НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Въжето на дявола

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА

Въжето на дявола

Най-често използвани думи в беседата: нагоре, бива, бъдат, хора, божие, воля, поголям, имайте, интензивни, другите, бъде, молитва, свят, роптаете, роптанието, работа, служат, елемент, небе, понеблагодарна ,

Извънредни беседи , , 22 Септември 1912г., (Неделя) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


В днешното събрание г-н Дънов, след като прочете 105-ти псалом, Той добави:
<br /> - Както животните страдат от човеците, така и хората от астралния свят Египет, това е сегашният свят тук. Молитвата за да бъде послушана и да бъдат вибрациите интензивни, сърцето ни трябва да бъде толкова чисто, щото молитвата, като отива нагоре, да може да разрушава всички препятствия, които се изпречват на пътя и.<br /> <br /> Що е всъщност интензивната молитва? То е положението, че ние сме се дотолкова разкаяли от миналите грешки, щото сме готови да изпълним всестранно волята Божия. Затова, когато дойде една лоша мисъл, отхвърлете я, защото тя е едно въже на дявола, което ви връзва. Нашите мисли трябва да бъдат интензивни за добро. Това е тя, волята Божия. И не бива да се вглеждате в грешките на другите. Всяко наше страдание ни иде за благословение и винаги, когато Господ ще ни избавя, Той ще прати други хора да сторят това.<br /> <br /> Никога не бива да роптаете, защото няма по-неблагодарна в небето работа, отколкото роптанието. Съвременните хора аз оприличавам на конус, в който, като живеят, движат се отдолу нагоре и колкото повече отиват нагоре, открива се по-голям и по-голям простор.<br /> <br /> И тъй, размишлявайте върху следните четири точки:<br /> <br /> 1. На първо място имайте търпение<br /> <br /> 2. Имайте спокойствие<br /> <br /> 3. Не критикувайте другиго. Погрешките на другите да ви служат само като елемент<br /> <br /> 4. Почитайте се един друг<br />
9 септември 1912 г , неделя

Най-често използвани думи в беседата: нагоре, бива, бъдат, хора, божие, воля, поголям, имайте, интензивни, другите, бъде, молитва, свят, роптаете, роптанието, работа, служат, елемент, небе, понеблагодарна ,

Извънредни беседи , , 22 Септември 1912г., (Неделя) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ