НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Годишна среща на Веригата, Варна, 1906 г.

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА

Годишна среща на Веригата - Варна, 1906 г.

Най-често използвани думи в беседата: дънов, миркович, духт, август, каза, има, прочете, събрание, аз, железкова, мир, всички, бог, винаги, ръце, говори, тук, материя, ум ,

Съборни беседи , Варна, 24 Август 1906г., (Петък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


Варна, 1906 г.
<br /> На 11-ий август 1906 г. стана събор в гр. Варна под председателството на г-н П. Дънов. Съборът стана в дома на известната спиритистка г-жа Анастасия д-р Железкова<a href="http://petardanov.com/index.php/topic/6906-1906-08-11-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%88%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%80%d0%b5%d1%89%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b0-1906-%d0%b3/#entry36725" >11</a>, трая пет дни.<br /> <br /> При старите членове на събора Пеню Киров, Тодор Стоянов, Петко Гумнеров<a href="http://petardanov.com/index.php/topic/6906-1906-08-11-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%88%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%80%d0%b5%d1%89%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b0-1906-%d0%b3/#entry36725" >12</a>, Димитър Голов<a href="http://petardanov.com/index.php/topic/6906-1906-08-11-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%88%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%80%d0%b5%d1%89%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b0-1906-%d0%b3/#entry36725" >13</a>, Илия Стойчев<a href="http://petardanov.com/index.php/topic/6906-1906-08-11-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%88%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%80%d0%b5%d1%89%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b0-1906-%d0%b3/#entry36725" >14</a>, Тодор Бъчваров<a href="http://petardanov.com/index.php/topic/6906-1906-08-11-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%88%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%80%d0%b5%d1%89%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b0-1906-%d0%b3/#entry36725" >15</a>, Гина Гумнерова<a href="http://petardanov.com/index.php/topic/6906-1906-08-11-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%88%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%80%d0%b5%d1%89%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b0-1906-%d0%b3/#entry36725" >16</a>, Мария Казакова и д-р Георги Миркович (последният почина в родния си град през 1905 г.) тая година се прибавиха други два члена: г-жа Анастасия д-р Железкова и Михалаки Георгиев<a href="http://petardanov.com/index.php/topic/6906-1906-08-11-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%88%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%80%d0%b5%d1%89%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b0-1906-%d0%b3/#entry36725" >17</a>.<br /> <br /> Събранията ставаха сутрин от 8 до 12 ч. и следобед от 2 до 5 ч., и винаги се откриваха и закриваха с Молитвата Господня.<br /> <br /> <h1 style="text-align: center;font-size:150%;"> Първо събрание, 11 август </h1><br /> <br /> Г-н Дънов прочете 7-а глава от Евангелието от Матея, начиная от 7-й стих: Просете и ще ви се даде; търсете и ще намерите; хлопайте и ще ви се отвори.<a href="http://petardanov.com/index.php/topic/6906-1906-08-11-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%88%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%80%d0%b5%d1%89%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b0-1906-%d0%b3/#entry36725" >18</a> След прочитането г-н Дънов се вдъхнови от Духа Господен и ни попита разбираме ли думите на прочетеното.<br /> <br /> За да получим нещо продължи той, трябва да турим в действие ума, сърцето и волята си.<br /> <br /> Религията има за цел да ни научи как да живеем. Знанието и Мъдростта се добиват последователно чрез усилени умствени занятия. Съзнателният живот произлиза от бялата светлина тя е Божествена. Това е първата сфера. Бялата краска съответства на седемте краски.<br /> <br /> Човек има пет лица четири човечески и едно Божествено. Човеческите лица са в краката и ръцете, а Божественото лице е в главата.<br /> <br /> Гневът, страхът и страстта са прояви от човеческо естество. Те трябва да се облагородят, като се превърне гневът в деятелност, страхът в благоразумие, страстта във воля. Мъдростта се добива от ред погрешки.<br /> <br /> Лъчистата материя, която изтича от човешкото тяло, изтича най-много от ръцете и нозете ни. Тая лъчиста материя на спиритически език се нарича флуиди. Тя е енергия, която ние можем да затворим в себе си при известни случаи, като прекръстосаме ръцете и краката си. Ако се преуморяваме умствено или телесно, ние губим много от тая енергия и тогава чувстваме отпадък на силите си. Тая лъчиста енергия образува около главата ни т.нар. ореол, виден за ясновидците. Ореолът на човека бива такъв, какъвто е и характерът му. Злъчният човек има зелен ореол, кръвожадният червен, мъдрият син, и прочее. Ореолът на светията е лъчезарен, светложълт.<br /> <br /> В ума и сърцето има по два центъра положителен и отрицателен. Между ума и сърцето винаги трябва да има хармония.<br /> <br /> <h1 style="text-align: center;font-size:150%;"> Второ събрание, 13 август </h1><br /> <br /> Прочете се от Евангелие от Йоанна 14:1-14.<br /> <br /> Говори се върху пространството и времето, които съществуват в Духовния мир. Ние тук, на Земята, сме в отрицателен полюс, а положителният полюс е горе, в Небето към него трябва да се стремим.<br /> <br /> Говори се за Бога и Неговите атрибути. Бог е върховната Сила, корона, която почива върху неизменна Мъдрост и интелигентност. В Него е всичкото благоволение и Справедливост, които са образ на Красотата. В Него е Добродетелта и предвечното спокойствие. Бог е Любов, която е над всяко същество; тайна, която е над всяка наука; промисъл, която превишава всеки разум; съвършенство, което надминава всяко понятие.<br /> <br /> <h1 style="text-align: center;font-size:150%;"> Трето събрание, 14 август </h1><br /> <br /> Прочете се от Даниила 10:13-21.<br /> <br /> Прочете се от Йоанна 11:5-16.<br /> <br /> На това събрание присъства духът на д-р Миркович, за когото имахме поставен стол около масата. Присъстваха тримата Невидими приятели, покровители частно на българския народ и изобщо на славянството. Тия трима Приятели носят и името Все. За тия трима Небесни посетители бяха наредени три стола пред иконите в стаята, където ставаха събранията ни. При влизането в стаята всеки от нас се покланяше пред тях и тогаз сядаше на стола си поред.<br /> <br /> Все значи Емануил, т.е. Господ с нас и между нас, който ни учи Той е Великият Учител и Спасител. А Михаил е военачалникът, Гавраил вестителят. Вероятно тия са тримата Ангели, които се явиха на Авраама при маврийския дъб и му обещаха бъдещото величие на народа, който щеше да произлезе от него, бездетния, защото у Бога нищо няма да е невъзможно.<br /> <br /> Прочете се Псалом 41:3, Изход 7:16, Деяния 18 и 22:14, 15.<br /> <br /> Духът на д-р Миркович говори чрез П. К. Дънов. Духът на д-р Миркович поздрави всички ни и изказа съжаление, че не е работил както би трябвало да работи, когато бил между нас на Земята: Долу минавах за мъдър и умен, а тук съм като малко дете. Той каза, че в Астралния мир духовете работят и почиват. Тяхната работа била да преработват грубата материя и образуват видимия мир, в който ние живеем.<br /> <br /> Приживе д-р Миркович обещал да се яви на г-жа Анастасия д-р Железкова. Запитан от нея, духът каза, че изпълнил обещанието си на 13-ий август, неделя. Аз дойдох у вас и вие ми дадохте цвете каза духът. И действително, в неделя, когато всички бяхме възлезли на горния етаж у г-жа Железкова, дойде на гости д р Рашев. Тя му подала едно цвете; това никой от нас не видя. Изглежда, че д-р Миркович се въплътил у д-р Рашев и по тоя начин изпълнил обещанието си. Духът на Миркович почти на всекиго от нас каза по нещо, а към Михалаки Георгиев завърши със следното: На мъдрия ум не давай, на силния мост не ставай, за хляб не се продавай.<br /> <br /> Някои от нас запитаха доктора дали се е явявал на медиумите в Сливен и Търново. По повод на този въпрос стана спречкване между присъстващите. Понеже един от нас не ми даде думата да се изкажа, аз (Димитър Голов бел. ред.) се обидих и казах, че думата има не той, а г-н П. К. Дънов, който мълчеше. Лицето на г н Дънов взе друг израз, той избухна и каза:<br /> <br /> Тук няма никакъв Дънов, а Аз, Господ, който се проявявам чрез неговата душа. Вие забравяте, че мястото, в което се намирате, е свято. Засрамете се!<br /> <br /> Всички замръзнахме на местата си.<br /> <br /> <h1 style="text-align: center;font-size:150%;"> Четвърто събрание, 15 август </h1><br /> <br /> След молитва и четене на Светото Писание Господ чрез г-н Дънов ни отправи последните свои съвети и напътствания. През всичкото това време няколко птички, които бяха кацнали на дървото пред прозореца, сладко чуруликаха. Г-н Дънов, като слушаше птичето пеене, каза следното:<br /> <br /> Както Господ весели тия птички отвън, така ще развесели и вас. Изхвърлете грижите от вашите сърца, защото те са, които ви спъват в познанието на Божествената Мъдрост. Те са мрачните облаци, които държат Небето винаги мрачно за вас и не можете да виждате. Светът е създаден за вас и вие ще бъдете негови наследници. Всички тия жилища и светове очакват вас. Те са ваши братя. Научете се да бъдете подобни на тях, да живеете в Радост, Мир и Веселие. Никога не се обезсърчавайте, защото няма за Отец ви нещо невъзможно. Ще имате големи благословения тая година. Всичко, каквото ви се случи, Бог ще го обърне за ваше добро.<br /> <br /> Аз Съм, който ще обърна и смекча сърцата на тоя народ. Вие ще имате Моето присъствие през тая година и ще благословя всичките ви работи.<br /> <br /> Приемете благословенията на Отец Мой сега и всякога. Амин. <br />
11 В дома на известната спиритистка г-жа Анастасия д-р Железкова – сградата се намира на ул. „Стефан Караджа“; първоначално е завещана за сиропиталище, по- късно става училище за деца с нарушено зрение, а днес в нея се помещава варненското кметство Одесос.

12 Петко Гумнеров(1864–1922)–един от първитеученици на Учителя Беинса Дуно и автор на протоколи от годишните срещи на Веригата. Роден в Церово, Пазарджишко, завършва земния си път в Арбанаси, Великотърновско. Работи като секретар във Върховния касационен съд. В софийския му дом на ул. Опълченска 66 Учителя живее и проповядва в периода между 1905 и 1926 г.

13 Димитър Голов (1863–1917) – един от първите ученици на Учителя Беинса Дуно и автор на протоколи от годишните срещи на Веригата. Роден в Котел, завършва земния си път в София. Завършва католическо богословие в Рим, работи като мисионер в Африка, учител в Солун и издател в София. Стопанин на литературното списание Летописи, в което публикуват Иван Вазов, Константин Величков, Михалаки Георгиев, Антон Страшимиров, Цанко Церковски, Марко Балабанов и др. Ръководи издаването на Завета на цветните лъчи на Светлината през 1912 г. През 1905 г. Учителя Беинса Дуно живее в софийския му дом.

14 Илия Стойчев – един от първите ученици на Учителя Беинса Дуно. Роден в Угърчин, Ловешко, живee в Русе, по- късно – в София, работи като чиновник.

15 Тодор Бъчваров – един от първите ученици на Учителя Беинса Дуно. Роден в Сливен, живял в София, редактор и издател на софийските списания Родина и Виделина, автор на книгата Заветници на свободата ни (1922), посветена на делото на свещеник Константин Дъновски (виж Учителя във Варна, ИК Бяло Братство, София, 1999).

16 Гина (Ангелина) Гумнерова – една от първите ученички на Учителя Беинса Дуно, родена в Меричлери, съпруга на Петко Гумнеров.

17 Михалаки Георгиев (1854–1916) – именит български белетрист и общественик, един от първите ученици на Учителя Беинса Дуно. Роден във Видин, завършва земния си път в София. Завършва земеделско-индустриална академия в Чехия, работи като учител в Лом, чиновник в София и дипломат в Белград, редактор на вестник Балканска трибуна. Автор на разказите Меракът на чичо Денчо, С тебешир и въглен, Шарен свят, Бае Митар пророкът и др. Негов е текстът на братската песен Страдна душо.

18 Тук и по-нататък в протоколите всички цитати от Библията са приведени към Виенското й издание от 1885 г., с което си е служил Учителя Беинса Дуно. Представлява осъвременена езикова версия на т.нар. Цариградска Библия – първият новобългарски превод на Библията

Най-често използвани думи в беседата: дънов, миркович, духт, август, каза, има, прочете, събрание, аз, железкова, мир, всички, бог, винаги, ръце, говори, тук, материя, ум ,

Съборни беседи , Варна, 24 Август 1906г., (Петък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ