НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Числото 153

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА

ЧИСЛОТО 153

Най-често използвани думи в беседата: христос, сега, мрежа, риба, жаравата, число, риби, горе, човек, дойде, три, работа, божествен, означава, мрежите, казва, живот, бог, каже ,

Извънредни беседи , Варна, 22 Март 1918г., (Петък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


"И като излязоха на земята,
гледат жарава разложена,
и риба турена на нея, и хляб.
Казва им Исус: Донесете от
рибите, които уловихте сега."
Йоана 21: 9-10

Ще се спра на 9 и 10 стих от прочетената глава. Тук жаравата в тоя стих означава Божествения огън, новия живот, а рибата е емблема на астралния свят, свят на желанията. И тъй, трябва да се мине през Божествения огън, за да се изпекат желанията. Божествен живот, Божествен огън, който слиза отгоре. Учениците хвърляли мрежата цяла нощ и не уловили нищо. Когато дойде Христос и им каза да хвърлят мрежата, тогава само уловиха. Когато человек работи без Бога, в неговата мрежа не влиза нищо. Тогава той казва: "Не ми върви." Той се спъва в своята ловитба, защото не знае где да хвърля. Говориш, за да убедиш някого, и не успяваш - това е хвърляне мрежа, само да се намираш на работа.

Често казваме: "Този человек ще го обърна"; и отидем при него, говорим му много, но все пак, работата не върви. Хвърляме мрежи без Бога. Ако в този человек има чувства и желания, в които той иска да си поживее, то дълго време ще да хвърляме мрежата, без да уловим нещо. Но когато Бог каже: "Хвърлете мрежата", тогава ще се уловят риби за хората, за храна. И Христос учи Своите ученици да ловят риба. В една работа трябва да бъдат съединени Бог, человек и Духът.

Числото 153 показва завършена работа, в която присъстват Бог, человек и Духът. 153-те риби имат значение, когато се прибави при 1 отдясно 0, получава се 10; 10 + 5 + 9 = 24; 24 е законът на човешкия живот, а 3-те е законът на равновесието. Затова всеки трябва да опече по една риба през целия си живот. Христос взима рибата за емблема на християнството, защото тя има свойство да се вдига и да слиза нагоре и надолу. Когато човек иска да се вдига нагоре, той тогава разширява своя мехур и по този начин излиза над водата. Имате нула - то представлява вечността, а още и времето. Трите означава двигателя, който движи ръката, човека, който е дошъл за работа. Числото 153 означава колко са спасените. От тях някои ще бъдат на жаравата, а някои във водата. Колко риби са взети от всичките, за да турят на жаравата да се опекат? Понеже Христос каза: "Донесете от рибите, които уловихте сега." Рибите, които бяха на жаравата, когато излязоха учениците от водата, са други, а Той поиска от ония, които уловиха сега. Те са взели от тях само три риби и са ги поставили на жаравата. Разделили са рибата на три купа и от всеки куп са взели по една риба. Значи три риби са взели и са ги поставили на жаравата. В този закон гледайте целокупността на нещата. Например всичкото жито може да се намери в едно житно зърно. Така е и с хората, които избави Господ, в тях се намират спасените.

Трябва да се направи едно пресмятвание, колко са, които ще се спасят. С умножение ще работите. Турете едно о, то показва вечността. Първо, единицата като я турите при колелото, имате диаметър. Числото 5 показва ръчката, с която се кара колелото, а трите означава двигателя, който движи ръчката. Числото 1 е долната основа на лодката, числото 5 е лодката, а числото 3 е котвата, надеждата. Сега Христос е хванал 153 риби, то показва спасените, които ще идете на жаравата, 153-те категории. В числото 3 е законът на целокупността. Мрежите са методите, с които работят человеците. Сега и вие, за да уловите нещо, трябва да стоите цяла нощ, да сте хвърляли мрежата и да дойде Христос, за да уловите риба. Без Него вие не можете да уловите нищо. Когато орачът изкара една бразда, това значи, че той един път е хвърлил своята мрежа. Колкото пъти завърти ралото, толкова мрежи хвърля. Но Христос ще ви покаже где ще хвърлите мрежата, това е необходимо. Хващането на риба, то е жетва. Когато житото е узряло, ще жънеш. А когато дойде Христос, Той ще ти донесе семе, а ти ще ореш. Докато не се намокри човек, не хваща риба и не идва Христос. Сега ще носите вярата. Имайте вярата, че щом ви намери Христос при езерото да ловите риба, ще ви повика. Седемте ученика, които са били в лодката, са седемте принципа на Божественото. Человеците се познават само когато се обичат.

Казва им Христос: "Елате и обядвайте", но никой от тях не се помръдна. И взима Исус хляба, разломи го и им даде да ядат. Сега, толкова време те бяха с Него и имаха съмнение. Съмнението е лош навик. Щом ви каже Христос: "Хвърлете мрежите", хвърлете ги. Ама хвърляли сте я много пъти. - Хвърли, кога ти каже Господ, да се съединят човешкото с Божественото. Христос каза: "Хвърлете мрежата", и те хвърлиха и уловиха. Христос е в света, но не е във физическия, а в духовния. Физическият свят е, в който се виждат нещата, а умственият и астралният, това е светът, в който стават нещата. Някои хора не могат да виждат Бога, а други могат да Го видят. Защо не могат да Го видят? Защото небето е облачно. А тия, които Го видят, за тях небето е ясно. За да могат да видят Христос, едно е нужно, да изпрати Господ буря, гръмотевица, прах, вятър, да разпръсне техните облаци. Да разчисти тяхното небе. Да се изпразнят техните раници и да останете без закон, но да имате закона вътре във вас. Петър е бил гол, когато дошъл Христос, което значи - чистота. Да бъдеш гол, там е хубостта. А с бели дрехи, това означава светостта, проявление на чистотата. Ако не се намерим голи, няма да дойде Христос, но трябва да се намерим голи. И когато те заровят в земята, и тя те съблича и те оставя гол. Това е езикът на небето.

Горе убийство няма, а има лъжа и лъжата е убийство горе. Който лъже горе, убива долу, а лъжата долу убива горе. И така, лъжата е свойство на змията, тя отначало уби и излъга горе.

В Писанието се казва: "Ще смажеш главата на змията." Който лъже, съсипва главата си. Говори право, защото с истината ти ограждаш своята глава. Под думата "лъжа" аз разбирам да не изопачаваш Божественото в себе си. Да казваш така, както Божественото си е. Да го предаваш както си е и както си го получил от Господа. Аз не разбирам от сегашния морал на хората. Туй, което Бог ти е предал, да го не изопачиш. Божественото е всякога Божествено, то ще излезе когато и да е, ти ще се посрамиш. Не говори, преди да си свършил работа, като свършиш, тогава говори. Сега, на тази жарава и вие трябва да поизпечете вашите желания, защото рибата я опекли. Или я опечи добре, или тя ще те опече тебе.

Сега, след тази война, мрежите ще се хвърлят. Сега Христос Го погребват в гроба. След три дни Той ще възкръсне. Три дена стои Той в сърцето на земята. И като възкръсне, ще дойде при вас и ще ви каже да хвърлите мрежите. След 3 години, или 30 години, или 300 години. И след тази война ще започне тоя Петър, който символизира жената, който първо ще оголее, ще хвърли мрежата в морето, за да иде при Господа.

Сега вие сте в новата епоха. Това е възстановяването на Божието Царство. Богат и сиромах са под един знаменател. След тази война пак ще са заедно. Така казва Христос.

22 март 1918 г.

Най-често използвани думи в беседата: христос, сега, мрежа, риба, жаравата, число, риби, горе, човек, дойде, три, работа, божествен, означава, мрежите, казва, живот, бог, каже ,

Извънредни беседи , Варна, 22 Март 1918г., (Петък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ