НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ПОСЛЕДОВАТЕЛИ НА УЧИТЕЛЯ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Що е прана

  Живот за всички - Сава Калименов (1901 - 1990)
Алтернативен линк

ЩО Е ПРАНА


Прана — това е животът, който идва от. слънцето. Това е основната същина, основният елемент на слънчевата енергия, който храни цялата слънчева система, като изпълва с живот всички същества, намиращи се в нея. Праната е този елемент на слънчевата енергия, който може да бъде превърнат във всеки вид сила: механическа, физиологическа, умствена и духовна. Където има прана, там съществува живот, там животът може да се поддържа. Където няма прана, там животът спира своя ход.

Праната прониква всичко. Тя е навред. Дори и неодушевените предмети съдържат прана, макар и в по-малко количество, отколкото живите организми. Праната е и във водата, и във въздуха, и в земята, в скалите, в дърветата, както и във всички други растения. Най-близко до човека, обаче, и най-достъпна за възприемане от него е тази прана, която се намира във въздуха.

От въздуха ний черпим праната най-непосредствено, най-лесно, най-резултатно, направо, — и не е необходим процеса на храносмилането, за да бъде освободена тя, както това е при храненето.

Каквото и да се говори за праната, в края на краищата тя все пак ще си остане една тайна за нас. Тя е недостъпна за наблюдение, тя не може да бъде хваната, изследвана, разложена и проучена основно с помощта на научните средства и инструменти, с които днес човек разполага.

Съществуването на праната, нейните свойства и нейното използване са ни познати единствено благодарение на ясновидците на миналото и настоящето — благодарение на ония велики умове и мощни души, чийто поглед прониква отвъд границата на видимото и вижда нещата и истините без посредството на обикновените човешки сетива. Без да нарушават които и да било природни закони, а тъкмо ползувайки се от силата на известни непознати на мнозинството природни закони, тия напреднали в своята еволюция човешки същества, проникват в скрития за обикновеното око свят и виждат неща, които са недостъпни за тези, които следват сляпо пътищата на общоприетото.

По такъв начин се е дошло до познаването на свойствата и качествата на праната — от там знаем и ний, обикновените смъртни, за нея и за нейната сила и благодатно въздействие върху човека и целата природа.

Въпреки факта, обаче, че същината на праната ни е неизвестна, ние все пак знаем за нея достатъчно много — ние знаем това, което е днес най-важно за нас — да използуваме нейната сила за нашето всестранно добруване и напредък.


  Живот за всички - Сава Калименов (1901 - 1990)
, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ