НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | СПИСАНИЯ И ВЕСТНИЦИ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

СЪБУДЕТЕ СЕ, ДЕЦА НА СВЕТЛИНАТА!

  Съдържание на 5 бр. - 'Житно зърно'- година V - 1929/1930 г.
Алтернативен линк

СЪБУДЕТЕ СЕ, ДЕЦА НА СВЕТЛИНАТА!

(продължение от книга 4)

"Крачи напред и расти, за да станеш скоро сам помагач, вместо такъв, който се нуждае от помощ ".

КАК ДА СТАНЕМ ГОДНИ

Способност за различаване

Ние не се нуждаем от кукли или от хора, които не притежават способност та да различават.
Ние се нуждаем от съработници, които самостоятелно могат да работят.
Ние желаем да действаме общо и затова вие трябва да развиете в себе си познанието, кое е важно и кое второстепенно.
Често ще изпитваме ние вашия здрав човешки разум, защото трябва да се научите да бъдете самостоятелни, за да можем нещо да ви доверим.
Това, което изискваме от вас, е: да можете сами да се осланяте на вашия здрав разсъдък.
Трябва да се научите, че само вие самите трябва да решавате, какво има да върши или да не върши личността и по какъв начин.
Знайте, че в нищо не принуждаваме нашите ученици.
Бъдете сигурни, че което вършите, вършите го по вашето най-добро знание и желание - и тогава го правете - даже ако това е противоположно на нашите изрични желания.
Защото даже и вашата вяра в нас не трябва да потиска собствената в вас живуща сила.
Самостоятелната мисъл трябва да бъде тъй силно развита, че винаги грижливо и съвестно да различавате преди да говорите, действувате или даже да мислите.
Упражнявайте различаване при всички неща.
Размислете добре, какво ви казах, защото сега вие знаете, че аз се нуждая от такива, които могат самостоятелно да мислят.


Никакво сляпо послушание


Нам са нужни независими, самостоятелно мислещи съработници, които сами могат да разсъждават и никога слепешката да не служат.
Мислете винаги за нас и какво бихме направили ние; тогава и вие ще знаете, какво трябва да правите. Вие трябва разумно да ни служите, а не слепешката.
По-добре е да последвате вашата собствена мисъл и да сгрешите, отколкото слепешката да ни служите.
Защото само когато станете един силен, самостоятелен орган, когато станете един чист, силен проводник за нашите сили, тогава само можете да работите делото: да живеете за благословение на всички ония, до които достигнете.
По-добре е следователно да направите нещо погрешно - когато предварително грижливо пресметнете - отколкото правото, но против собственото си убеждение.
Когато слепешката работите, вие действувате нито по собствената си воля, нито по моята.


Вяра


Необходима е една твърда вяра.
Вярата не е сляпо послушание.
Вярата е знание; винаги трябва да растете в мъдрост и разбиране на Божествените повеления, които трябва да следвате.
Държите ли нашите заповеди - Аз съм винаги с вас.
Съзнайте моето присъствие, растете винаги в по-съвършена вяра в Мен. Във всяко безкористно депо, направено за доброто на ближния, Аз стоя зад вас.
Повикате ли ме, аз ида да ви изпълня с моята Любов и Сила и тогава ще крачите напред и никога не ще се почувствувате отпаднали и уморени.
Изворът на силата лежи във вашата вяра в мен. Защото вярата е сила.
Нам да се доверявате - не е едничкото, на което трябва да се научите; вие трябва да се доверявате и на вашето собствено аз.
Върху самите вас и нас трябва да основавате вашето доверие, да се не водите от мнението и мислите на другите, които и да са те. За себе си те могат да са добри. Вие обаче трябва да се доверите на Бога, който живее във вас и знайте, че Той и ние сме едно.
Доверявайте се на вашите собствени сили и бъдете винаги позитивни. Не отслабвайте силите си чрез съмнението.
Доверявайте се на своята интуиция, която никога не ще ви напусне, ако искате да се подигнете.
Ако загубите вяра в себе си, вие загубвате мене.
Любете се един друг, доверявайте се на съработниците си; без това нищо не може да се постигне.
Любете всички хора и им вярвайте.


Любов: нейното могъщество


Любовта е могъщата сила във всемира, чрез която всичко е повикано към живот.
Любов е ритъмът във всеки атом.
Любов е пулсът във всяко сърце,
Защото тя е това, към което душата се направлява.
Любовта е всемогъща.
Обичайте силно и ще узнаете силата, която чрез нея сте повикали към живот.
Упражнявайте тая сила и ще разберете силите на Всемира.
Любовта е Божественото във Всичко; щом живеете в Любовта, открива се Божественото в вас и то може и другите да докосне чрез вас.
Няма по велико повеление от Любовта. Любовта е сила, която управлява света; всичко, каквото се прави за нея, има зад себе си силата на всемирните закони. Не смесвайте сантименталността с любовта. Любовта е Воля да помагаш. Само чрез любов може злото да бъде надвито и победено. Тя е магическата дума, която довежда до свобода, до сила, до Битие.
Без силата на Любовта никаква творба не би имало. Всичко взема своето първично направление от нея - и човек трябва да отвори очите си за истината, че само в нея лежи силата да се спаси света и душата да стане свободна.
Ако нямаше любов, как би съществувал светът? Чрез любов бе извикан той да съществува, чрез любов ще бъде спасен.
Но сам човекът трябва да направи това. Ние можем само да му подадем ръка за помощ и да му покажем пътя.


Любов: единственият път


Да, тя е единственото, което ще ви покаже пътя, за да достигнете до нас.
Никога не мислете, че друга деятелности и постижения са от същото значение.
Ако бихте ги имали всичките, а любов ви липсваше, то никога не бихте могли да бъде съпричастници в нашето дело, което само чрез любовта ще бъде завършено.
Имате ли обаче достатъчно любов, то всичко друго ще намерите на неговото време.
Като обичате всеки човек и всяко нещо, то вие ще дохождате все по-близко до Нас. И така, бъдете готови и достойни: голямата любов показва вашия растеж.
Тя трябва да обхваща целия свят. Не е достатъчно само да чувствувате любов; трябва да я раздавате - в нея да живеете, трябва да се превърнете цял в любов, трябва да станете сами любов - докато станете едно с Нас.
Размишлявайте върху любовта като за една способност, чрез която можете да Му помагате; тя ще ви доведе в нашата ложа.
И като живеете в любовта и чрез любовта, вие ще ставате сами път.


Любов на дело


Направете любовта да бъде една действителност около вас, да не бъде тя нещо неясно, далеч от вас.
Тя е винаги около нас - упражнявайте я, живейте я, подарявайте я на всички без изключение.
Вие трябва действително да обичате всички хора без разлика, дали те според вашето мнение заслужават това или не.
Защото всяка душа ни е скъпа.
Дарявайте я, следователно, щедро и винаги, без да се грижете за това, какво ви правят другите.
Бъдете чисти и силни и любете!
Знайте и любете.
Живейте непрестанно в любов, докогато тя стане пулс на вашето сърце и дихание на вашия живот.
Вие трябва да изявите любовта, като самия ваш живот, което всъщност е вярно.
Но това вие сами да направите.
Ние не можем да направим това за вас.
Носете със себе си любов, където и да идете. Любов, винаги повече любов трябва нашите ученици да живеят, докато станат сами един жив израз на любовта и на готовността да помагат.
Бъдете преизпълнени така от любов , че нито една мисъл, която не е неин носител, да не допуща вашето съзнание.
Както цветовете изпущат благоухание, така естествено да излиза и любовта от вас - и всичко около вас да диша тоя божествен животворен въздух.
Помогнете на света да оздравее чрез любовта. Живейте я първом самите вие; тогава научете другите хора.


Любезност


Една любезност, направена на другите, е любезност, направена нам.
Пакостите ли на другите, ако и с мисъл само, напомняте ли грешките или недостатъците им, то вие обиждате нас - вашия Учител .
Защото ние всички сме едно - големи и малки.
Бъдете добри без разлика, към всички.
Всички са ваши братя и мои деца.
Борете се против всичко, което ви дели от другите и така ще бъдете съпричастници в моето дело.
Аз не искам неща, които би обидили кого и да е и в най-малкото. Това, що би могло да нарани някого, моите ученици не трябва да го правят, даже и когато се показва, че е добро и мъдро Затова не говори грубо, не оставяй никога неприятни мисли да бродят у тебе. Бъди буден за това. Такава реч действува като отрова, подобни мисли са вредни.
Никога занапред една неприятна мисъл не трябва да отслабва вашата сила; това би било една пречка по пътя ви към Бялата ложа Затворете се за подобни мисли, не ги допущайте в себе си, когато похлопат; - заместете ги с други приятни, които биха могли да ви помогнат. Ако упражнявате това съзнателно, скоро напразно ще се опитват да ви спохождат и никога не ще се върнат вече.
И така, винаги любете, бъдете добродушни, нежни и скромни.
Що се отнася, обаче, до делото за помагане на човечеството, трябва да сте способни да действувате успешно с наши и ваши сили.
Ние се нуждаем от силни помагачи.


Нисшите царства


Чувствувайте себе си в всеки атом на околната ви среда, в човека и животното, в елемента и в ритъма.
Всичко трябва еднакво да обичате.
Следвайте гласа на любовта и не оставяйте делата ви да се ръководят ни за миг от други мотиви.
Любете винаги все по-чисто и по силно, и така ще достигнете едното сърце във всичко.
Във Великото сърце няма никакво различие.
Всичко се храни чрез едната кръв на живота.
Всички са свързани тъй тясно един с друг, че постоянно си влияят.
Докогато правите едно различие, има недостиг в любовта, защото любов - това е животът във всички.
Пребъдете в Любовта и давайте я на всички същества без разлика.
Любете всичко, което има живот.
Всички същества са израз на Неговия живот, на Неговата любов.
Работете и за животните и за хората - и за двете.
Научете хората на любов към малките, безпомощни същества.
Милост към всички - това е, което ние искаме от нашите ученици,
Това е по-ценно, от каквото и да било друго в тоя свят.
Всичко е Едно, животното Му е тъй близко, както и високоразвитите същества.
Всемирното сърце бие в най-дребния живот; и във всеки живот трепти и диша великият Отец.
Размишлявайте за Него. Всички същества са Негов израз; и чувствувайте вашето близко сродство с всички живи същества.
Помагайте на животните, помагайте на растенията с повече любов и търпение: и така вие ще ускорите идването на светлината, която Той ще донесе и завинаги ще затвърди на земята.
Съединете вашата истинска същност (Висше Аз) с Аза на всички и чувствувайте вашето Единство с целия живот. Целият живот е един, само че неговият израз се ограничава чрез формата.

Единство

Съедини своето съзнание с всеки живот около тебе, виждай ме в всичко.
Всички хора са само части от мен; също така и природата и всичко, което съществува.
Мисли винаги върху това, че Аз и ти сме едно; също и Той, Бог.
Най-възвишеното, което можеш да си помислиш, е едно с всичко, както с по-недоразвитите, така и с най-развитите. Всички сме едно: Единният Божествен пламък.
Следователно единението и любовта трябва да се реализират, не трябва да бъдат само думи.
Без любов не може да се реализира единението Любовта означава да бъдеш едно с всички. Безкористната любов - това е единният живот.
Ако вие сте любовта, вие не можете да не включите целия свят в нея, защото само тогаз вие ще съзнавате, че вие сте света.
Вие добре знаете това с вашия ум, но това не е достатъчно.
Вие всички сте лъчи от една и съща светлина, от един и същ живот; вие трябва да чувствувате това единство.
Вие сте една част от великото Едно, в което живеете и дишате: само една малка искра от великото Същество, в което се чувствувате съединени с всички.
Вие трябва да знаете тая общност с изявените части; не трябва да мислите за другите като за нещо отделно от вас.
Живейте в великото Цяло, вместо в малката отделна част и така ще почувствувате пълнотата на всеобемлющия живот.
Мислете винаги върху единението, излезте с вашето съзнание извън формата и по такъв начин ще бъдете едно с общото съзнание.
Искате ли да виждате единството на цялото битие, то скоро ще узнаете, че вашия живот пулсира и в другите.
Осъществете това единство, като живеете хармонично с всичко около вас.
Всичките хора се включват в Едното, Великото Същество.
Помогнете на това Едно в неговата еволюция към по-съвършен израз в нисшите области.
Усъвършенствуването на отделния помага на Цялото.


  Съдържание на 5 бр. - 'Житно зърно'- година V - 1929/1930 г.
, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ