НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

2.1.55. РЕЧНИК

2.1. ЕКСКУРЗИИ С УЧИТЕЛЯ (4 март 1922 -25 август 1939 г.) ТОМ 26
Алтернативен линк

2.1.55. РЕЧНИК


Акран(ин) (тур.) - връстник

Бал-дер-дару - прев.: Мед на пътя - вж Трилистника

беневреци - тесни и дълги шопски гащи от бяла аба Близнака - четвъртото от седемте езера на Рила

Бортнянски, Дмитрий (1751-1825) - руски композитор Бризги - пръски (рус.: брнзги) бурия - тръба, комин

Бъбрека - петото от седемте езера на Рила - вж и Махабур

Галун-ширит

гнайс - метаморфна скала

гранати - минерали (бледозелени, зелени, яркочервени, тъмночервени)

Григ, Едвард (1843-1907) - норвежки композитор

Демир Капия - долината на р. Бели Искър

джувап (джевап) (тур.) — отговор. Давам джевап: 1) отговарям; 2) излизам насреща, не падам по-долу. дируга (деруга) - бразда, линия дорамче - горна дреха без ръкави

Еди гьол (тур.) - седем езера Елбур - прев.: Благородният приятел - вж Рибно езеро

Ел-Шедар (Ели Шедар, Ел-Ше-дар, Ел Ше-дар) - прев: Благородният свидетел

Имен ден на царя е... - рожден ден. Цар Борис е роден на 30 януари 1894 г.

Кайфет (каяфет) (тур.) - изглед

кварц - скалообразуващ минерал (воднобистър - планински кристал, бял - млечен, жълт - цитрин, опушен и др.)

колаче - традиционно хлебче, в което има и сирене колендро - кориандър; озонът по време на гръмотевична буря има подобна миризма

костер (рус.) - огън, клада

кумунта - комуната

Лазурно езеро - Рибното езеро,

лиски - шисти (тънко наслоени скали)

литак - женска шопска носия

Лукул - Римски консул, известен с банкетите си

Матарка (матара) - манерка Махабур - вж Бъбрека

мерцание (рус.) - трепкане мириади - десетки хиляди

Нега - доволство, блаженство

негли - сякаш, като че ли

ноктюрно - лирична музикална миниатюра

Ората копата - обред, характерен за Западна България, който се провежда в нощите след Месни и на Сирни Заговезни. Палят се клади, а деца въртят специални факли от слама, наречени оратници, с които гонят зимата и злото. В края на вечерта най-смелите прескачат огъня за здраве. Пеят се обредни песни, играят се хора и се мятат запалени стрели ортоклаз - минерал (бял, розов, жълтеникав до сив)

Пансион Kindergarten - пансион за детски учителки плакарда (фр.) - плакат

Полифен - име на циклоп от гръцката митология полоканица - мярка за течност (половин ока, 640 гр.) пош - парче плат, кърпа

пул - голямо, кръгло и плоско копче или пластинка за украса

Рибно езеро (Долното езеро) - второто от седемте езера на Рила - вж и Елбур

Сидхарта - Сидхарта Гаутама (Буда) синци - вид мъниста

слюда - минерал (черен до кафяв, бял до сив, розово-сив)

Трилистника - третото от седемте езера на Рила вж и Бал-дер-дару

Ущелье (рус.) - дълбока планинска долина

Фламарион, Камий (1842-1925) - френски астроном и популяризатор на астрономията и науката.

Хак - заплата; изяждам хака - ощетявам

Цитронов - лимоново жълт цвят

Чумбер (чембер) - забрадка Avec plaisir (фр.) - с удоволствие

Bienvenue, bienvenue, chersfreres et soeursde la France (фр.)-Добре дошли, добре дошли, мили братя и сестри от Франция

Caesar (лат.) - цезар, цар, владетел

cher soeurs et cher freres (фр.) - милите сестри и милите братя

D’Arc, Jeanne (фр.) -д’Арк, Жана

Encore (фр.) - още

Erste Prima (нем.) - първият голям

expressionniste (фр.) - експресионист

Feuerwerk (нем.) - фойерверк

Goetheanum (нем.) - Гьотеанум (Главната сграда в школата на Р. Щайнер в Швейцария)

Griechenland (нем.) - Гърция

Kindergarten (нем., англ.)-детска градина

Der Meister (нем.) - Учителят Miss Clark (англ.) - госпожица Кларк Mit vergnQgen (нем.) - с удоволствие mon cher (фр.) - скъпи мой Mrs. Haskell (англ.) - госпожа Хаскел

О, il уа beaucoup de I’eau, I’eau je vous prie (фр.) - O, има много вода, моля

О, топ MaTtre! Mon Maitre! (фр.) - О, мой Учителю! Мой Учителю! Ohne weiteres (нем.) - без затруднение

Pas beaucoup difference (фр.) - Няма голяма разлика

Soixante leva (фр.) - шестдесет лева Steiner (нем.) - Щайнер (Рудолф)

Turkey (нем.) - Турция

Ugly (англ.) - грозен, -а

състав. Николай Бояджиев ред. Ефросина Ангелова-Пенкова


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ