НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

1.6.3. Документи на Олга Славчева.

1.6. Документи. Сканирани материали ТОМ 26
Алтернативен линк

1.6.3. Документи на Олга Славчева.

Сканирани материали.Публикувано изображение
1.6.3.1. Удостоверение № 40 за завършено I отделение на I курс на Основно народно училище в гр. Цариброд, от 29.06.1902 г.


Публикувано изображение
1.6.3.2. Свидетелство № 175, че е следвала във II отделение на I курс на Основно народно училище в гр. Цариброд и е показала следните успехи по предметите, 29.06.1903 г.


Публикувано изображение
1.6.3.3. Удостоверение № 276, че е следвала в I-то отделение на Средния курс на Царибродско основно народно училище в гр. Цариброд, 29.06.1904 г.


Публикувано изображение
1.6.3.4. Свидетелство № 23 за завършен 3-ти клас на Царибродската прогимназия, 29.06.1908 г.


Публикувано изображение
1.6.3.5. Свидетелство № 16 за издържан изпит по кроене и шиене на горни дрехи при Женското стопанско училище, Цариброд, 27.06.1909 г.


Публикувано изображение
1.6.3.6. Удостоверение № 7, че е следвала II-ра година Горния отдел при Женското стопанско училище „Труд” в гр. Цариброд и ще повтори същия курс поради прекъсване на учебното време, Цариброд, 29.06.1911 г.


Публикувано изображение
1.6.3.7. Свидетелство № 34 за издържан изпит по кроене и шиене на горни дрехи при Женското стопанско училище, Цариброд, 29.06.1912 г.


Публикувано изображение
1.6.3.8. Свидетелство за завършен прогимназиален курс №1165/43 за завършен III кл. на X Народна прогимназия в гр. София като частна ученичка, 9.07.1922 г.


Публикувано изображение


Публикувано изображение
1.6.3.9. Членска карта № 969 на Олга Славчева от гр. София, гр. Русе, 10.08.1926 г. (2 с.)


Публикувано изображение
1.6.3.10. Отпускно свидетелство № 222, за явяване на частен изпит за VI клас на III—та Софийска образцова девическа гимназия през учебната 1925/1926 г„ София, 5.10.1926 г.


Публикувано изображение
1.6.3.11. Отпускно свидетелство № 820, за явяване на изпит като частна ученичка за VII реален клас на I-ва Софийска девическа гимназия, София, 17.09.1927 г.


Публикувано изображение
1.6.3.12. Отпускно свидетелство № 605, за явяване на изпит като частна ученичка за VIII реален клас на l-ва Софийска девическа гимназия, София, 9.06.1928 г.


Публикувано изображение
1.6.3.13. Свидетелство за зрялост № 72/978 за завършване, като външно лице (частна ученичка) на Реалния отдел на Народна Втора девическа гимназия в гр. София, 12.07.1928 г.


Публикувано изображение
1.6.3.14. Свидетелство за първи университетски изпит № 13336 като редовна студентка от Историко-филологически факултет на Университет в София, 24.10.1934 г.


Публикувано изображение
1.6.3.15. Свидетелство за втори университетски изпит № 13337 като редовна студентка от Историко-филологически факултет на Софийския университет, 24.10.1934 г.


Публикувано изображение
1.6.3.16. Диплома № 10648 за завършено висше образование, специалност „ Педагогика” в Историко-филологическия факултет на Софийския университет, от 24.10.1934 г.


Публикувано изображение
1.6.3.17. Диплома за завършен двегодишен педагогически курс при Американската детска градина, 27.06.1938 г.


Публикувано изображение
1.6.3.18. Съобщение № 853-1 от Министерство на народното просвещение до Олга Славчева Динкова, учителка в с. Мухово, Ихтиманско, за допускане до държавен изпит за учителска правоспособност в средните училища - за първи път на писмен, устен и практически изпит по български език, 26.05.1938 г.


Публикувано изображение
1.6.3.19. Съобщение № 15324 от Министерство на народното просвещение до Олга Славчева Динкова, ул. „Марин Дринов” 17 - дом Никола Золотович, за допускане до държавен изпит за учителска правоспособност в средните училища - за втори път на писмен и устен изпит по български език, като втора специалност, 28.12.1939 г.


Публикувано изображение
1.6.3.20. Съобщение № 3612 от Министерство на народното просвещение до Олга Славчева Динкова учителка в с. Мисловщица, Трънско, за издържан държавен изпит за учителска правоспособност - за редовна гимназиална учителка в народните средни училища, 24.04.1941 г.


Публикувано изображение
1.6.3.21. Свидетелство № 6074 за учителска правоспособност от Министерство на народното просвещение с право да бъде редовна гимназиална учителка в средните училища на Царство България, София, 10.06.1941 г.


Публикувано изображение
1.6.3.22. Решение № 4174 на Жилищната комисия 4g7 при управата на Благоевски районен народен съвет към Софийски градски народен съвет за настаняване на Олга Славчева Динкова в една стая на ул. кв. Изгрев № 83, собственост на Георги Събев, София, 1.09.1950 г.


Публикувано изображение
1.6.3.23. Удостоверение на Регистъра на 4gg населението при Благоевски РНД, че Олга Славчева Динков и Олга Славова са имена на едно и също лице, София, 29.02.1960 г.
, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ