НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Съдържание

ТОМ 26
Алтернативен линк

Съдържание

“Изгревът..." том XXVI

ОЛГА СЛАВЧЕВА
в думи и образи

(24.02. / 8.03.1895, Трън - 2.01.1967, София)1. СЪКРОВЕНИ МИСЛИ ОТ МОЯ ПЪТ В ШКОЛАТА НА УЧИТЕЛЯ БЕИНСА ДУНО:

1.1. Дневниците на Олга Славчева (1916-5.09.1928)
1.2. Речник / състав. Николай Бояджиев; ред. Е. Ангелова-Пенкова
1.3. Хороскоп на Олга Славчева
1.4. Моят баща: извадки от дневниците
1.5. Трите Олги на Изгрева: Олга Славчева, Олга Блажева, Олга Славкова: бележка на съставителя /Вергилий Кръстев/
1.6. Документи. Сканирани материали

1.6.1. Страници от дневниците на Олга Славчева.

1.6.1.1. Цариброд, 1916
1.6.1.2. Февруарий 1924
1.6.1.3. 19 декември 1925 г., 3 януари 1926 г., 10 януари 1926 г.
1.6.1.4. Писмо от Олга Славчева до Добринка Емануилова (чернова, София, 9.08.1926 г.)(с. 1)
1.6.1.5. Писмо от Добринка Емануилова до Олга Славчева (София, 26.09.1926 г.) (2 с.)
1.6.1.6. Писмо от Добринка Емануилова до Олга Славчева (София, 4.10.1926 г.) (2 с.)
1.6.1.7. Писмо от Асавита до Олга Славчева (София, 29.01.1927 г.) (2 с.)
1.6.1.8. 3 март 1927 г., четвъртък
1.6.1.9. Писмо от Асавита до Олга Славчева (София, 4.03.1927 г.) (2 с.)
1.6.1.10. Писмо от Олга Славчева до Асавита (7.05.1927 г.) (2 с.)
1.6.1.11. Писмо от Асавита до Олга Славчева (София, 25.11.1927 г.) (2 с.)

1.6.2. Хороскоп на Олга Славчева от Gis Moll
1.6.3. Документи на Олга Славчева.

Сканирани материали.

1.6.3.1. Удостоверение № 40 за завършено I отделение на I курс на Основно народно училище в гр. Цариброд, от 29.06.1902 г.
1.6.3.2. Свидетелство № 175, че е следвала във II отделение на I курс на Основно народно училище в гр. Цариброд и е показала следните успехи по предметите, 29.06.1903 г.
1.6.3.3. Удостоверение № 276, че е следвала в I-то отделение на Средния курс на Царибродско основно народно училище в гр. Цариброд, 29.06.1904 г.
1.6.3.4. Свидетелство № 23 за завършен 3-ти клас на Царибродската прогимназия, 29.06.1908 г.
1.6.3.5. Свидетелство № 16 за издържан изпит по кроене и шиене на горни дрехи при Женското стопанско училище, Цариброд, 27.06.1909 г.
1.6.3.6. Удостоверение № 7, че е следвала II-ра година Горния отдел при Женското стопанско училище „Труд” в гр. Цариброд и ще повтори същия курс поради прекъсване на учебното време, Цариброд, 29.06.1911 г.
1.6.3.7. Свидетелство № 34 за издържан изпит по кроене и шиене на горни дрехи при Женското стопанско училище, Цариброд, 29.06.1912 г.
1.6.3.8. Свидетелство за завършен прогимназиален курс №1165/43 за завършен III кл. на X Народна прогимназия в гр. София като частна ученичка, 9.07.1922 г.
1.6.3.9. Членска карта № 969 на Олга Славчева от гр. София, гр. Русе, 10.08.1926 г. (2 с.)
1.6.3.10. Отпускно свидетелство № 222, за явяване на частен изпит за VI клас на III—та Софийска образцова девическа гимназия през учебната 1925/1926 г„ София, 5.10.1926 г.
1.6.3.11. Отпускно свидетелство № 820, за явяване на изпит като частна ученичка за VII реален клас на I-ва Софийска девическа гимназия, София, 17.09.1927 г.
1.6.3.12. Отпускно свидетелство № 605, за явяване на изпит като частна ученичка за VIII реален клас на l-ва Софийска девическа гимназия, София, 9.06.1928 г.
1.6.3.13. Свидетелство за зрялост № 72/978 за завършване, като външно лице (частна ученичка) на Реалния отдел на Народна Втора девическа гимназия в гр. София, 12.07.1928 г.
1.6.3.14. Свидетелство за първи университетски изпит № 13336 като редовна студентка от Историко-филологически факултет на Университет в София, 24.10.1934 г.
1.6.3.15. Свидетелство за втори университетски изпит № 13337 като редовна студентка от Историко-филологически факултет на Софийския университет, 24.10.1934 г.
1.6.3.16. Диплома № 10648 за завършено висше образование, специалност „ Педагогика” в Историко-филологическия факултет на Софийския университет, от 24.10.1934 г.
1.6.3.17. Диплома за завършен двегодишен педагогически курс при Американската детска градина, 27.06.1938 г.
1.6.3.18. Съобщение № 853-1 от Министерство на народното просвещение до Олга Славчева Динкова, учителка в с. Мухово, Ихтиманско, за допускане до държавен изпит за учителска правоспособност в средните училища - за първи път на писмен, устен и практически изпит по български език, 26.05.1938 г.
1.6.3.19. Съобщение № 15324 от Министерство на народното просвещение до Олга Славчева Динкова, ул. „Марин Дринов” 17 - дом Никола Золотович, за допускане до държавен изпит за учителска правоспособност в средните училища - за втори път на писмен и устен изпит по български език, като втора специалност, 28.12.1939 г.
1.6.3.20. Съобщение № 3612 от Министерство на народното просвещение до Олга Славчева Динкова учителка в с. Мисловщица, Трънско, за издържан държавен изпит за учителска правоспособност - за редовна гимназиална учителка в народните средни училища, 24.04.1941 г.
1.6.3.21. Свидетелство № 6074 за учителска правоспособност от Министерство на народното просвещение с право да бъде редовна гимназиална учителка в средните училища на Царство България, София, 10.06.1941 г.
1.6.3.22. Решение № 4174 на Жилищната комисия 4g7 при управата на Благоевски районен народен съвет към Софийски градски народен съвет за настаняване на Олга Славчева Динкова в една стая на ул. кв. Изгрев № 83, собственост на Георги Събев, София, 1.09.1950 г.
1.6.3.23. Удостоверение на Регистъра на 4gg населението при Благоевски РНД, че Олга Славчева Динков и Олга Славова са имена на едно и също лице, София, 29.02.1960 г.

1.6.4. Материали на Олга Блажева.  

Ръкописи и документи

1.6.4.1.,Дайте сили небеса ....”: стихотворение
1.6.4.2. Посвещение от Мара Белчева, 12.01.1931 г.
1.6.4.3. Грамота за похвала № 1153 от Изпълнителния комитет на Градския народен съвет на ДТ - гр. Хасково, с която награждава Олга Блажева Иванова за изработване на оригинално, ценно сметало за онагледяване на учебния материал по смятане. Хасково, 24.05.1954 г.
1.6.4.4. Портрети на Олга Блажева  
1.6.5. Изпратените картички от Олга Славкова
1.6.5.1. Картичка със съзаклятието на апостолите на българската свобода Хр. Ботев, Никола Славков и Ив. Драсов - Букурещ, 17.05.1875 г.
1.6.5.2. Картичка с Никола Славков - Апостол на българската свобода
1.6.5.3. Писмо до Мария Тодорова на гърба на картичката с Никола Славков - Апостол на българската свобода.
1.6.5.4. Портрет на Никола Славков

2. ЖИВОТЪТ НА ИЗГРЕВА
през погледа на Олга Славчева.

ЕКСКУРЗИИ С УЧИТЕЛЯ ДЪНОВ


2.1. Екскурзии с Учителя  (4 март 1922 - 25 август 1939 г.)

2.1.1. 4 март 1922 г., [Витоша]  
2.1.2. Благовещение, [7] Април 1922 г., петък,[Витоша]
2.1.3. Гергьовден, 6 май 1922 г., събота, [Витоша]  
2.1.4. 16 февруари 1923 г., петък, [Витоша]  
2.1.5. 23 февруари 1923 г., [Витоша]  
2.1.6. 4 март 1923 г., неделя, [Витоша]  
2.1.7. 18 март 1923 г., неделя, [Витоша, бивака Ел-Ше-дар],
2.1.8. Ел-Ше-дар. Чешма, 27-28 май 1923 г.,[Витоша]
2.1.9. Сините Камъни (Стара планина), 1-3 август 1923 г., гр. Сливен
2.1.10. Мусалла, 27-31 август 1923 г., [Рила]
2.1.11. Мусалла, 17-20 август 1924 г., [Рила]
2.1.12. Мусалла, 10-14 юли 1925 г., [Рила]
2.1.13. Празник на победите, 27 септември 1925 г.,петък, [Витоша]
2.1.14. Освобождението на България, Витоша, 4 март 1926 г., четвъртък, [бивака Ел-Ше-дар]
2.1.15. Витоша, 30 април 1926 г., [бивака Ел-Ше-дар]
2.1.16. Втори ден на Великден, 3 май 1926 г., [Витоша]
2.1.17. Гергьовден, 6 май 1926 г., петък, [Витоша, бивака Ел-Ше-дар]
2.1.18. Кирил и Методий 24 май 1926 г., [понеделник, Витоша]
2.1.19. Мусалла, 10, 11, 12 юли 1926 г., [Рила]
2.1.20. Благовещение, 7 април 1927 г., четвъртък, Витоша, [бивака Ел Шедар]
2.1.21. Великден - втори ден, 25 април 1927 г., понеделник, [Витоша, бивака Ел Шедар]
2.1.22. Гергьовденска екскурзия, 6 май 1927 г., [Витоша]
2.1.23. Петровден, 12 юли 1927 г., вторник, [Витоша]
2.1.24. Мусалла, 31 август 1927 г., сряда, [Рила]
2.1.25. Празникът на Будителите 1 ноември 1927 г., вторник, [Витоша, бивака Ел-Шедар]
2.1.26. Димитровден, 8 ноември 1927 г., [Витоша, бивака Ел-Шедар]
2.1.27. 30 януари 1928 г., Витоша [бивака Ел Шедар]
2.1.28. Благовещение, 7 април 1928 г., събота, [Витоша, бивака Ел-Шедар]
2.1.29. Втори ден на Великден, 15 април 1928 г.,понеделник, [Витоша, бивака Ел-Шедар]
2.1.30. Кирил и Методий 24 май 1928 г., четвъртък, [Витоша, бивака Ел Шедар]
2.1.31. Петровден, 10, 11 юли 1928 г., сряда, четвъртък, [Витоша, бивака Ел Шедар]
2.1.32. 8 ноември 1928 г., Димитровден, [Витоша, бивака Ел Шедар]
2.1.33. Мусалла, 9-14 август 1929 г., [Рила]
2.1.34. Еди гьол, 12-23 август 1929 г., [Рила]
2.1.35. 8 ноември 1929 г., Димитровден, [Витоша, бивака Ел Шедар]
2.1.36. Витоша, 3 февруари 1930 г., понеделник, [бивака Ел Шедар]
2.1.37. Благовещение, 4 април 1930 г., понеделник, [Витоша]. Екскурзия на четирите правила
2.1.38. Великден [втори ден], 21 април 1930 г., понеделник, [Витоша, бивака Ел Шедар]
2.1.39. Витоша, 6 май 1930 г., Гергьовден, [бивака Ел Шедар]
2.1.40. 24 май 1930 г., св. св. Кирил и Методий [Витоша, бивака Ел Шедар]
2.1.41. 29 май 1930 г., четвъртък, Възнесение [Витоша, бивака Ел Шедар]
2.1.42. 9 юни 1930 г., Свети Дух, [Витоша, бивака Ел Шедар]
2.1.43. Едди гьол, 21 юли - 22 август 1930 г., [Рила]
2.1.44. Димитровден, 8 ноември 1930 г., събота, [Витоша, бивака Ел Шедар]
2.1.45. Втори [ден на] Великден, 13 април 1931 г., [Витоша, бивака Ел Шедар]
2.1.46. Гергьовден, 6 май 1931 г., сряда, [Витоша, бивака Ел Шедар]
2.1.47. Възнесение, 21 май 1931 г., четвъртък, [Витоша, бивака Ел Шедар]
2.1.48. Свети Дух, 1 юни 1931 г., понеделник, [Витоша, бивака Ел Шедар]
2.1.49. Екскурзия от 90 човека. 15 октомври 1931 г. [Витоша, бивака Ел Шедар]
2.1.50. Благовещение, 7 април 1932 г., [Витоша, бивака Ел Шедар]
2.1.51. 17 септември 1932 г., [Витоша, бивака Ел Шедар]
2.1.52. На Еди гьол, 10 август 1932 г., [Рила]
2.1.53. Летуване на Рила, 20 юли - [...] август 1936 г., [Еди гьол - Елбур]
2.1.54. Летуване на Рила, 14 юли - 25 август 1939 г., [Еди гьол - Елбур]
2.1.55. Речник/ състав. Николай Бояджиев; ред. Е. Ангелова-Пенкова
2.1.56. Песни с нотен текст. Сканирани документи.
2.1.56.1. Мога да любя, 12.08.1942 г.
2.1.56.2. Красив е живота

2.2. Асинета. Задачи от Учителя

2.2.1. Превземане на „Черни връх”, който стана „Бели връх”, пролетта - 1923 год.
2.2.2. Виждане в тъмното. Задача втора
2.2.3. Сам си помогни. Задача трета
2.2.4. Задача за почистване на 10 извора в планината
2.2.5. Задача за изпотяване
2.2.6. Задача със стомничките
2.2.7. Задачи. Сканирани документи  

2.2.7.1. Превземане на „Черни връх”, който стана „Бели връх”, пролетта - 1923 год. (с. 1, 2)
2.2.7.2. Виждане в тъмното. Задача втора (с. 1)  
2.2.7.3. Сам си помогни. Задача трета (с. 1)  
2.2.7.4. Задача за почистване на 10 извора в планината. Задача четвърта, (с. 1)
2.2.7.5. Задача за изпотяване. Задача пета (с. 1)  
2.2.7.6. Задача със стомничките. Задача шеста (с. 1)

3. ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО НА  ОЛГА СЛАВЧЕВА

3.1. Поезия

3.1.1. Асинета. Паневритмия. София, 1935. 14 с.  

Сканиран документ

3.1.2. Хелмира. Асавита - Божествена песен. София, 1935. 47 с.: с цв. ил. Сканиран документ  

3.1.3. Стихотворения, отпечатани в списание „ВСЕМИРНА ЛЕТОПИС” (1919-1920) 1919 г.

3.1.3.1. Молитва  
3.1.3.2. Закрилата
3.1.3.3. Елегия  
3.1.3.4. Скитник 1920 г.
3.1.3.5. Признание
3.1.3.6. Просяци
3.1.3.7. Към Новата година
3.1.3.8. Нощен час
3.1.3.9. Оазис  
3.1.3.10. Двете топлини  
3.1.3.11. Напред  
3.1.3.12. Молитва  
3.1.3.13. Сърдцето  
3.1.3.14. Грешният херувим.  

3.1.4. Стихотворения, отпечатани в списание „ЖИТНО ЗЪРНО” (1925-1940) 1925 г.

3.1.4.1. Кандила  
3.1.4.2. Ти  
3.1.4.3. Дете  
3.1.4.4. Светлина 1931 г.
3.1.4.5. Тревица  
3.1.4.6. Звездица  
3.1.4.7. Будният
3.1.4.8. Вик
3.1.4.9. Игла
3.1.4.10. Младежът 1933 г.
3.1.4.11. Под белия покров 1935 г.
3.1.4.12. Несгодите 1937 г.
3.1.4.13. Тъче 1938 г.
3.1.4.14. Бен Ами
3.1.4.15. Ще вие ден, два
3.1.4.16. “Птичка пей ...” 1939 з
3.1.4.17. Дарове
3.1.4.18. Сама 1940 г.
3.1.4.19. Учителката
3.1.4.20. Духът
3.1.4.21. Последна и първа  
3.1.4.22. Духът  

3.1.5. Стихотворения, отпечатани във вестник „БРАТСТВО” (1934-1943) 1934 г.

3.1.5.1. Съновидение 1935 г.
3.1.5.2. Учителят  
3.1.5.3. Напред!  
3.1.5.4. Радост  
3.1.5.5. Вечно слово  
3.1.5.6. Хваление
3.1.5.7. Любов  
3.1.5.8. Създател  
3.1.5.9. На българският еделвайс  
3.1.5.10. Води ме Ти!
3.1.5.11. Извикай силно!  
3.1.5.12. Честит!  
3.1.5.13. Ти трябва да надмогнеш!
3.1.5.14. Не се обръщай веч!  
3.1.5.15. Ще победим! 1936 г.
3.1.5.16. Бог  
3.1.5.17. Дордето слънце грей  
3.1.5.18. Оръжие  
3.1.5.19. Ураган  
3.1.5.20. Стълбище
3.1.5.21. Орел
3.1.5.22. Прошка
3.1.5.23. На Божията нива 1937 г.
3.1.5.24. Учителят
3.1.5.25. Учителю!
3.1.5.26. Беседи
3.1.5.27. И в бурята  
3.1.5.28. Бран 1938 г.
3.1.5.29. Къде отиват  
3.1.5.30. Без страх 1940 г.
3.1.5.31. Той  
3.1.5.32. С избраните  
3.1.5.33. Непоклатима 1943 г.
3.1.5.34. Душа ми литва  
3.1.5.35. Паневритмия
3.1.5.36. Любимец
3.1.5.37. Обетована земя
3.1.5.38. О, мисъл моя!
3.1.5.39. Напред, нагоре...  
3.1.5.40. Гражданка  
3.1.5.41. Пази Той...  
3.1.5.42. Но ти познай
3.1.5.43. Промисъл благ  
3.1.5.44. Не си ли Ти
3.1.5.45. Отново пак

3.1.6. Други стихотворения и поеми. Ръкописи  

3.1.6.1. Вечното слово
3.1.6.2. Работници безстрашни
3.1.6.3. Завет от “Изгрева”  
3.1.6.4. На сестра Пенка [Кънева]  
3.1.6.5. Дъбът  
3.1.6.6. Станете всички  
3.1.6.7. Светлият капитан  
3.1.6.8. Двадесети век  
3.1.6.9. Сто години
3.1.6.10. Беинса Дуно
3.1.6.11. Рила разказва  
3.1.6.12. Поезия в ръкопис. Сканирани документи.  
3.1.6.12.1. На сестра Пенка [Кънева] (2 с.)  
3.1.6.12.2. Рила разказва (9, 14, 18.08.1951 г.)(с. 1,15)
3.1.6.12.3. Двадесети век (12.12.1961 г.) (2 с.)  

3.1.7. Сценично представени стихотворения на Олга Славчева

3.2. Проза: Разкази, статии, съобщения.  

3.2.1. Изповеди

3.2.1.1. „В розови краски или пейзажи...”

3.2.1.1.1. Проза в ръкопис.

Сканиран документ (с. 1)

3.2.1.2. Карамфил  
3.2.1.3. Възвръщането
3.2.1.4. Разказът на едно детенце  
3.2.1.5. Писмо

3.2.2. Разкази и съобщения в списание „ЖИТНО ЗЪРНО” 1933 г.

3.2.2.1. Няма те  
3.2.2.2. Тука си  
3.2.2.3. Пришествие
3.2.2.4. Посещение 1935 г.
3.2.2.5. Великото освобождение
3.2.2.6. Смирение 1940 г.
3.2.2.7. Млад и стар. Разкази от Олга Славчева...

3.2.3. Статия във вестник „БРАТСТВО” 1942 г.

3.2.3.1. Днешната бъркотия  

3.3. Спомени и размисли  

3.3.1. Спомени на Олга Славчева, записани от Мария Райчева
3.3.2. Как се запознах с Ив. Вазов и Ст. Михайловски
3.3.3. Орест Георгиев  
3.3.4. Светло вдъхновение за пресветлата душа на Дафинка [Доганова]
3.3.5. Поклон пред паметта на брат Боян Боев
3.3.5.1. Слово произнесено върху гроба на Боян Боев - 23.07.1963 г.
3.3.5.2. Нашият обичан брат Боян Боев си отиде!. 889 Некролог - 21.07.1963 г.

3.3.6.   Думи на Олга Славчева от отвъдното.  
Слово на с. Олга Славчева - произнесено на 14 февруари 1968 г., 21 ч. и 17 м. Малката буболечка

3.3.7. Спомени, размисли и нотен текст.  

Сканирани документи

3.3.7.1. Как се запознах с Ив. Вазов и  Ст. Михайловски (с. 1)
3.3.7.2. Орест Георгиев (с. 1)  
3.3.7.3. Малката буболечка: нотен текст  

3.4. Реферати  

3.4.1. Личността на учителя.  реферат 1935-1936 уч. година

3.4.2. Ролята на учителя в обществото  

4. ПРИЯТЕЛИТЕ НА ИЗГРЕВА

4.1. Писмо на Олга Славчева до Борис Николов
4.2. Писмо на Петър Филипов до Олга Славчева (28.02.1942, Русе)
4.3. Писмо на Боян Боев до Олга Славчева (12.03.1942 година, София-Изгрев)
4.4. Писмо на Боян Боев до Олга Славчева (27.02.1944 година, с. Мърчаево)
4.5. Писмо на Анина Бертоли до Олга Славчева (8.11.1954, Париж)
4.6. Писмо на Анина Бертоли до Олга Славчева (27.1.1955, Париж)
4.7. Писмо на Боян Боев до Катя Манолова Зяпкова (по мъж) (9.09.1962 година, София-Изгрев)
4.8. Катя Манолова Зяпкова (по мъж) за Олга Славчева: спомени
4.9. Приятелите на Изгрева. Сканирани документи

4.9.1. Писмо на Олга Славчева до Борис Николов
4.9.2. Писмо на Петър Филипов до Олга Славчева (28.02.1942, Русе)
4.9.3. Плик с писмото на Боян Боев и Наряд за 22 март до Олга Славчева (12.03.1942 година, София-Изгрев (4 с.)
4.9.4. Писмо на Боян Боев до Олга Славчева (27.02.1944 година, с. Мърчаево) (3 с.)
4.9.5. Плик с писмо на Анина Бертоли до Олга Славчева (8.11.1954, Париж) (плик, с.1,8)
4.9.6. Спомени на Катя Манолова Зяпкова (по мъж) за Олга Славчева (с. 1)

5. УЧИТЕЛЯТ ЗА ОЛГА СЛАВЧЕВА

5.1. Учителят за Хелмира и Асинета: Слово от Учителя, отнасящо се лично за Хелмира и Асинета, изказано през ред години
5.2. Писмо от Учителя Дънов до Олга Славчева - 30.11.1918 г.
5.3. Писмо от Учителя Дънов: „на приятелите” - без дата
5.4. Писма. Сканирани документи
5.4.1. Писмо от Учителя Дънов до Олга Славчева - 30.11.1918 г. (2 с.)
5.4.2. Писмо от Учителя Дънов: „на приятелите” - без дата

6. УЧИТЕЛЯТ ЗА СВЕТА, БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРИТЕ

Извадки от материалите на Олга Славчева

6.1. Предупреждения  
6.2. Предсказания
6.3. Новата култура  
6.4. Бъдещето на България и българите  

7. ОЛГА СЛАВЧЕВА В „ИЗГРЕВЪТ ...”  

7.1. Бележки на съставителя на „Изгревът...”  
7.2. Текстове в „Изгревът...”  
7.3. Снимки на Олга Славчева в „Изгревът...”  

8. ДУХЪТ НА ИСТИНАТА И ДУХЪТ НА ЗАБЛУЖДЕНИЕТО /автор и съставител Вергилий Кръстев/

8.1. Евангелистите и “Изгревът...” том 24  

8.1.1. Защо евангелистите-методисти отхвърлиха „Изгревът”, том XXIV?
8.1.2. Какво преживях с участието ми в том XXIV  на “Изгревът...” / Павел Василев
8.1.3. Петте концерт-рецитали за евангелистите  методисти по програмата на “Изгревът...” през 2010 г. и том XXIV

8.1.3.1. Концерт-рециталите за   евангелистите-методисти през 2010 г.
8.1.3.2. Посвещения раздавани по време на антрактите на петте концерт-рецитали през 2010 г.
8.1.3.3. Концерт-рецитал на 27 март 2010 г.
8.1.3.4. Концерт-рецитал на 24 април 2010 г.
8.1.3.5. Концерт-рецитал на 29 май 2010 г.- песента На Учителя. Сканиран документ - песента Химн на човешката душа. Сканиран документ
8.1.3.6. Концерт-рецитал на 30 октомври 2010 г.
- Удостоверение за пенсиониране и трудов стаж на Методи Жеков Маринов в Българската евангелска методистка църква. Сканиран документ
- Писмо на Методи Марков до Величко Марков върху бланка на Българската евангелска методистка църква. Сканиран документ
- песента О, Учителю благати: нотен текст. Сканиран документ
8.1.3.7. Концерт-рецитал на 4 декември 2010 г. Светкавиците и гръмотевиците за концерта на 4 декември 2010 г.
- песента Поздрав на Учителя: нотен текст. Сканиран документ
8.1.3.8. Няколко думи в заключение

8.1.4. Цеко Етугов и ангелите небесни

8.2. Историята на книгата „Изгревът на Бялото Братство - пее и свири, учи и живее” от т. I до т. XXIV и проявата й в концерт-рециталите

8.2.1. Книгата “Изгревът на Бялото Братство - пее и свири, учи и живее”. Начало, осъществяване и развитие на идеята на Невидимия свят.

8.2.1.1. Градушката, светкавиците и гръмотевиците
8.2.1.2. Космогония и Слово на Всемировият Учител Беинса Дуно
8.2.1.3. Защо са несполучливи снимките в „Изгревът” от том I до том XIII?
8.2.1.4. Авторството на снимките в „Изгревът”
8.2.1.5. Снимките за Паневритмията - Справка за Паневритмията по томовете на „Изгревът”
8.2.1.6. „Добре, че те има!”
8.2.1.7. „Изгревът” и пиратите
8.2.1.8. Задачите на човека
8.2.1.9. Татяна Влаева
8.2.1.10. Заключение за патилата на един човек

8.2.2. Концерт-рециталите на „Изгревът...” и тяхното създаване

8.2.2.1. Сценарият на един концерт
8.2.2.2. Как се осъществява един концерт в салона?
8.2.2.3. Фотоизложбите на концерт-рециталите на „Изгревът”
8.2.2.4. Кои посещават и слушат в салона?
8.2.2.5. Певиците на концерт-рециталите на „Изгревът”
8.2.2.6. Как се създаваха песните на Учителя Дънов и братските песни? - песента Писмото: нотен текст.

Сканиран документ

- Скица на чешмата със Сърничката и Емблемата с котвата. Сканиран документ

8.2.2.7. Концерт-рециталите в интернет и на компактдиск

8.2.2.8. Архивните записи на д-р Филип Стоицев - запазени, обработени и записани на компактдиск

9. БЕЛЕЖКИ ПО СНИМКИТЕ В “ИЗГРЕВЪТ...” ТОМ XXVI

10. ЗАБЕЛЯЗАНИ ГРЕШКИ


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ