НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

V. Силите, които се явиха, за да разрушат Паневритмията

ВЕРГИЛИЙ КРЪСТЕВ ТОМ 23
Алтернативен линк

V. Силите, които се явиха, за да разрушат Паневритмията


1. Още от самото начало, когато е започнала да се създава Паневритмията и Учителят Дънов е предавал упражнение след упражнение, се явяват веднага онези сили, които сега искат да я спрат, като я разрушат отвътре. А как това става? Ето как.

2. Обикновено Учителят Дънов дава упражнения и предава музиката към тях, като я изсвирва на цигулката Си, и музикентите пред Него трябва да я запишат. Но се явява един, на име Ангел Янушев, който от самото начало се опитва да замени музиката на Учителя, поставяне за всяко упражнение, с класически мелодии. А защо ли? Много просто за да я разруши отвътре. Учителят е бил много ядосан и изпраща Мария Тодорова, за да го спре. Това е описано в «Изгревът», том I, стр. 167.

3. Каква е ролята на Ангел Янушев по-нататък, се вижда от описания случай в «Изгревът», том I, стр. 228-231.

Било съобщено на Изгрева, че Ангел Янушев ще се жени за Катя Грива. Тя е на върха на щастието си. Това ще видите в една публикувана снимка в «Изгревът», том VIII снимка № 18, където са седнали Асен Арнаудов, Катя Грива и Ангел Янушев. А Катя Грива сияе от щастие. Сватбата е определена за неделя. Целият Изгрев я очаква. Булченската рокля е закачена на закачалка и е окачена на забит пирон в дървената стена на бараката на Катя Грива. Тя е готова за сватбата.

4. Но в събота Ангел Янушев се оженва и се венчава в църквата за друга жена. Тази новина веднага се занася на Изгрева. Когато научава за женитбата на Ангел, то Катя Грива пада на земята от тази новина. Вдигат я и я слагат на леглото цялата втвърдена. Не мърда, не шава. Катя е вече почти умряла. Съобщават на Учителя. Тогава Той взима цигулката си, започва да свири и чрез нея да трансформира цялото състояние на Катя Грива. Постепенно тя оживява, но лежи на кревата още няколко дни. Тази мелодия Учителят я нарекъл «Буря», като е дал и думите. Тя е публикувана в песнарката на Мария Тодорова на стр. 113, а на стр. 194 е написано, че е дадена на 15.XII.1935 г.

5. А по времето на порцеса срещу Братството през 1957/1958/1959 г. Ангел Янушев се отказва от Учителя и от Братството на Изгрева. Това е само неговия личен финал на човека, който още от самото начало искаше да вкара в Паневритмията класически мелодии.

6. Желанието на Ангел Янушев да вкара класически мелодии в Паневритмията и да изхвърли музиката на Учителя накрая се реализира от онези сили, които искаха да разрушат Паневритмията. А това е описано в «Изгревът». Това е времето, когато по настояване на Анина Бертоли се прави филм, откъдето да се вижда как трябва парвилно да се играе всяко едно упражнение. Този филм се прави от Георги Парлапанов. Може да видите Георги Парлапанов в «Изгревът», том VIII, снимка № 34, където той е с бялата винтяга. За този филм само аз знаех. Но го откраднаха чрез семейство Гобо. После към този филм включиха към отделните упражнения класически пиеси, отказаха се от музиката на Учителя Дънов. Направиха го на видеокасета и го изпратиха в Русия. След като го слушаха там, предизвикаха силите на разрушението, които се явиха и разрушиха цяла Русия. Това бяха последствията от подмяната на музиката на Учителя.

7. След това тази видеокасета беше изпратена в България. Гледаха я мнозина, но инто един от днешните музиканти не протестираше срещу нея. Мълчаха А защо отговорете си сами. За него е разказано в «Изгревът», том XV, стр. 928, 929-930. А в «Изгревът», том XIII, е разказано «Какво направи Духът на Заблуждението чрез силите на Разрушението с филма за Паневритмията», стр. 812-815. И бе разчетено кои са били участниците във филма, които са играеми упражненията, на стр. 814.

8. След като се изпрати този видеофилм в България, тя започна да се разрушава окончателно, съгласно това, което е описано в «Изгревът», том XVI, тр. 756. По това време горите на Московска област бяха запалени и горяха 6 месеца. А по площ тя е колкото България. Така се разрушаваха едновременно.

9. Ето, идваме до заключението, което сме изказали още от самото начало. Промяната още в първото упражнение «Първият ден на пролетта», не е случайна. То е работа на онези сили, които искат да я разрушат, а чрез нея да разрушат и Русия, и България. А защо? Защото Учителят Дънов е казал, че тази Паневритмия ще се играе в Русия. И тя се изпраща там променена и чрез нея искат да разрушат Русия. За да не може там в бъдеще да се играе. Това е целта.

10. А що се отнася до разрушенията в България, се вижда от всички. Първо се явиха пожарите по планините, явиха се големите суши. А сега 2005-2006 г., се явиха големите наводнения и удавиха България навсякъде. А реката Дунав носеше със себе си проклятието на цяла Европа и го стовари върху България.

Ето така действуват Силите на Разрушението.

11. Първият град по река Дунав, който посрещна през 2005-2006 г. големите водни ударни вълни от наводненията и бе потопен от водата, бе град Видин.

А там има една група от т. нар. последователи на Учителя Дънов, които играят Паневритмия. Те я играят, като пускат на касетофона си запис на Панервитмия с изпълнението на онзи, който промени Паневритмията през 2000 г. на Рила и «отвори портите», като прибави куплетите на Лиляна Табакова. Вж. стр. 866 от настоящия том, точка 6. А защо ще бъдат удавени от река Дунав, то проверете в «Изгревът», том XVI, стр. 756. За нарушение на окултните закони, по които е създадена Паневритмията, идва възмездието, което се изразява чрез разрушителните сили на природата.


Публикувано изображение


Публикувано изображение, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ