НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

14. ДОКЛАД ОТ МИЛКА ПЕРИКЛИЕВА ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПАНЕВРИТМИЯТА В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ

Милка Периклиева ТОМ 23
Алтернативен линк

14. ДОКЛАД ОТ МИЛКА ПЕРИКЛИЕВА


ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПАНЕВРИТМИЯТА


В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ*


ДОКЛАД


От Милка Периклиева за възложената й задача - приложение Паневрит- мията в българското училище.


София, 1942 г.


1. от 15 април до 30 май и 2. от 28 юни до 12 юли


По нареждане на г-н Министра на Народното просвещение, началника по телесно възпитание, г-н Г. Караиванов даде нареждане да се организира едно отделение, в което да се направи опит за провеждане на Паневритмията.


Опитът започна на 15 април и продължи до 30 май с 54 деца от IV отделение, при училище «Тодор Минков». Учителка на отделението беше г-жа Величкова. Курсът се провеждаше от М. Периклиева, като пианистка идваше г-жа Ирин- ка Кисьова. Работеше се в час по гимнастика и пеене. Случваше се по четири пъти седмично.


Резултатите бяха много добри. Децата играеха с желание и интерес.


При завършване, г-н Караиванов ревизира работата, одобри упражненията и обеща в началото на идущата учебна година да открие курс по гимнастика в София за подготовка на всичките основни учители, където ще се проведе Паневритмията като задължителен предмет във всички училища.


* * *


По желание на Учителя, за поддържане духа на подетата работа, предложих на г-н Караиванов да вземем участие с Паневритмията и в някои от летните курсове. За най-удобен се намери този, организиран от училищното настоятелство за подготовка на ръководители в игрища. По нареждане на г-н Караиванов, бяха ми дадени 6 часа, а впоследствие - още 6. Курсистите бяха учители, учителки, студенти и студентки - всичко 40 души. Курсът се водеше на открито.


Ритмичната гимнастика - Паневритмията се провеждаше от Милка Периклиева, г-ца Весела Несторова с китара и цигулки (Верка Куртева, А. Янушев, ф. Стоицев и впоследствие кларнет Д. Хараламбиев).


Предадените осемнадесет упражнения бяха заучени бърже, с голям интерес и удоволствие. Курсистите открито заявяваха, че най-приятни и желани са часовете им по ритмика. Специалистите по телесно възпитание-преподаватели в същия курс, се заинтересуваха и започнаха да присъствуват на нашите часове. Г-жа Кънчева взе участие в игрите.


По желание на Учителя на курсистите не им се дадоха ноти, нито бележки от упражненията.


Мненията на тримата специалисти по телесно възпитание, които бяха лектори на същите курсисти по строй, гимнастически упражнения и пр., са следните:


1. Г-н Кирил Петров - преподавател във факултета по телесно възпитание:

«Хубави ритмични упражнения, особено тъй, както са дадени, с музика. Аз никога не съм имал такъв успех да искат учениците да се продължи часът и да се слее с междучасието.»

2. Г-жа Анаст. Кънчева - прогимназиална учителка по телесно [възпитание] и инспекторка в летните игрища:


«Хубави упражнения, но не се провеждат от специалист и после всички тези упражнения влизат като елементи на много други упражнения. И би трябвало да се засилят с повече нерв, за да се получи и повече ефект. Аз лично бих казала в министерството, който иска да провежда ритмика, че трябва да се намери човек, подготвен специално за тази работа. Вие, г-це Периклиева, сте незаменима, виртуозка с малките, но за ритмика - учили ли сте, имате ли диплом?»

3. Г-н. Петър Вичев - гимназиален учител по телесно [възпитание] и инспектор в летните игрища:


«За да се проведе ритмика, се изисква специално време и специалист, завършил ритмика. Такъв човек би предал същите упражнения с педагогичен маниер и специална подготовка за всяко движение. За да има полза от тези упражнения, трябва системна работа в специален курс по ритмика и не само с толкова упражнения! После, вие започвате с най-леките за по-малките и продължавате към по-мъчните за по-големите. Ако искате да приложите всичките и за всички възрасти деца, няма да имате резултати и пр.»


(Посочвам мненията на горните, като общи възражения, които бихме чули евентуално, ако наесен аз продължа работата с учителите. В интерес на службата е да се намери човек с диплом за телесно възпитание. По нареждане на г-н Министъра може да се нареди някак си въпросът, но работата ще върви по хатър, а това би шокирало масата.) Това е лично мое мнение по въпроса и моля да бъда извинена, че си позволявам смелостта да го споделям.


След проведената работа дотук, предстои ми да изпратя до г-н Министъра доклад чрез г-н Караиванов (като с последния поговорим за по-нататъшното приложение на започнатата работа).


Ще си позволя да добавя трите възможности, които виждам аз, като моля преди отиването ми при г-н Караиванов да чуя Вашето желание и Вашата дума по въпроса. Ето трите точки:

1. Да се проведе Паневритмията във факултета по телесно възпитание

2. В начало на учебната година да се открие курс за всички основни учители за ритмика и Паневритмия

3. В опитното основно училище да се заработи системно с децата от началото на годината - ритмика и Паневритмия.


С казаното дотук, считам, че завършвам възложената ми задача, да се направи опит за приложение на Паневритмията в българското училище.


С оглед на нарежданията и законите на учреждението, в което искаме да се проведе Паневритмията, считам, че аз имам нужния ценз да взема участие само в третата от горепосочените точки, ако, разбира се, бъда поканена за това. За първите две точки се иска човек с висше образование по телесно възпитание.


Добре е предварително да имаме предвид, че наред с приемането на Паневритмията, нейните мелодии и движения ще се популяризират, народът ще ги погълне и ще ги приеме все пак - тъй, както може да ги разбере. На места ще бъдат изпълнявани със свещено чувство, а на места - с обикновено разположение. И при единия, и при другия случай силата, която крият те в себе си, ще окаже своето влияние.


Лично аз не чувствувам още в себе си толкова сила, за да мога да завладея масата с дълбокия смисъл и значение на Паневритмията - тук ще отстъпя място на тия, които се считат достойни за по-нататъшната работа.


Заради Учителя и заради Божествената работа, която крие в себе си всяка обществена дейност, с радост и готовност ще оставя себе си, своите блага и интереси настрана, за да взема участие с каквото мога във великата работа за изграждането на новото време в новия дух на Светлина, Мъдрост, Красота и Истина.


14 юлий 1942 г., София


С голямо почитание и уважение целувам Ви ръка.


Ваша ученичка Милка.


-----------------
* Публикува се по ксерокс-копие, взето от архив на МВР. Арх. N° В. 23605, том I. Заплатено двойно - с право на печат. Този доклад е съставен от Милка Периклиева до Учителя Петър Дънов, Комуто го е предала лично. След обиските на 6 и 7.XII.1957 г. този доклад попада в милицията и сега е в Архива на Министерството на вътрешните работи, (бел. на съставителя на «Изгревът» Вергилий Кръстев), , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ