НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

III. Упражненията на Паневритмията 1. Упражнения - носители на енергиите от Божествения свят

ТОМ 22
Алтернативен линк

  


   1. Упражнения - носители на енергиите от Божествения свят


ПЪРВИЯТ ДЕН НА ПРОЛЕТТА "


Състои се от 10 части:

1. „ПРОБУЖДАНЕ "

Първият ден на пролетта, първият ден на радостта, първият ден на любовта носят сила и живот,
носят сила и живот.
Всички са наредени по двама, по елипсата на полянката, като от дясната страна е брат, а от лявата - сестра, един зад друг. Ръцете са поставени на раменете със събрани пръсти, погледът е насочен напред и нагоре под ъгъл 45° . Някои приятели слагат ръцете си свити на юмруци на раменете. Юмрукът е символ на Сатурн - символ на кармата на човека. Значи тези приятели пробуждат кармата в живота си. Десният крак прави крачка напред, като едновременно разтваряме ръцете встрани хоризонтално с дланите нагоре на височината на раменете. Учителят така правеше това първо упражнение и чрез него се отваряше за Бога и за силите на Небето. Някои умни глави по-късно го промениха да се играе с длани надолу, т.е. да се свързваме със силите на Земята и бъркотиите, които съществуват в земния живот. Трябва да се отваряме към Небето и Бога, тъй както Учителят ни е научил, а и това се вижда във филмите, в които Беинса Дуно е сниман.
За това упражнение в разговор Учителят казва: „Когато възприемате много енергия от Божественият свят, може да обърнете ръцете си надолу, да дадете част
от тази енергия на съществата от земният порядък."
Но ние не сме събрали и нямаме достатъчно енергия за себе си, а ще я даваме на нисшите същества, с които действително сме свързани по атавизъм от миналите ни инкарнации.


Правим крачка с левия крак напред и ръцете отиват обратно на раменете със събрани пръсти. Тия движения се повтарят 40 такта и след последния такт левият крак е напред и ръцете отиват с длани една до друга на височината на устата в молитвено положение. След като сме се отворили за Божественото и приели силите на Небето, ние се примиряваме с положението, в което се намираме, и отправяме меко нашите вътрешни противоречия настрани вън от нас.

2. „ПРИМИРЕНИЕ "

И оживява и ни буди със любов. Ставайте от сън, деца.
Пролет мила веч дойде. Цялата природа пее. Слънце топло вече грей. Носи цветя и плодове, носи песни и игри.


Ръцете са пред устните с длани една до друга нагоре в молитвено състояние, погледът е насочен напред и нагоре под ъгъл 45 ° . Правим крачка с десния крак напред, ръцете се спускат надолу и отиват нагоре в дъгообразно движение, разтворени хоризонтално на височината на раменете. Правим крачка с левия крак и ръцете отиват пак събрани пред устните. Тези движения се повтарят
30 такта, докато трае музиката на мелодия N 2. На последния такт левият крак е напред и поставяме ръцете на гърдите с длани към тялото.


3. „ДАВАНЕ "

Пълни всяка твар с живот, буди радост в Духът развеселява сърцата ни.
Грей, грей слънцето благодатно,
целува нежно цялата земя
и я окичва с прелестни безброй цветя.


Даването е процес на обичта. При любовта има само даване, а при обичта имаме даване и вземане. Когато разтваряме ръцете си напред, ние даваме, а когато ги връщаме на гърдите, ние вземаме. Това е един велик процес в природата, при който трябва да има пълно равновесие между даването и взимането. Когато някой човек иска само да дава, без да взема, той развива гордостта и страда от ниско кръвно налягане; когато човек иска само да взима и трупа, той развива скържавостта и страда от високо кръвно налягане. Това упражнение хармонира кръвното налягане. След като сме се примирили, ние поставяме ръцете на гърдите, където тече животът, и започваме да даваме и да взимаме. Ръцете на гърдите са с длани към тялото и пръсти нагоре, погледът е напред и нагоре под ъгъл 45°. Правим крачка с десния крак напред, като едновременно сваляме ръцете успоредно опънати напред с длани нагоре на височината на кръста. Правим крачка с левия крак напред и връщаме ръцете на първото положение на гърдите. Тези движения се повтарят 34 такта до края на мелодия N 3, когато левият крак е напред и ръцете се спускат надолу.

4. „ВЪЗЛИЗАНЕ "

Бляскави звезди брилянтни светли сказания мълвят.
Грее чистата луна, безспир лети по своя път по небесна шир.
И денят пристига след нощта.


След като сме уравновесили тялото си, ние искаме да се издигнем духовно, да се разширим и постигнем това, което душата ни желае. При възлизането срещаме много страдания, мъчнотии и спънки, докато стигнем върха и след това пак слезем надолу. Горе е положителното, богатството, знанието, а долу е отрицателното, сиромашията, невежеството. Ние се движим между тия два полюса. Като се качваме например на връх Мусала, ние не вървим вертикално нагоре, но полегато под известен ъгъл и само така стигаме до желаната цел. Аз никога не съм забелязал, когато се играеше Паневритмия, Учителят да издига ръцете си вертикално нагоре. Ако е заснет на филм, и вие ще видите, че това е така. Вертикалната ръка е признак, че търсиш Бога и искаш да приемеш слънчевата енергия. Но, ако пръстите са малко разтворени, това значи, че воюваш срещу Небето. Учителят ни е посочил, че правата посока на нашето движение е насочване на удовете ни напред и нагоре под ъгъл 45°, Понеже ние, хората, сме големи грандомани и искаме веднага да постигнем нещата, отиваме до крайните предели, откъдето ще получим много по-малко, отколкото, ако вървим по пътя, посочен ни от Учителя.

Десният крак напред, погледът напред и нагоре под ъгъл 45° . Едновременно дясната ръка се издига напред с длан надолу под ъгьл 45°. Лявата ръка е в изходно положение. Стъпваме с левият крак напред, като едновременно сваляме дясната ръка надолу в изходно положение и вдигаме лявата ръка напред и нагоре с длан надолу под ъгъл 45°. Тези движения се повтарят 26 такта до края на мелодия 4, когато левият крак остава напред и ръцете се свалят в изходно положение.

5. „ДИГАНЕ "

Сила и радост, младост и обич Слънцето носи и вдъхновява
и възраства в красота.


Когато ние възлезем и слезем от високото място, пожелаваме и други души да вървят по този път на светлината. Ръцете горе - това е еволюция. Ръцете надолу - това е инволюция. Всички са наредени в кръга по посока движението на Паневритмията. Погледът насочен напред и нагоре под ъгъл 45° . Правим крачка напред с десният крак и двете ръце едновременно се издигат напред успоредни една на друга с длани надолу, под ъгъл от 45°. Крачка с левия крак и цвете ръце се свалят плавно надолу до тялото, като дланите се обръщат към тялото. Тези движения се правят 20 такта до края на мелодия N 5, когато лявата ръка се поставя на кръста, а дясната - пред гърдите с длан надолу, а левият крак остава напред.

6. „ОТВАРЯНЕ"

САН ЗИ (КРАСИВИЯТ ДЕН)

Думите важат за 6-то, 7-мо и 8-мо упражнение.

Ето го ражда се красивий ден. Ето го слънцето към нази грей. Химни в гората весело птиченце пей.
Бодро играем по росни треви и цветя. Светлата радост обилно ни грей.
Сила в душата безспирно излива ни тя,
Ний планините обичаме. Дивния Мусала възпяваме.
При седмострунна арфа на Рила седим.
Мощното слънце посрещаме на ранина. Вечер сияйните звезди следим.
И луната прекрасна в небесната шир.


След като сме възлезли и слезли и посочили пътя на други души, ние искаме да се отворим за Бога - великия обект на нашата Любов , чрез възможностите, които притежаваме. Чрез движението на дясната ръка надясно ние се отваряме за малката светлинка, с която искаме Бог да изпълни нашите умове. С движението на лявата ръка наляво ние се отваряме за малката топлинка, с която искаме Бог да изпълни нашите сърца. Играчите са в посоката на движението на Паневритмията, погледът е насочен напред и нагоре под ъгъл 45°. Правим крачка напред с десния крак и едновременно дясната ръка се отваря хоризонтално надясно с дланта надолу до успоредно положение с предната част на тялото. Лявата ръка остава на кръста. Правим крачка с левия крак напред и дясната ръка се връща в изходното си положение.

Учителя в една своя беседа обръща внимание, че сега умът управлява хората и те правят много грешки. Ако сърцето ги управлява, ще правят двойно повече грешки. Ако волята ги управлява, ще правят три пъти повече грешки.

Затова ние даваме ход на светлината за ума, и на второ място за чувствата в сърцето. Хората, които не играят Паневритмия и са развили силно своя ум, правят само пакости на човечеството: самолети, бомби, оръдия, задушливи газове и отварят войни.
Посочените отваряния с дясната ръка продължават до 28 такт и само повторението от 19 такт - 10 такта се играе с отваряне на лявата ръка . Нашите приятели го играят отварянето на дясната ръка до 18 такт и сменят отваряне с лявата ръка (с повторението) 20 такта, което е неправилно.
След отварянето с лявата ръка от повторението -10 такта е краят на музика
№ 6, когато левият крак остава напред и двете ръце поставяме на гърдите, свити в юмруци допрени една до друга.


7. „ОСВОБОЖДАВАНЕ " (Ние планините обичаме...)

След като сме се отворили за светлината и топлината, ние виждаме своите недостатъци и пожелаваме да се освободим от тях, като скъсаме със стария живот, със силен замах надолу с ръцете и възприемем новия живот в себе си. Играещите са в посока на движение на Паневритмията, погледът е насочен напред и нагоре под ъгъл 45°. Правим крачка с десния крак напред и двете ръце пред гърдите със свити юмруци със силен тласък ги разтваряме в полудъга надолу и встрани до хоризонтално положение на височината на гърдите с длани надолу. Правим крачка на левия крак напред и ръцете се връщат в изходното си положение. Движенията се повтарят до края на мелодия № 6 - 41 такта. След това направо преминаваме към следващото упражнение - „Пляскане". Левият крак остава напред.

8. „ПЛЯСКАНЕ "

След като сме се освободили от недостатъците си, нашата душа се радва и ние изразяваме тази радост с леко пляскане на ръцете. Това показва,че ние съединяваме Любовта и Мъдростта в едно (лявата и дясната ръка), за да създадем нещо хубаво в живота си. Това е тържество на нашата свобода.

Двете ръце са на гърдите със свити юмруци. Погледът е насочен напред и нагоре под ъгъл 45°. Правим крачка с десния крак напред, като едновременно двете ръце се разтварят настрани с длани нагоре на височината на раменете. Правим крачка с левия крак напред и ръцете се връщат по същия път до височината на лицето и леко пляскат, като след пляскането се отварят малко една от друга. Тези движения на ръцете и краката се повтарят 41 такта до края на мелодия № 6. Левият крак остава напред.

9. „ЧИСТЕНЕ "

Думите важат за 9то и 10-то упражнение.

9-то упражнение: Първият ден на пролетта, първият ден на радостта, първият ден на любовта носят сила и живот,
носят сила и живот.


10 упражнение:
И земята се събужда от съня Почва новий светъл ден, Новий ден на пролетта.
И природата ликува,
Че я слънце топло грей И лъчи обилно лей. Всичко радва се и пей.


След Одата на радостта ние стигаме до съзнанието да се освободим от всички нечисти мисли и чувства, да ги издухаме от нас и да дадем път за проникването и идването на Словото Божие в нас.
Играчите са в посока на движение на Паневритмията.
Ръцете са поставени на устните със събрани пръсти, с длани напред, погледът е насочен напред и нагоре под ъгъл 45°.
Правим крачка с десния крак напред и ръцете с духане в хоризонтално движение на височината на раменете се разтварят настрани до положение успоредно на тялото и длани обърнати надолу.

Правим стъпка с левия крак напред и ръцете се връщат по обратния път със събрани пръсти на устните, като в същото време поемаме въздух.
Движенията се повтарят 40 такта до края на мелодия № 9 и от това упражнение преминаваме направо към 10-то упражнение - „Летене". Левият крак остава напред.


10. „ЛЕТЕНЕ"

Щом се очистим, ние свободно можем да се издигаме в съзнанието си към Божествения свят и да летим като птиците из въздуха.

В 1938 г., когато с още девет деца учихме пред Учителя „Слънчевите лъчи" и Пентаграма вечер при осветлението на голямата лампа на полянката, Учителят направи забележка за летенето. Той каза, че то трябва да наподобява напълно летенето на птиците. Тази вечер там беше и сестра Мария Златева, която чу това изказване на Учителя и много пъти казваше на младите приятели как да става летенето, но това нейно обяснение остана глас в пустиня. Птиците, когато летят, никога не чупят крилете си, както ние чупим ръцете си. Те летят с прави криле и замахват нагоре и надолу. Такова летене иска Учителя и от нас, когато играем това упражнение. Когато птиците са на земята, те пречупват и изкривяват крилете си, но при летене никога не ги чупят, защото веднага ще паднат на земята.
Ръцете са пред устните, погледът е насочен напред и нагоре под ъгъл 45°, правим крачка с десния крак напред. Ръцете се разтварят обтегнати хоризонтално настрани с длани надолу и правим с прави ръце и длани надолу, движения нагоре и надолу. Правите ръце при това упражнение на летене говорят за правата мисъл, която имаме в мозъка си и правилното протичане на природните енергии в организма ни. Така чрез това движение с прави ръце ние разнасяме правилно Словото Божие по целия свят. Тези движения на ръцете и краката продължават
30 такта до края на мелодия № 10 и сваляме ръцете покрай тялото. Левият крак остава напред.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ