НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

В. Лекции и беседи от Словото на Учителя Петър Дънов: записки на Любомир Лулчев

ТОМ 21
Алтернативен линк


В. Лекции и беседи от Словото на Учителя Петър Дънов:
записки на Любомир Лулчев
1. Школна беседа, 6.7.1927 г.*


Забележка: гледай отделното листче.


Публикувано изображение
* В ЖИВОТА: 41. лекция от Учителя, държана на 6 юлий 1927 г. София. - В: Четирите кръга: Лекции на Общия окултен клас на учениците от Всемирното Бяло Братство, VI година (1926 ÷ 1927 г.). Том IV. София 1934, стр. 183 ÷ 199. (бел. на съставителя на
„Изгревът” Вергилий Кръстев)Бог царува на небето. Размишление. Резюме: „Най-лесният въпрос” и „Защо Бог ни е пратил на земята”.
Песни: „Духьт Божий”, „Изгрява Слънцето”, „Блага дума”, „Бог е Любов”.


Съвременното человечество е настъпило в една нова област, която изисква нови методи и схващания за живота, изисква крайно самообладание. Това е велика наука и не е за обикновения человек. Самообладанието е наука за светиите и адептите, и учениците отчасти трябва да го имат. Големите нещастия в света идат от липса на самообладание. Нима детето, което изтървава млякото, което носи, или възрастният, който отива в кръчмата и учи привичките, които му погубват здравето, не страдат поради липса на самообладание?

Краката са решили отдавна един социален въпрос и когато человек се запита как трябва да живее, трябва да види как ходи. Някои хора тръгват с левия крак, други - с десния. Двата крака, като ходят, се разговарят, а ръцете пригласят. Краката са обект на човешките добродетели. И в десетте пръста на краката Бог е вложил десет методи за разрешавание на живота. Пръстите не опират еднакво на земята и от това някои изкривяват обущата си. Отначало разумният свят е действувал на краката на човека, а не чрез неговата глава. Учителите на миналото са разбирали това и са биели по краката, за да изцерят мързеливите ученици.

Добродетелният человек трябва да държи в изправност своите крака... И Писанието казва: „Твоето Слово е светилник на нозете ми”, а не на ръцете, Разрешение на първия въпрос ще започне с видимото. Ако искаш да разрешиш един въпрос по свобода, с жертва - ще стъпяш с левия крак; ако искаш да го разрешиш с действие - ще тръгнеш с десния крак. Десният крак е свързан с човешката мъдрост, а левият - с човешката душа. Ако завладаме своите крака, ще завладаме света. Истинският човек, това са неговите ръце и крака. Ако се отсечат ръцете до лактите и краката - до коленете, человек престава да е човек. По самото ходение человек може да се познае благочестив ли е или не... Не е позволено човек да си върти краката както иска. Може ли да пишеш както искаш? Нали има правопис? И всяка буква си има мястото. Има наука, която познава характера по ходението - само като те зърне, и ще познае - няма нищо скрито-покрито в света. И вий може да си направите вашите заключения. Вий все бързате. Бързание в окултната школа не се позволява! Бог никога не бърза. Дяволът винаги бърза. Чисти да станем време има - Бог ни е дал излишно време даже да свършим работата си. Няма да бързате! Всяко упражнение е подготвително условие за бъдаща работа. Така беше упражнението за носение вода... Водата е подготовка към един по-устойчив живот... Колко крачки има до мушилата? С еднакви крачки ли ходиш? Има голямо значение колко пъти се стъпва с левия крак и колко пъти - с десния. Сега онези, които ще използуват упражнението, да прочетат и кажат и на другите колко пъти ще стъпят с десния и колко - с левия крак. Десет сестри и братя да направят доброволно статистиката. Това е наука, а не да ставате буквоедци. Ученикът трябва да се справя със своя ход. Някои от вас вървят шаткаво - това е влязло и в мозъка им. Ще стъпваш полека (показва как). Упражнението показва, че иска нещо да подчертае. Има смисъл да се подчертае нещо, но ако човек подчертава безсмислени работи?

Ако не сте разположени духом, ако се усещате онеправдани, умът ви не работи (а по-рано сте имали радост и вдъхновение), и всичко сте изгубили - вземете и измийте само левия крак 1, 2, 3 пъти през деня. Това е наука. После - десния крак, с особена вода, и умивайте с любов, понеже те са крака на Любовта. Краката трябва да се мият с най-чиста вода, за да имаме резултат. Ако краката почнат да изстиват или треперят, човек не е вече здрав - неврастеник е. Ходенето по ситен пясък може да му помогне.

От сутрин до обяд слънчевите енергии се възприемат чрез ръцете, а вечер - чрез краката, и от това се получават различни резултати, понеже вечерно време се освобождава от излишно набраното по веждите, лицето, носа, косите и пр. Затова е опасно понякога да се бутне човек - има енергия като бомба.

Ама ще речете: „Защо е направил Бог така света?” Така е - ако искаш, може да ходиш както искаш, но и резултатите ще бъдат други. Няма да бързаш, когато отиваш някъде... Вечерно време се учи законът на изпразванието. Той е един от великите закони, но по него не е позволено да се говори. Ако човек яде и не се изпразва, какво ще стане с него? Един цар попитал един философ какво е най-важното - и като го задънил след туй 10 дена - като го освободил, той му казал кое е най-важното.


Да се изпразниш от злото, от омразата, от лъжата, от съмнението - това е наука. Служение с лъжата има винаги лоши последствия. Сърцето на човека е малко отклонено на ъгъл почти колкото е отклонена и оста на Земята - 23° - то не е на средата. Но, за да има равновесие човек в умствения свят, трябва да има сърцето на мястото си - по средата. А в духовния свят (поле) слънчевият възел е най-нежната област. Черният дроб влияе чрез слънчевия възел и чрез него става изпразванието на всички лоши мисли, чувства и пр.- отиват към центъра на Земята и ако черният дроб не е здрав, и човек не може правилно да регулира живота си.

Упражнение за 10 дена, които искат само: измивание на краката с чиста, най-хубава вода (естествена температура) и след умиванието не се трият, а само попиват с една кърпа, Почвание преди изгрев слънце. (Първия път, а 2-ро, 3-то миене и пр. да свършва до 12 часа. След обяд може да почва от 3 часа с интервали произволни 1 ÷ 2 часа и пр.)

1ия ден 1 път сутрина само левият крак се мие - вечер - само десният.
2ри ден - 2 пъти ... (до обяд) само десният ... - (след обед) вечер - само левият 2 пъти
3и ден-3 пъти... - ... само левият - ... десният 3 пъти
4и ден-4 пъти само десният ... - ... левият 4 пъти


И така-до 10 пъти. Само първото миение е преди изгрев. Миение малко, едва да се накваси, най-много 5 минути. Може да се носи водата в шишенце. Влагата ще я попивате с кърпичка, а няма да изтривате. Правете това упражнение в разни времена на годината - и туй, което е действително за един, не е и задруги. Дебелият човек може с часове да стои в морската вода и му е приятно, но на горещината - пада. Сухият - обратно. Когато измиете краката си навреме, ще почувствате една радост; ако не случите времето - ще имате разочарование.

Като говоря за краката, разбирам разумните същества, чрез които слънчевата енергия се възприема и тогава става обмяна и тялото се осветява. Птиците и животните знаят някои закони. Ако Бог е вложил Своята благост в земята, ти трябва трябва да ходиш по нея, но трябва да знаеш по коя посока - юг, изток, запад или север. Хората обичат да ходят повече на юг. Западът има своето влияние. Ако имаш мъчнотии, не трябва да седиш или лежиш или да си хванеш с ръцете главата - нищо няма да разрешиш, А трябва да се изправиш на краката си (посочва как) и да мислиш, като походиш. Това е един начин на самообладание и самовъзпитание. Имай други методи. Методите на ума изсушават, методите на сърцето привличат повече влага, правят човека да затлъстява, а методите на краката за разрешение на въпросите чрез ходението съединяват в себе си четири елемента и то е най-подходящето! Всяко възпитание трябва да се почне с труд - от видимото към невидимото. Природата обича пълнота, но не излишеци! ...
Б. Ц. [Бог Царува] на небето.
Край.


След това го изпратих до Изгрева. По пътя говорихме върху лекцията и други работи, а после се върнах тук. Той е много внимателен. Шапката я няма. Казах му някои смешни работи за една котка, продадена 160 пъти, а сигурно и неговата шапка тъй ще се продава някога. Всички напуснали Братството са се съюзили за борба срещу Него - последствие оттогава, но скоро ще ги вържем и да видиш пак [мене?] дават в ръцете всичко! ... Велик е Бог, неизказано Велик и Милостив. Да бъде свята волята Му винаги за нас и дано имаме сили да я изпълним безпрекословно. Самообладанието - и ходението - това бе за нас, разбрали? Пиши!


2. Школна беседа на 13.7.1927 г.*


Публикувано изображение
* РАВНИ СТРАНИ; 42 лекция от Учителя, държана на 13 юлий 1927 г. София. - В: Четирите кръга: Лекции на Общия окултен клас на учениците от Всемирното Бяло Братство, VI година (1926 ÷ 1927 г). Том IV. София 1934, стр. 200 ÷ 220. (бел. на съставителя на „Изгревът” Вергилий Кръстев)


3 пъти: Б. Ц. на Н. Б. Ц. в Ж. Да Б. И. Му Бл.
(„Бог царува на небето. Бог царува в живота. Да бъде името Му благословено!”)


Начало: 8 ч вечерта. Кратко размишление. Забележка: Учителят говори бързо, затова предадени са по-главните мисли. Примерите са дадени съкратено. Многоточията показват пропуснати мисли.
Защо верующите се обезсърчават?


Каква е психологическата подкладка, за да се обезсърчи человек? Когато търговецът работи и губи - намалява се капиталът - вярата му е обоснована на капитала - той се обезсърчава. Ученикът, като започне да губи своята памет - и той се обезсърчава. Но верующият? Нали той вярва във Всемъдрия, Всесправедливия и пр. Бог? Коя е причината на това обезсърчение? Трябва да се обоснове. Мнозина от вас мислите, че имате някаква положителна философия, а то едвам сега се турят едни основи. Но вий не знаете още нищо за отличителните черти на индивидуалното, общественото и човешкото съзнание в човека. И според това на кое съзнание служи човек, такива и методи употребява и разрешава въпросите - такива и изводи ще има. Вий имате само индивидуално съзнание и за другите хора не искате и да знаете. Живеете като едно божество - но преждевременни божества сте. (По пътя си говорихме върху това - индивидуалната мисъл поддържа хармонията. Индивидуалната мисъл на едно божество е вселената, а за човека тя ще е космическо съзнание; ако не разбереш тази мисъл - питай ме като се видим.) Не може човек да играе ролята на едно божество - ще стане смешен. Щом живее човек в индивидуалното съзнание, той не може сам себе си да обиди, но е много деликатен спрямо себе си; същото е с общественото съзнание - хората с такова съзнание не могат да се обиждат един друг. А когато човек е с человеческо съзнание, да мисли и чувства за цялото человечество - всеки го обича. Христос затова всеки Го обича - било християни или не. Христос е идеалното.

Сега ще взема една мисъл (по пътя Му говорих, че с тая мисъл съм заминал за Белоградчик и съм мислил върху нея) от беседите: Гъсеницата, която е употребила хиляди години да прави челюстите си, като стане пеперуда, какво ще прави с тях?

Има един закон. Ако духовният ученик не може да подобри положението си (съзнанието си) и прояви добрината, то той се само заблуждава. Отгде знаеш, че обичаш Бог или само илюзии имаш?

Дохожда един болен и казва: „Искам да се излекувам. Ще дам всичкото си имане.” - Добре, казвам, ще работиш по един естествен метод, [но] той е по-бавен. – „Не, аз искам веднага.” - Добре, ако си готов да дадеш всичко и да вземеш торбичка на рамо, да отидеш да проповядваш Истината на хората, ще кажа една дума, и ще оздравееш, но ако не си готов - ще се простреш на земята! Затова предпочитай естествения, бавен метод, който не иска големи усилия.

Вий искате знание, но ако вий не сте още готови? ... Сега всички, като дойдат да изпълнят Божественото, казват: „Аз имам жена, деца” и пр. Та големи герои ли се мислите - да храните една жена? Че какво щели да кажат хората... Ний сме оставили Любовта, Мъдростта и Истината - да не кажат хората, че семейният живот се разваля. Я ми покажете, един семеен живот къде има? Аз съм виждал баща, който трепери над дъщеря си - той бе поп, а после дойде в новото учение, а те казват за баща си: серсемин е, че не е правил къщи...

Человек не трябва да се екзалтира от новото учение, а да се вдъхновява и по живота му да разберат...
Няма да се молиш веднъж, и като изгрее слънцето, да не залязва - и като спиш, да се молиш, и като спиш, добро да правиш, а не насън да крадеш. Някоя сестра казва: „Лош сън сънувах”, а не го казва. Зная го - хайка жена подир млад мъж или мъж - подир млада жена насън - аз ги виждам какво са правили...
Има един живот, който Бог е вложил...


Ще ме запитат: какво нещо е Любовта? Направата на нашето изворче е Любов - едно поточе, което кокошките (неразбрана дума), ний вложихме нещо и го направихме ценно за всички - това е Любовта.

Да обичаш човека е да обичаш неговата ценност... и като ни обикне Бог, ще имаме разширение.

Обезсърчени сте - зная причините, Человек е много хитър. Зная причините. Павел (апостол) с един пример за еволюция...

Привеждал съм тоя пример. Един отишел на една църква - влюбен бил той и плачел, а проповедникът мисли, че от друго е. – „Скръбна е душата ми” - казва той, но мълчи от какво е скръбна.

Друг един случай в Русе. Идва един и казва на един брат, че има голям товар. „Да се помолим.” Молят се дълго. „Поолекна ми - казва, но все пак, има го.” Отива втори път. Пита го: „Какъв ти е товарът?” – „Да ти кажа: Влюбен съм и ако Господ не ми я даде - ето револвера, ще се застрелям” - и вади револвера. После, като го изпратил, братът казва: „Освободи ме, Господи, от тая беля...”

Това не е пътят. Ако любим Бога, Той ще ни даде повече дори неща, отколкото сме мислили - добрите неща и добрите приятели са дар от Бога. Той всичко ще ни даде - и деца, и говеда... Не е в количеството, а в качеството. Някои отиват на изгрева и чакат да им дойде вдъхновение. Гледат на изток, на запад.... Не, приятелю - ти искаш благата на света...

Сега вий казвате, че сте ученици на новото учение. Радвам се, но трябва да бъдете герои. Вий имате ндивидуално съзнание, а ви трябва човешкото. Казват, че съм нарочил някой ученик. Че, ако едно куче лае на всеки, който минава, какво принася на господаря си?

Има известни принципи, които ни свързват с живота. Старото се руши - за какво ще се хванете? Гъсеницата прави пашкул - Ноев ковчег, и после отваря вратите на своя кораб и хвръква във вид на гълъб.

Ако вий преминете през огън и нямате пашкули, ще бъдете опърлени. Не искам да ме разбирате буквално; па ще излезете от пашкулите и ще литнете... Да не почнете да разправяте, докато не отидете до слънцето, докато нямате вий лично опитност. Щом се обезсърчите - това е индивидуално съзнание, щом имате ревностто е обществено съзнание, а щом дойде импулс за една велика работа, то е човешкото. Ревността трябва да се тури на работа. Ако я разберете, тя ви подтиква към работа, ако не... Много неща не разбирате и се озлобявате. Пътят, по който аз вървя, е строго определен и зная всяка моя постъпка към коя категория - индивидуално съзнание ли е, обществено или човешко, и съответно това...

Сега някои казват: „Ако след една година не реша този въпрос, ще се откажа от учението.” Аз да ви кажа след една година какво ще станете - ще ви турят в една кочина, после ще ви направят [на] пастърма... Но ако ви кажа истината, ще се уплашите - гръбнакът ви не е толкова силен. Животът не е страшен. Страданието още не разбирате. В страданието човек познава себе си и хората. Горко на онзи, който не страда! Не съм за самоотвержието, а за геройството. А геройството е друга наука. Герой за мене е тоя, който, като види стар човек или мравя, прави им път. Ако спасявате мравката - вий правите това, което цял мравуряк не може да направи. И ний често искаме за една наша беля да слезе Господ да я оправя. Той да оправя нашите работи - голямо тщеславие! - вместо някои други, по-малки същества, а Господ ще изхарчи толкова енергия, колкото би стигнала...

Ако бащата купи на ученика мъчни книги, а ученикът ги изгори или продаде, не е ли неверен ученик? (Лично мене, като вървяхме по пътя за беседа, ми го каза приблизително така: ако бащата купи на ученика мъчна книга (учебници), а неразумният ученик ги продаде или изгори, мисли ли, че е разрешил задачата си? Те му са дадени да се учи, а не да ги продава. Мъчнотиите, нещастията, скърбите - това са книгите на разумния ученик, чрез които той се учи да изпълни волята на Бога - цитирам по памет - приблизително)... Вашите материални работи никога няма да ги уредите, но ако вложите любовта, всичко ще се уреди. Ако търговецът люби Бога, ще имаш много мющерии*. Ако любовта е в тебе, умът ти ще е толкова спокоен, че като прочетеш една книга - ще знаеш и ще отиваш на изпит не като при разбойници, а като при баща си и майка си.

Имаме една задача в света и аз желая като ученици да я изпълните - не в друго прераждание, а сега. Тази мисъл - за друго прераждай и е - е от ред прераждания, но знаете ли какво ще стане,.ако ви забравят в пространството 100 ÷ 300, 1000 ÷ 2500 години - изоставени в самота? Страшно е да се намериш изоставен.

Вий имате лоши съветници и учители. Предупреждавам ви - всичко изпитвайте отгде иде, кой [...] е добър и кой - не. По този начин ще уякнете и ще имате хармония. Съществуванието става само по закона на любовта. Любовта дава живот - а ний имаме вече живота; а щом се роди - расте. Растението е процес на мъдростта - как да използваш живота - иде умът като едно слънце. Като даде всичко мъдростта, иде законът на свободата, иде Истината, която показва пък идеала. И тъй, първата фаза е: Любовта носи живота. Втората е мъдростта да даде светлината. Третата е да се изпълним с един велик стремеж, с който да прескочим всички прегради и преодолеем всички препятствия. Само по тоя начин може да имаме един сносен живот. Тия здрави основи трябва да турите. Най-напред - с ревност (?), а после.... Вдъхновението не се губи никога. Павел искаше да спасява своя народ - стоеше а общественото съзнание, а после се уплаши - биха го толкова пъти. Видя, че народът така не може да се спаси - и отиде да проповядва на човечеството. И с вас е същото, същата задача. Ако сега ви пратят да проповядвате, какво ще проповядвате?... Така не се проповядва. Аз направих малки опити - и тия 10 дена с носение на вода, исках да бъдете послушни, да търсите Бога, да влезете в опитност, да се увеличи вашата вяра... (Да се разпростре вашата вяра по цялото човечество, а не само (в) България.)** (Изпуснато доста.)

Публикувано изображение
* мющерия - клиент, редовен купувач на някой търговец, (бел. на съставителя Вергилий Кръстев)
** Това изречение е зачертано в ръкописа, (бел. М. И.)

Някои от вас са се спрели на индивидуалното съзнание и го мислят за обществено, други са се спрели на общественото, а го мислят за човешко, други - на човешкото - и го мислят за козмично. А да минеш в съзнанието на козмоса - това е новорождение. И всички трябва да се повдигнете за това. Това ще стане! И, ако ангелите дойдат и ви кажат- и вий не сте готови... Зная един случай, когато един момък отиза да вземе една мома (да му пристане), а тя казва: „Чакай, че не съм си събрала дрехите” - но той не дошел вече. И Бог иде по един път - ще трябва да бъдем готови. Но някои сега се оплакват: „Какво ще правим, какво ще правят децата?” Това Бог ще каже. А сега, нима светът не е цял ад? Жени продават телата си от глад. Днес светът е един развратен дом. Хора герои трябват днес, сега говоря, а не за постъпките на хората. Интересувайте се от великите промени в душите на хората. Човек трябва да вземе най-грубата работа, но не да се поддаде на порока, не като сега - ръцете меки, а лъжат, измамват и пр. По-добре твърди ръце, а меко сърце.

Тия от вас, които са умни - една крачка напред! По-напред! Не се занимавайте с индивидуалното, общественото съзнание – а с човешкото. Не се занимавайте с личните погрешки на света - оставете Бог да ги оправи! Мойсей не можа да научи еврейския народ, а беше адепт...

Никаква култура, никакво усъвършенствание не е възможно. Само за Любовта всичко е възможно. Само за Любовта всичко е възможно! Колкото мравката може да излезе от фунийката на мравколева, толкова и вий ще излезете сами... Всеки човек си има по един мравколев. Има лоши учители, (Пак ви казвам да повикате Господ да разреши... Някои казват: Господ ще разреши всички въпроси.)* Да повикат Господ да разреши всички въпроси на индивидуалното, общественото и човешкото съзнание, и тогава ще имате едно вдъхновение, което никой няма да наруши.

Публикувано изображение
* Това изречение е зачертано в ръкописа, (бел. М.И.)

„Бог е Любов” (пение; после продължи).

Не зная дали хубаво сте ме разбрали - индивидуалното, общественото и човешкото съзнание функционират заедно, както стомахът (индивидуалното), дробовете (общественото) и умът (човешкото). Тъй че има същите отношения - и да гледаме не да се освободим от едното или другото, а да се разбере.

Чрез вярата ще добиете нов елемент- търговецът ще привлича мющериите си, и ще започне добра работа. Но някои ще философстват, че Господ всичко може да направи. Всичко от Бога е, казват - но кое? Не казва ли в Писанието, че има пророци, които са говорили това, което на Бога и на ум не Му е идвало? Това е ваша мисъл, но ако с тия мисли може да обърнете някого - пак добре. Но ще дойде истината, да се изпита съзнанието ви. Едно дете на една сестра се разболява. Казват: менингит - а то пило студена боза. И, ако му турят лекарите инжекции, ще си замине, а сега [...] боза с лед.... Говори за баш боза, да се пие малко, че има други резултат.

Желая добре да разберете и да го приложите разумно. Когато вчера вятърът ви раздруса... Желая да ви видя герои, а не разкашкани. Целта на новото учение е нови дрехи от хубав материал... Какви са отличителните черти на ученика на новото учение? Ще ви ги опиша един ден. Има един лесен начин...

Нашето изворче дава по 3500 английски лири на 1 час.

Средства за постигание една божествена цел се намират винаги. Стига да има основен принцип Любовта. Не казвам, че нямате любов, но с любовта на гъсеницата не може да влезете в новият живот - та тя (Любовта) да ви стане като основа. (Амин.)

[На обратната страна на листа:]
[... не се чете]


11 часа и 5 минути вечер
Лека нощ!


Много ще се радвам, че ще четеш беседата почти заедно с нас. И мисля си - ако имаха любов, всички градове и села щяха да бъдат в същото положение - даже тая, обикновената любов е достатъчна, а Божествената - какви ли чудеса би направили! Бъди здрава!

3. Последна школна беседа тая година*

Б. Ц. в Ж.** (3 пъти.) Размишление.
20.VІІ.1927 г.Публикувано изображение
* РАБОТА НА ПРИРОДАТА: 43 лекция от Учителя, държана на 20 юлий 1927 г. София. - В: Четирите кръга: Лекции на Общия окултен клас на учениците от Всемирното Бяло Братство, VI година (1926 ÷ 1927 г.).Том IV. София 1934, стр. 221 ÷ 238.
** Б. Ц. в Ж. - Бог царува в живота, (бележки на съставителя на „Изгревът” Вергилий Кръстев) Стр. 974/1036


Какво разбирате под думата Идеал? Бог може ли да бъде Идеал? Най-напред трябва да си обясните нещата по онзи естествен път на живата природа, а какво после са добавили хората - то не е важно. Идеал - това е идол - все едно. Идеята не е нещо живо. Имаш идея да станеш учен човек. Та, не е ли пълен светът с учени хора? Ученият човек ще ти разправи, че земята била малка, после станала голяма. Но той участвал ли е в целия тоя процес? Неговите хипотези може да са верни, може и да не са. Съвременната наука, па и окултната наука също, нямат една сигурна теория за образуванието на Земята. Мойсей, който е бил запознат с окултната наука, казва:
„Създаде Бог небето и земята.” Знаете ли какво значи на еврейски език думата „създаде”? Има един французин, който е писал върху Петокнижието. Нас ни интересува създаванието на земята, защото человек е минал през този процес. Създаде Бог земята - това е низшият свят в човека, а небето е свързано със създаванието висшето съзнание в човека. Сега съзнанието на човека е заспало - той не знае преди къде е минал, в атмосферата има една твърд там - прозрачен кръг с 12 врати. И когато една душа ще слиза на земята, вземат я духове и 3 пъти обикалят целия кръг около земята- и после я пущат на земята. Всяка една врата определя и особения път на човека на земята. Не е все едно през коя врата ще слезе душата на земята. Ако по погрешка влезе през друга врата, а не тая, която трябва, погрешно може и да се въплоти на заек, вол и други животни и ще учи това, което те учат.


И когато напускаш земята, пак трябва да знаеш през коя врата да излезеш. Ако погрешиш, пак ще теглиш. Вий мислите, че това е лесно? На един древен пророк (Елисей) му пратиха колесница от горе, за да го вземат. Един ученик може да попадне в погрешка, като мисли, че знае. Но той трябва да има една основа. Много пъти са казвали: „Придай ни вяра!” Но вярата е един процес на растене. Вярата се придобива чрез растене, като се дават условия. Защото идват изпитания, които разклащат вярата. Мъчениците са страдали. И сега идат най-големи изпитания.

Като запитали един светец какво е животът, той стиснал една керемида, отгоре излязло пламък, отдолу - вода, а в ръката му останало материя. И сега човешкото тяло дава същото. Мисълта е пламък, тялото е това, което остава, а водата - животът. Тялото сега спи; от сърцето излиза вода, а от ума - огън, мисъл. И трябва да се свърже този процес с цялата вечност.

За духовете на нещата (?) тялото представлява други обект.

Някои индуски факири може да израстат за 1/2 час от една семка едно дърво, а след това подлагат шапки на зрителите и искат пари от тях - те упражняват известни сили, но не знаят как става тоя процес.
И вий имате всичкото желание да станете за 1/2 час големи, и плодове да имате, но не се лъжете - плодове, израсли така набързо (по изкуствен начин), нямат тия достойнства, хранителност и др., както другите, узрели при естествени условия. Знаем ний как стават тия работи. Но в 1/2 час в природата не могат да се съчетаят всички тия божествени процеси, които стават при естествено узрявание - няма тая хранителност.


Правят и учените хора изкуствени яйца, но не са хранителни. Бързането в живота е погрешен метод. Който бързай ще остарее - остави някои неща да мислиш, недовършени, да се интересуваш. Младите имат хиляди идеи, които ги интересуват - не ги излюпвайте всичките... Тогава може да кажете: „Като се стремим толкова години, какво сме придобили?” Но вий трябва да знаете защо сте слезли от небето и Бог ли ни прати, или ний си слязохме? Сега някои обичат да отговарят: „Всичко чрез Него стана.” Това е глупаво (то за всички случаи не може да се употребява). Ами, ако един пияница се напие в кръчмата и почне да чупи чаши и прозорци? Има глупави братя и сестри, които казват: „Всичко чрез него стана”? Стана, но где? Ум, ум трябва да имате. Ако всичко чрез него стана, тогава защо се оплаквате? Защо си връзвате главите счупени - защо не кажете пак:
„Всичко чрез него стана.” Да, всичко чрез Него стана в онзи първи момент, когато се даваха всичките безконечни възможности, всичката добрина, безконечна любов... (Изпуснато.)


Нима в името Божие не са се говорили толкова лъжи? В първичния момент всичко е дадено. Но и пророците криво го разбират и криво е записано. Един казва: „Застана Господ на пътя ми като мечка”, а друг: „Излъгал си ме, Господи, и аз излъгах.” Но това не е така. Онези, които са превеждали Библията, не са знаели да тълкуват правилно еврейския език. Пророкът не е така казал.

Ако е всичко от Бога, тогава ти нищо не можеш да го направиш. Тогава и всички, които лъжат и крадат, и [имат] всички други пороци, казват същото. А грехът е едно криво схващание на живота. Ако нивата на земледелеца не роди и той вземе пушката и отиде като разбойник, та обере някого, то на това Господ ли е крив?
Някои казват: „Съжалявам, че съм тръгнал по този път!” Но с бъклица канят ли те да дойдеш? Колкото знания е трябвало, дадоха ти се. Но, ако един човек влезе в една религия или братство духовно, няма да разбере всичко, а ще се научите да живеете по-разумно. Аз сега не давам [окултни знания] - пазя се от вас, пазя се. При един човек, който за нищо и никакво се гневи, обижда и пр. - какво може да му дадеш? Англичаните, като се обидят нещо, се набият (боксуват се), после си подават ръка, запознават се и се разотиват. Не викат този и онзи да им разрешава въпросите, и никому нищо не казват. А тук - окултните ученици - брей! - като му кажеш една дума, ще знае цял свят...


И когато идвате да служите на Бога, не служите на мен, а на себе си и на Бога - не на мен! Ако не сте полезен за другите, не можете да бъдете полезен и за себе си. Имаше някога един стар приятел в Бургас - Пеню*. Той излязъл да проповядва някога новото учение - даром сте приели - да остави човек жена си и пр. И на един арменец жена му оставя мъжа си и идва при него. Моли се той, горкият, три дена. Не знае какво да прави, и идва тук, в София, да проповядва.

Без опит в света не може. Само след като ви прекарат през най-малките и големите опити - само тогава ще добиете (ще дойде) знание. Моите мисли отправям само към най-първите ученици, на които ще дадат власт - не на -всички.

Публикувано изображение
* Пеню Киров - един от първите трима ученици на Учителя. Виж „Изгревът”, том ІІІ, стр. 8 ÷ 13. (бел. на съставителя Вергилий Кръстев)


Как ще проповядвате сега Новото учение? Кажете ми - как?

Вий толкова години като проповядвате новото учение, колко българи има, пожертвували живота си за това учение? Колко ученици са готови да пеят, като ги турят на кладата? Но трябва да знаете, че вече нито един праведен не може да бъде разпънат или изгорен - колкото праведници е трябвало да бъдат изгорени - те са изгорени и разпнати вече, а сега не може вече; грешните - може, но праведните - не. Данаил някога лъвовете го не изядоха; тримата момци в огнената пещ не изгоряха. И сега между вас има ученици, които лъвът няма да изяде - но няма да ви ги кажа кои са - когато стане нужда - ще видите. А сега - какво? Сега ви е страх от всичко: „Я, Учителю, един стражар!” Страх ви е от безработица, от нещастия, от всичко. Кучето лае нощем - вий треперите. Дошел стражар! Та, поговорете му малко! Дошел лош дух - също. Има два вида стражари - едни са с бели, други са с черни дрехи. Господ праща и едните, и другите. Мислите ли, че и сега не ви бъркат ума и го правят на каша, та и вий сами не знаете вий ли сте или не. Затова на всички лоши мисли или настроения, трябва да изучвате техния произход. Една мисъл може да зарази човек - със злото може да се зарази. Най-напред ще изучвате законите за хигиеничната отбрана - ще оградите къщата си вечер, като си лягате, стаята, леглото, себе си, главата, стомаха - всичко - нищо да ти не обсебят. Но това е така, ако нямате Любов достатъчно - ако Любовта е в тебе, въпросът е разрешен. Понеже сте в света на Истината, не ми е целта да ви извадя от релсите, а да ви наместя на релсите. Затова най-първо трябва да имате една основна мисъл. Противоречията няма да ги търсите в Бога - в Него всичко е хубаво. Понеже Бог е, Който всичко знае - само като помислите, и ще изпрати възвишени души да ви помагат. Ако насреща ни иде една мечка и няма дърво или камък да се възкачиш, какво ще правиш? (Да се престориш на умрял - казват.) Не, ще коленичиш и ще се молиш на Бога. Мечката ще те само помирише, и ще си замине. И мечките могат да се молят, и всички животни се молят - и те разбират, когато ти се молиш, - и като те погледне, мечката ще се усмихне - и ти през целия си живот ще помниш нейния поглед, как ти се е усмихнала, но трябва дълбоко, съзнателно преживявание - не религиозно, а духовно преживявание. Не каква любов сме имали, а сега каква има... Ако нашето огнище изгасва - слънцето не угасва! Ако нашата любов угасва, изворът не угасва - не трябва да се отчайвате! Няма човек, при когото ако не отидеш с любов, да не може да получиш.

Ученикът трябва да е ученик с хиляди години. Ученик - а някои ми казват, че са от 15 години! Та, 15 години - те са микроби още, а не ученици. Аз виждам - това е изопачена религия. Чудно! Нямат нито пенсия, нито къща, нито пари, а идат отвън и искат - от мен искат пари назаем - те имат къща в града, а от мен искат. Аз банкерин не съм.

Един дервиш, свят човек, отишъл на баня, но там му поискали 1 грош. Той нямал и се помолил на Бога или да му даде един грош, или да събори банята. След малко се чуло шум и банята се сгромолясала. За Бога това било по-лесно. Приказка е това.

Но това не е никакво учение - това е краен материализъм. И ще ме заплашват още, че ще ме опетнят. Аз не съм от страхливите, не съм от онези, които умират. Нито от онези, които може да се опетнят. Но един ден ще ме заставят да... Аз слизам на вашия уровен, но не е така. Когато един човек изгуби страхопочитанието - изгубил е живота. Като се гневиш и правиш скандал, мисли - пред лицето Божие го правиш. Каквото говоря, аз го мисля, много го мисля, и едно ще ви кажа - и най-лошата дума от мен ще ви донесе добро - а вий за себе си може ли да кажете също[то]?Аз бих Магдалина, но тя сега е пророчица и обикаля Европа-това е един начин на възпитание.* Вие трябва да имате страхопочитание от Бога. Няма нищо по-хубаво от смелостта и чистотата в душата...

Може да се даде помощ само на този, който е готов, на когото душата е отворена, а който е отрицателно настроен - нему не може да се помага. Тогава се помага на такъв насън. Обидите много помните.

Всички седмици до събора да се прекарат в мълчание (събранията) - да имате Божието благословение. Щом си измените настроението, Бог ще се оттегли от вас и ще бъдете в борба със себе си. Ако едно дърво се премести на едно място от друго, ако една пръчка се реже [...]**, за ваше добро е.*** С хиляди години Господ ви дава живот и здраве, а вие какво сте направили за Бога? Какво ще занесете пред Него, какви дела? Смъртта не разрешава въпросите. Желаеш да умреш - искаш значи да се отървеш от страданията. Искаш да живееш - значи искаш да придобиеш нещо. Но има смърт и смърт. (Аз бях мислил за смърт...). Има смърт, в която нищо не остава от човека.

Публикувано изображение
* Виж „Изгревът”, том IX, стр. 162 ÷ 164, № 68. (бел. на съставителя Вергилий Кръстев)
** Думата не се чете. (бел. М. И.)
*** Христос казва: „Всяка пръчка, която не дава плод, отрязва се и в огъня се хвърля.” Това не значи, че вие сте такава пръчка, но ако дойде и до отрязването и до пресаждането, всичко е за добро. (стр. 233 ÷ 234 в печатаната беседа)


Говоря на онези от учениците, които разбират. Ще се стремите да имате съзнателен живот. Нима животът на един банкерин, на един пияница... е живот? Живота сам по себе си разбира като се разширяваш, както пеперуда. Ученият има идеи като градина - а ти като пеперуда ще влезеш и ще бъдеш като пеперуда в неговата градина, и ще благодариш на Бога. А ако не отидеш напролет, а наесен, когато няма цветя, а плодове - то ще си направиш зъби вместо хобот, ще станеш човек и ще ядете, ще четете и ще се молите - така ще става това общение - че как инак ще се свържете? (Не е ли чудно, че вече е изпълнено по същия точен начин?) Парите, учението не могат да бъдат връзки! Такава връзка може да бъде само вашата Божия любов - само Духът Божи знае коя душа трябва да образува връзка с друга - с още една, две, три, и пак - до 100 милиона. В [Божествения свят] - до 10, в ангелския живот- до 100, в човешкия живот - до 1000.*

„Където са събрани двама или трима [в Мое Име] - там съм и Аз.” И ако се помолят и поискат нещо, ще им се даде.

Има някои от вас, които се събират и се молят - зная, а други все по човешки си разрешават въпросите. Зная, че ученици на новото учение по стар начин разрешават въпросите, защото старият метод му се струна по-лесен. Като Давид - дадоха му оръжие, а той взе прашка. Окултното учение е прашката, а светското - тежкото оръжие на Саула.

Всичко ще разрешавате с усърдна молитва, ще вярвате, ще се молите, да не се докачате... Само от Бога ще се проси, а не от хората. Светските хора може да просят, но окултният ученик - не! Ако някой има нужда, нека се моли.

Ако по Бога вървите - всичко ще имате в изобилие - и в дома ви също. Вий, които сте ученици, трябва да имате закона за жертвата, не за хората, а за Бога - и като жертваш, никой да не знае.

Без Любов, без Бога, без Неговия Дух - нищо не може да направите. „Не дойдох да послужа на себе си, а да послужа на другите.” Докато вярваме в Бога, дотогава работите ни ще се нареждат. Да си лягаш радостен и да ставаш радостен - с придобивка - това е животът, ще си заминаваш със спокойствие, ще си лягаш с наслада. Как ще работите на земята за Бога? За да дойде Христос, трябваше хиляди години да работят.

„Сладко е в устата Словото и горчиво - в стомаха.” Идеите се харесват, сладки са, но после идат горчивините - защото не вярват и не ги прилагат. Това са окултни тълкувания (истини?).

Ако се родят противоречия на окултния ученик, живял в една [среда], която иска голяма решителност, никакво колебание... Който падне - пак да стане!

Изнасям контрастите понякога като една необходимост. Имам и друга, красива реч, но дайте ми условия. Критиката не е, която решава...

Един музикант знае веднага дали тонът е правилен или не, математикът, художникът, ученият - на всички окото е навикнало. Не искам да виждате повече, не трябва знание, което да ви смущава в живота, а знанието, което сега имате - да го приложите!

Ако един стар човек - 120 годишен, мъж или жена, брат или сестра, ви попитат (вий сте на 30 години) какво им липсва - вий какво ще им кажете? Върху това ще мислите, докогато се срещнем пак.
Край


Б. Ц. На Н.Б. Ц. В Ж.**(3 пъти.)
По пътя ми каза: - Когато разрешите въпроса на стария човек, вий ще разрешите въпроса на живота.


Публикувано изображение
* В печатаната беседа (стр. 235) е: „В Божествения свят се групират по 10 души; в ангелския - по 1000; в човешкия свят - по 100 души. (бележки на съставителя на „Изгревът” Вергилий Кръстев)
**Бог царува на небето, Бог царува в живота. - формула от Учителя Петър Дънов.

Втората половина на беседата беше силно съдрусвателна и говореше доста възбудено - оттам, където казва, че ученикът трябва да служи не 15 години, а 1000, по повод на което аз го пропуснах нарочно.


[На гърба на листа:] 23.VІІ[.1927 г]
Сега се върнах отпуск и намерих двете твои писма от 18-и и 19-и. Те много ме зарадваха. Взимам ги със себе си и от Изгрева ще гледам да ти пиша. Пиши ми и ти, точно (като наближи, разбира се) кога мислиш да идеш тук, за да зная. Много, много поздрави. Благодаря ти за правилата. Ще ти пиша по път.


4. Извадки от Новогодишната беседа 1929 г. *

Да се прочете 21. глава от Откровението. В тази година две неща са важни: 1) Пътят, по който трябва да се върви и 2) Методът, който трябва да употреби за да ликвидира с кармата.

Моментът, в който човек започне да мисли за себе си, за богатството си, за благото си - той е лош човек.
Само свободният човек може да греши - но щом сгреши - става роб на греха и се подчинява на злото. Но ако заработиш чрез доброто (правене добро) - освобождаваш се. Человек трябва да се насили, за да изпълни волята Божия.


Всяка година си има своите задължения. Всяка клетка си взима от кръвта, но хамбар не прави. Докато няма хамбари в тялото, то е здраво. Сегашният живот е привиден - метод за възпитание.

Щом съзнанието на човек е разделено - лош е. Щом се съедини - светия е. В тази година идат ред същества. Ще влезете във връзка с тях. Глупавият человек може да е интелигентен, но иска да измени Божествените закони. Духовният път е най-лесният път - когато го знаеш, и най-мъчният - когато го не знаеш.

Да се употреби тази година да се опознаем вътрешно, себе си. Опитайте се да чуете тихия вътрешен глас, за да станете силен характер. За да бъдете добри, трябва да сте богати. Златото значи мъдрост.

Тази година торбите ви да бъдат отворени през цялата година. Сърцето на човека трябва да бъде отворено за Светлината!

До 9 март (22) двете години заедно ще вървят. Всичко, което е вложил Бог в тебе, е добро!

Публикувано изображение
* ТИХИЯТ ГЛАС: Новогодишна беседа от Учителя Петър Дънов, държана на 31.ХІІ.1928 г. срещу Нова година 1929 г. - В: Тихият глас: (брошура.) (бел. на съставителя на „Изгревът” Вергилий Кръстев)5. Школа, 2.І.1929, 5 1/2 ч сутринта Публикувано изображение [сряда] *

Размишление върху послушанието.

Първият ден на Новата година е ден на давание, проявявание творчество; вторият ден - на послушание, съдбоносен - има значение за цялата година. Ще прочетете 5-а глава от Данаила. Тя е глава на изправление.
Религиозните хора приличат на малките деца - щом ги остави майка им, почват да играят, лудуват, а после плачат за счупеното или ядат бой.
Ако малко му говориш, а много разбира, той е учен человек.


Всичко се реализира във втория ден с ума - Публикувано изображение [Меркурий]. Носът е израз на човешката интелигентност. Любовта е първият велик дух, който дава живот. Мъдростта дава широта и свобода. А Истината дава посока на движение (тя е перпендикуляр). Перпендикулярът е отношение наедно лице към друго. Кръгът - това сте вие.
Линията е отношение на две разумни същества.


Първото е Любовта - единият полюс, другият полюс - Мъдростта. Линията е отношение между два полюса - между ума и сърцето.

Кривите линии са сложни отношения - тях и боговете, и адептите ги учат.

Когато мъдрецът свърши с всички глупости - той обезумява... Светът сега е обсаден отвсякъде. Има някои, които се радват, че са обсадени, защото старото ще се смени с ново - това са любящите, учениците.

Във физическия свят противоречия няма, и в духовния - също, но от съединението на тия два свята явяват се противоречията...

Който иска нещо, трябва да е дал. Бог всичко е дал. Човек сам не може да се прояви - но двама могат. В нашите страдания Бог вижда ги, но не участвува. В радостите ни - малко, но ако обещаем да правим добро, макар и малко, Бог ще ни помага!

Ще започнете със закона на послушанието. В Любовта всички неща са добри. Злото се ражда от неразбирание. Любовта не може да се ограничи.


Публикувано изображение
* ВТОРИЯТ ДЕН: Лекция от Учителя на Общия окултен клас, държана на 2 януари 1929 г. - В; Смени в природата; Лекции от Учителя на Общия окултен клас, година VIII (1928 ÷ 1929 г.), том II, София 1938 г., стр. 189 ÷ 207. (бел. на съставителя на „Изгревът” Вергилий Кръстев)Бележки на съставителя

1. Поместваме тези записки на Любомир Лулчев от Словото на Учителя Петър Дънов за доказателство, че е бил в салона на Изгрева като слушател.

2. Може да се сверят неговите записки с публикуваните лекции в посочените от мен томчета и веднага ще се разбере, че стенографите свободно са преразказвали думите на Учителя.

3. Аз съм правил сравнения и с други записки на други слушатели, от техните тетрадки. От 3 изречения на Учителя, те записват едно-две. Но това което записват, е вярно. Стенографите записват всичко, но после го редактират, като го преразказват.
Публикувано изображение

4. Този проблем е разгледан в „Изгревът”, том V, стр. 593 ÷ 595, том ІХ, стр. 669 ÷ 755, стр. 756 ÷ 791, стр. 797 ÷ 824.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ