НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

XVII. Писмо от Величка Няголова до Учителя Петър Дънов от 23 август 1996 г.

ТОМ 21
Алтернативен линк

XVII.

Писмо

от Величка Няголова

до Учителя Петър Дънов

от 23 август 1996 г.

Montataire, Франция


„Който има уши да слуша -
нека слуша!
Който има очи да гледа -
нека гледа!”Няма Любов като Божията Любов! Само Божията Любов е Любов!

Любими Учителю, Господ Мой!

Днес ще Ви напиша това писмо, с което желая да Ви уведомя за моята констатация там във
Фрежус - Бонфен - Франция.


Срещнах се с някои от българите от групата от 16 души, които бяха отишли там, да представяли „Бялото Братство” в България на хората на Михаил. Говорих с Благи Жеков, с жена му Лидия, с Дина Станчева, с Марта Александрова и някои други непознати. Грижих се за двете девойки - Надежда и Елена, които свиреха там. Благи твърди, Велики Учителю, че всичко се нареждало добре с това тяхно посещение - значи Вие сте били съгласни! Зная, че Вие ще превърнете злото в Добро. Вие можете, любимий, святий Учителю! Но аз мисля, че някои от тези българи се продадоха! О, продажен народ! И защо. Учителю, те отидоха и се поклониха на Михаил, да нямат там никаква дума, да не могат да Ви защитят, да слушат „неговите откраднати от Вас Слова”, да не могат да коригират ритъма на Вашите песни и на Паневритмията? Да гледат „безпомощни” всички изопачения, да навеждат глави, а някои от тях дори влязоха в „лъжите на този Михаил!” Срам и позор за България, о Учителю благословен! Те са богати там, имат голямо издателство и могат да издават каквото си желаят! Кои са тези заблудени души? Защо служат на лъжата? Не може ли да намерят пътя на Истината? Това е възможно за Вас, Учителю благи! Което не е възможно за човека, за Бога е възможно! За Вас всичко е възможно! И е дошло вече това време - да излезе Истината пред света! Как може Небето да търпи този „негов бял образ - откраднат от Вас?” Тези дълги коси, брада, бели дрехи! Но очите не лъжат! Няма го там Божественият Дух, няма Вашата топлота и Любов, Бог не е в него! Какво огромно творчество! Колко пари печелят те! Какви грамадни имения, градини, хотел, къмпинг, книжарница, голяма зала - трапезария, украсена с чудни картини, разни малки бараки и помещения, пиана и народ- народ от всякакви държави! Колко много последователи! И всички му казват „Учителю”, а за Вас казват „Петър Дънов”! Срам и позор! О Небе, отвори се и го глътни, заедно с неговата измама и лъжи! Ако той е работил против Вас, значи е работил против Бога! Не го критикувам, Великий Учителю, но Ви пиша за всичко, което констатирах там. За ритуалите, за картата и членски внос, за тези беседи, които той е изнасял, със знание, черпено от Вас и смесено и с други течения, за неговия бял портрет навсякъде и на всяка книга, без да има и дума за Вас, за това огромно, дълго име с титли! Къде сте Вие с Вашата скромност, Вашият взор винаги към Божествения свят, откъдето сте дошли, с Вашата велика милост и Любов! А той е бил заобиколен с млади девойки и момци, се хранел настрани с богати прибори! Как така ще се обявява за „Миров Учител”? Или за продължител на Вашето Велико Дело? Има само един-единствен Учител на Великото Всемирно Бяло Братство, и това сте Вие - било на този, било на онзи свят!

Всеки 2000 години идва по един велик пратеник от Небето, за да помогне на човечеството! Това е велика жертва! Преди 2000 години беше Христос - Син Божий, и сега дойдохте Вие - като Отец! Слава Господу! Там липсва свобода, цари ограничение и заблуда! Оградено с огромни врати, автоматизирано, с големи огради навсякъде, с бариера при „приемната”. На мене ми заприлича на затвор, на концлагер! Та там и пиле не може да прехвръкне. Само доверени, техни хора! Какво богатство и организация! Истинска секта! Та това ли привлича тези българи?

Ще Ви кажа, Учителю мой, Дина ми каза, оправдавайки се, че е време да се направи „мост” между двете братства. Какви „две” братства? Та Великото Всемирно Бяло Братство е едно- единствено и неговите членове са велики посветени! Това са и Вашите истински ученици! Ние, всички други, сме само кандидати! И на това сме благодарни. А Те са Велики и Мощни в тяхната Любов, Мъдрост и Истина, и светят като Слънца, заливайки тази Земя с дивна могъща Светлина!

Още искам да споделя с Вас, Учителю, че в България са взели да издават книгите на Михаил, превеждат ги и ги издават! Срам и позор за България! Какво ли я чака? И тези, които се наричат там Ваши ученици, или последователи, съдействуват това престъпно дело! Поставих въпроса на Благи - той ми отговори, че те си имали издателство и си издавали каквото си желаели! Не ми обясни кой е позволил този резил! Попитах го: „А защо не издавате беседите и материалите от Учителя?” Отговори ми, че издавали, имало такова издателство, но се явили много нови хора, които си „позволили” да желаят да променят Вашето Слово - т. е. Словото Божие? Продажен български народ! Не позволявайте това, Великий и Мощний Учителю, защото Вие всичко можете! От Вас зависи съдбата на този народ, на Братството там, както и „бъдещето на делото на Михаил”! Да бъде Вашата воля за всичко! Амин!

Аз отидох там, смятам, по Ваше Висше нареждане и бях като „Ваш инспектор” и сега Ви описвам моите впечатления. Говорих и с Лидия, жената на Благи, тя ми каза: „Ето аз, като слушах Неговите беседи, промених ли се? Пак съм си същата!” Но фактът да се слушат неговите слова, преведени с уредба на български, е непоправима грешка според мен. Марта там играе голяма роля по преводите, събранията им и други. Отдавна знаех, че тя подкрепя Михаил. Дано делото на тези българи е крайна сметка да бъде пак за Ваша Слава! За Слава Божия!

Бях и поругана, Учителю любим. На шосето за Бонфен, срещнахме с мъжа ми Християн българската еврейка Иза Перец - художничка, която отдавна познавам. Тя живее в Париж. Не знаех само, че и тя обожава Михаил. Иначе, е много добра жена! Тя се смути много от тази среща и пожела и ние да влезем вътре в имението, имала връзки и можела да уреди! Отговорих й, че това не ме интересува, че сме тук, за да се видим с българите и с моята племенница Надежда. Още й казах, както и на всички други българи, че аз съм с Учителя, т.е. с Вас. Никога с Михаил, че няма двама Учители, а всеки 2000 години от Божествения свят слиза един-единствен Учител, и че това сте Вие - Беинса Дуно! Тя подскочи, уплаши се и влезе бързо в имението на Бонфен. Там тя се развикала, и треперила, търсила Благи, като шеф на българската група и му завикала уплашено: «Вие познавате ли я тази Величка? Тя е дошла тук да прави революции. Тя отрича Михаил и твърди, че има само един Учител!» Благи я успокоил и после предал по двете девойки Надежда и Елена да съм била въздържана и да не ставали такива разправии и бури! Първо, Учителю, аз не съм за революциите, нито Вие! Второ - това се случи извън имението, а не вътре! Да ме обвиняват в революции? Може би е вярно - но това не са външни революции, а вътрешни! Фактът, че бях там, че не влизах вътре в «кюпа», че заявих на всички българи, че съм с Учителя, а не с Михаил, това вече беше една истинска революция!

Великий Учителю, стана им неудобно на българите, че ние нямаме право дори да припарим вътре и да преминем през бариерата. Издействуваха от шефа на имението „специална покана” с подпис и печат, за да влезем вътре, да разгледаме и да чуем част от музикалната програма, която те подготвяха, а ние щяхме да си тръгваме.
И ето, Учителю, минахме и ние през „Райската врата” и влязохме вътре. А Жени Парлапанова от Мюнхен, Германия, ми писа за това събитие, че все едно сме били посетили Папата.


Красиво е вътре, грижливо подредено - градини, овощни дървета, цветя! Хубав хотел, където са българите. Голяма книжарница - само с неговите книги и навсякъде неговия „откраднат” от Вас образ, големия салон за концерти, беседи и общ обяд! Къмпинг и много други постройки - мисля 10 дка, а имат и други терени, както и огромно издателство „Просвета”. Богатство и разкош! А Учителят беше скромен! Тук, на Земята, Вие заехте „последното място”, а горе сте на голяма почит и слава!

Всички българи, Учителю, са получили подарък по една малка книжка на български език - отпред с Вашия портрет, а отзад - с този на Михаил. Вътре се дава част от Вашата биография, както и тази на Михаил - как Ви е той намерил, и как Вие лично сте го били изпратили във Франция през 1937 г, за да работи. Един вид вътре той изказва своята почит и уважение към Вас, като негов Учител. Всичко това е, за да се заблудят тези българи! Защото само в тази малка книжка той споменава за Вас, а може би отначало да е споменавал и другаде - не зная! Но във всичката му друга огромна литература няма и нито дума за Вас, макар че той свободно е използувал знанията от Вашите беседи, прередактирал ги е, сложил и други неща и поставил блестящия свой портрет и огромното си могъщо име.

Какво безобразие, Учителю! Вярно е, че не е могъл да скрие истината, че песните и Паневритмията са от Вас, пише „П. Дънов” и хората там го знаеха това. Но пък е променил всичко, позволил си е да промени и сега липсва Духът в тази Ваша музика.

Не Ви пиша, Учителю, за да ги критикувам - нито българите, нито него, но ето, това е моята констатация, а Вие ще решите по какъв начин ще се опровергае тази лъжа и този лъжец, за да излезе Истината в света, че Вие избрахте България като център за Вашата велика дейност! И че Словото Божие се изля чрез Вас, на български език в свещена България! Амин!

С най-дълбоко уважение - Величка


Бележки на съставителя Вергилий Кръстев

За Михаил Иванов е написано достатъчно ясно и категорично в „Изгревът” както следва:
1. „Изгревът”, том I, стр. 293 ÷ 310; 469 ÷ 472.
2. „Изгревът”, том III, стр. 211 ÷ 212; 213 ÷ 214.
3. „Изгревът”, том IV, стр. 343 ÷ 344; 515 ÷ 516; 517 ÷ 521; 618 ÷ 621; стр. 638, точки 13 ÷15; стр. 639, точка 21.

4. "Изгревът", том VII, стp. 143 ÷ 145; 652÷655; 661; 662 ÷ 666; 689 ÷ 692.
5. "Изгревът", том VIII, стp. 518, № 4; стр. 518÷ 519, № 5; стр. 520, № 8; стp. 524, № 13; стр. 525, № 14, 15; стр.526; стр. 550 ÷555; 556 ÷ 558.
6. А как е посрещнала ясновидката Ванга от Печшч пристигналия от Франция Михаил Иванов, виж в "Изгревът", том VII, стр.689 ÷ 692.
7. Виж "Изгревът", том XIX, стр. 811÷815 № 16; стp. 815÷ 819 № 17, 18; стp. 819÷ 822.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ