НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

VIII. Величка Стойчева Б. Писма от Учителя Петър Дънов до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви

Съдържание ТОМ 21
Алтернативен линк

Б. Писма

на Учителя Петър Дънов

до Величка и Кънчо Стойчеви*

1. Покана от Учителя Петър Дънов до Величка и Кънчо Стойчеви за събора  във Варна през 1908 г...................... 502
2. Писмо от Учителя Петър Дънов до Величка Стойчева от 14.7.1909 г. ......................................... 502
3. Покана от Учителя Петър Дънов за събора на Веригата от месец юли 1909 г. ............................ 502
4., 5. Трите Закона на Веригата, 19.8.1909 г. - почерк на ученик с подпис на Учителя.................. 503
6. Картичка от Учителя Петър Дънов от 9.5.1909 г., 8 1/2 ч. вечерта................................................ 503
7. Писмо от Учителя Петър Дънов до Величка Стойчева от 3.10.1909 г. ......................................... 504
8. Писмо от Учителя Петър Дънов до Величка Стойчева от 27.10.1909 г. ....................................... 504
9. Пощенска картичка от Учителя Петър Дънов от 16.4.1910 г. ........................................................ 504
10. Писмо от Учителя Петър Дънов до Величка Стойчева от 8.7.1910 г. ......................................... 505
11. Писмо от Учителя Петър Дънов до Величка Стойчева от 16.7.1910 г. ....................................... 505
12. Наряд за работа и размишление върху думите, посочени в листа от Учителя, от 16.8.1910 г. . 506
13. Учи се на всяко търпение..., 1910 г. ............................................................................................... 506
14. Пази закона ми..., 1910 г. ................................................................................................................ 506
15. Писмо от Учителя Петър Дънов до Петко Епитропов от11.9.1910 г........................................... 506
16. Писмо от от Учителя Петър Дънов до Кънчо Стойчев от 18.2.1911 г......................................... 507
17. Писмо от Учителя Петър Дънов до Величка Стойчева от 14.5.1911 г. ....................................... 508
18. Писмо от Учителя Петър Дънов до Кънчо Стойчев от 8.6.1911 г. .............................................. 508
19. Пощенска картичка от Учителя Петър Дънов до Величка Стойчева от 6.11.1911 г. ................. 508
20. Покана от Учителя Петър Дънов до Кънчо и Величка Стойчева за събора в Търново, 1911 г. 509
21. Картичка от Учителя Петър Дънов от 1.1.1912 г. ......................................................................... 509
22. Пощенска картичка-писмо от Учителя Петър Дънов до Величка Стойчева от 11.2.1912 г. ..... 509
23. Писмо от Учителя Петър Дънов от 22.2.1912 г. (препис)............................................................. 509
24. Пощенска картичка от Учителя Петър Дънов от 23.3.1912 г. ...................................................... 510
25. Писмо от Учителя Петър Дънов до Величка Стойчева от 20.4.1912 г. ....................................... 510
26. Покана от Учителя Петър Дънов за събора на 15.8.1912 г. от 10.7.1912 г. ............................. 511
27. Писмо от Учителя Петър Дънов до Величка Стойчева от 17.9.1912 г. ..................................... 511
28. Писмо от Учителя Петър Дънов до Величка Стойчева от11.10.1912 г. .................................... 516
29. Писмо от Учителя Петър Дънов до Величка Стойчева от 24.10.1912 г. ................................... 516
30. Пощенска картичка от Учителя Петър Дънов от 30.12.1912 г. .................................................. 517
31. Писмо от Учителя Петър Дънов до Величка Стойчева от 3.1.1913 г. ....................................... 517
32. Писмо от Учителя Петър Дънов до Величка Стойчева от 3.2.1913 г. ....................................... 518
33. Писмо от Учителя Петър Дънов до Величка Стойчева от 30.3.1913 г. ..................................... 518
34. Писмо от от Учителя Петър Дънов до Величка Стойчева от 10.4.1913 г. ................................ 518

35. Писмо от Учителя Петър Дънов до Величка Стойчева от 21.4.1913 г. ..................................... 520
36. Писмо от от Учителя Петър Дънов до Кънчо Стойчев от 11.5.1913 г. ..................................... 520
37. Писмо от от Учителя Петър Дънов до Величка Стойчева от 21.5.1913 г. ................................ 521
38. Писмо от Учителя Петър Дънов от 14.6.1913 г. .......................................................................... 521
39. Писмо от Петко Гумнеров до Кънчо Стойчев от 12.6.1913 г., по идея на Учителя................. 522
40. Писмо от Петко Гумнеров до Кънчо Стойчев от 15.7.1913 г..................................................... 523
41. Писмо от Учителя Петър Дънов към всички от 18.7.1913 г., София*....................................... 524
42. Писмо от Учителя Петър Дънов до Кънчо Стойчев от 21.12.1913 г. ........................................ 525
43. Писмо от Учителя Петър Дънов до Величка Стойчева от 2.2.1914 г. ....................................... 528
44. Писмо от Учителя Петър Дънов до Величка Стойчева от 14.2.1914 г. ..................................... 528
45. Писмо от Учителя Петър Дънов до Величка Стойчева от 19.5.1914 г. ..................................... 529
46. Писмо от Учителя Петър Дънов от 3.6.1914 г. ............................................................................ 530
47. Писмо от Учителя Петър Дънов до Величка Стойчева от20.6.1914г. ....................................... 530
48. Покана от Учителя Петър Дънов за събора през 1914 г. до Кънчо и Величка Стойчеви........ 530
49. Писмо от Учителя Петър Дънов до Величка Стойчева от 15.10.1914 г. ................................... 531
50. Писмо от Учителя Петър Дънов до Величка Стойчева от 18.10.1914 г. ................................... 531
51. Писмо от Учителя Петър Дънов до Кънчо Стойчев от 2.11.1914 г. .......................................... 534
52. Писмо от Учителя Петър Дънов до Кънчо Стойчев от 9.3.1915 г. ............................................ 534
53. Пощенска картичка от Учителя Петър Дънов от 22.3.1915 г. .................................................... 534
54. Писмо от Учителя Петър Дънов до Величка Стойчева от 9.4.1915 г. ....................................... 535
55. Писмо от Учителя Петър Дънов до Величка Стойчева от 30.5.1915 г. ..................................... 535
56. Писмо от Учителя Петър Дънов до Величка Стойчева от 21.07.1915 г. ................................... 536
57. Покана за събора през 1915 г. с дата 4.8.1915 г. .......................................................................... 536
58. Писмо от Учителя Петър Дънов до Величка Стойчева от 3.9.1915 г. ....................................... 537
59. Писмо от Учителя Петър Дънов до Величка Стойчева от 2.11.1915 г. ..................................... 537
60. Писмо от Учителя Петър Дънов до Величка Стойчева от 22.12.1915 г. ................................... 539
61. Писмо от Учителя Петър Дънов от 27.1.1916 г. .......................................................................... 539
62. Писмо от Учителя Петър Дънов до Величка Стойчева от 25.3.1916 г. ..................................... 540
63. Писмо от Учителя Петър Дънов до Кънчо Стойчев от 21.6.1916 г. .......................................... 540
64. Пощенска картичка от Учителя Петър Дънов до Величка Стойчева от 23.9.1916 г. .............. 542
65. Пощенска картичка от Учителя Петър Дънов от 10.10.1916 г. .................................................. 542
66. Пощенска картичка от Учителя Петър Дънов от 25.10.1916 г. .................................................. 542
67. Писмо от Учителя Петър Дънов до Кънчо Стойчев от 5.11.1916 г. .......................................... 543
68. Пощенска картичка от Учителя Петър Дънов до Кънчо Стойчев от 15.11.1916 г................... 543
69. Писмо от Учителя Петър Дънов до Величка Сточева от 19.11.1916 г. ..................................... 546
70. Писмо от Учителя Петър Дънов до Кънчо Стойчев от 17.12.1916 г. ........................................ 547
71. Писмо от Учителя Петър Дънов до Величка Стойчева ОТ 14.2.1917 г. ................................... 548
72. Писмо от Учителя Петър Дънов до Величка Стойчева от 29.7.1917 г. ..................................... 548
73. Писмо от Учителя Петър Дънов до всички приятели от 26.8.1917 г. ....................................... 549
74. Писмо от Учителя Петър Дънов до всички приятели от 2.9.1917 г., Варна ............................. 549
75. Пощенска картичка до Кънчо Стойчев от 4.9.1917 г. ................................................................. 550
76. Писмо от Учителя Петър Дънов до Величка Стойчева от 28.9.1917 г. ..................................... 550
77. Писмо от Учителя Петър Дънов до Величка Стойчева от 30.11.1917 г. ................................... 551
78. Писмо от Учителя Петър Дънов до Величка Стойчева от 16.12.1917 г., Варна ...................... 552
79. Писмо от Учителя Петър Дънов до Величка Стойчева от декември 1917 г............................. 552
80. Телеграма от Учителя Петър Дънов от 11.2.1918 г. .................................................................... 552
81. Писмо от Учителя Петър Дънов от 19.2.1918 г. .......................................................................... 553
82. Писмо от Учителя Петър Дънов до Кънчо Стойчев от 12.3.1918 г. .......................................... 553
83. Писмо от Учителя Петър Дънов до учениците от 16.08.1918 г. ................................................ 554
84. Писмо от Учителя Петър Дънов до Кънчо Стойчев от 30.9.1918 г. .......................................... 554Публикувано изображение
* Величка Стойчева е родена (датата е неизвестна) в гр. Габрово, почива на 3 март 1918 г. в гр, Бургас, Костадин (Кънчо) Стойчев е роден на 3 февруари 1865 г. в с. Дервент, Старозагорско, и почива на 6 април 1949 г. в гр, София. (бел. на съставителя на „Изгревът” Вергилий Кръстев)


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ