НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

VI. Народният съд на Отечествения фронт и комунистическата власт в България срещу обвиняемия Любомир Лулчев

СЪДЪРЖАНИЕ ТОМ 21
Алтернативен линк

VI.

Народният съд

на

Отечествения фронт

и

комунистическата власт

в

България

срещу обвиняемия

Любомир Лулчев
I. ДЪРЖАВЕН И НАРОДЕН СЪД ....................................................................................................... 399
II. УКАЗ № 22 ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА НАРОДЕН СЪД .................................................................... 401
ІІІ. A. ДОЗНАНИЕ НА ЛЮБОМИР ЛУЛЧЕВ .................................................................................... 404
III. Б. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАНИЯ НА Л. X. ЛУЛЧЕВ............................................................ 417
IV. ДОЗНАНИЕ НА КНЯГИНЯ ЕВДОКИЯ ФЕРДИНАНДОВА ..................................................... 418
V. ПОСЛЕДНА ДУМА НА ПОДСЪДИМИЯ ЛЮБОМИР ЛУЛЧЕВ НА 30 ДЕКЕМВРИ 1944 Г........ 419
VI. БЕЛЕЖКИ КЪМ ДОЗНАНИЕТО НА ЛЮБОМИР ЛУЛЧЕВ...................................................... 421
VII. Обяснителни бележки към Дознанието на Любомир Лулчев и към
Последната дума на подсъдимия Любомир Лулчев, взети от изказванията
на Любомир Лулчев по времето на заседанията на Народния съд и разпитите
на подсъдимия от 25 декември 1944 г., понеделник, и 26 декември 1944 г., вторник .............. 423
VIII. ПРИСЪДА НА НАРОДНИЯ СЪД ОТ 1 ФЕВРУАРИ 1945 Г. .................................................. 431


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ