НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

2. БЕЛЕЖКИ НА СЪСТАВИТЕЛЯ НА „ИЗГРЕВЪТ” ВЕРГИЛИЙ КРЪСТЕВ

V. Истината за спасяването на евреите в България от нацизма, хитлеризма и фашизма ТОМ 21
Алтернативен линк

2. БЕЛЕЖКИ НА СЪСТАВИТЕЛЯ

НА „ИЗГРЕВЪТ” ВЕРГИЛИЙ КРЪСТЕВ1. През есента на 1944 г. в с. Мърчаево Учителят Дънов обявява, че настъпва времето на Доброто и от сега нататък Злото ще служи на Доброто. Настъпва една епоха от 1945 до 1990 г., през която Злото служеше на Доброто, за което аз бях свидетел. Виж „Изгревът”, том I, стр. 482.

2. Кой спаси българските евреи? Виж в „Изгревът”, том I, стр. 483 ÷ 485. Този случай бе разказван от Борис Николов. Тази история съм я слушал най- малко от 10 души.

3. Диамантите на евреите и скинията на Мойсея. Чрез тях те търсиха застьпничество от Учителя Дънов, което и получиха. Виж „Изгревът”, том I, стр. 485 ÷ 486.

4. Еврейският равин в София става християнин. Виж „Изгревът”, том I, стр. 487.

5. Целият този материал бе публикуван през 1993 г. с отпечатването на том I от „Изгревът”. За пръв път аз чрез „Изгревът” официално изнесох истината за спасяване на евреите. Над 2400 тома се изкупиха през тези години. И дъновисти, и комунисти, и политици, и сътрудници на полицията, и техните платени доносчици прочетоха и научиха за това. Знаят го всички. Но всички мълчат. А защо? Защото не искат да признаят Петър Дънов за техен спасител.

Не признават Дънов нито за спасител, нито за Учител. А така наречените последователи на Учителя също мълчат - те са озлобени, че това е излязло чрез „Изгревът”. И че аз съм го изнесъл за пръв път. Нали някой трябваше да каже истината! Небето се спря върху мен. Аз я изказах.

6. А да си уясните защо става така, трябва да прочетете „Кой е ръководител на Братството в България”. Виж „Изгревът”, том I, стр. 487 ÷ 491.

7. А защо бяха спасени евреите в България чрез Учителя Дънов? Отговорът е много прост. Намериха се трима души, които за пръв път да изпълнят нареждането на Учителя Дънов. Това е първият и последен такъв случай от пребиваването на Учителя Дънов при българите от 1864 ÷ 1944 г. Друг случай такъв няма - трима едновременно да изпълнят Неговите думи. За този случай виж разказа на Мария Тодорова в „Изгревът”, том I, стр. 326, от 24 ред отгоре до края.

8. Кой спаси евреите от лагерите на смъртта? Виж „Изгревът”, том IV, стр. 251 ÷ 252. Това е разказът на Нестор Илиев. Много точен и с подходящ финал.

9. Онзи, един от тримата, които са изпълнили нареждането на Учителя и с това са били спасени евреите, това е Методи Константинов. Ето защо вижте разказа му в „Изгревът”, том IV, стр. 533 ÷ 535. Точно и ясно. И поучително. Истината е ясна. Но всички мълчат и с мълчанието си укриват истината. А защо? Да не се знае, да се забрави, че Го е имало Петър Дънов, и че Той ги е спасил. Ако Го признаят, трябва да Го признаят, че е Учител, че е Миров Учител, че е Всемиров Учител. А точно това не искат да признаят. Защото не им изнася и защото са врагове на Учението Му. А чрез Него получиха живота си и свободата си. Отново се повтаря случката от Евангелието на Лука, гл. 17, ст. 11 ÷ 19, където Христос излекува 10 прокажени, но само един се върнал да благодари и да слави Бога. И този един е бил иноплеменник, т. е. не е бил евреин.

10. Елена Андреева в своя очерк за Любомир Лулчев в „Изгревът”, том IX, стр. 249, говори за спасяване на евреите, което е чула лично от устата му. Всеки един от разказвачите допълва нещо важно, което другите не знаят или са пропуснали да кажат. А защо? Защото тези спомени ги записвах след цели 30 години. А това не е малко и за хората, и за спомените им. Но понеже те често си ги разказваха помежду си, така си упражняваха паметта, да не ги забравят, докато дойде онова време, когато аз се явих и ги записах, и след 1993 г. започнах да ги публикувам чрез – „Изгрева”. Аз бях първият и бях поставен да изнеса истината и да възхваля Бога.

11. В разказа на Николай Дойнов, рожден брат на Борис Николов, който е взел бащиното си име, докато Николай се именува на дядо си, също ще намерите почти същата история. Вижте „Изгревът”, том XV, стр. 352 ÷ 353. Тук ще намерите нещо ново, казано от Учителя и разказано от Николай, че тази война ще продължи години, години наред. И това доживя Николай да го види и да го преживее. На 9 май 1945 г. Германия капитулира.

На 10 февруари 1947 г. е подписан Парижкият мирен договор с България. Но студената война продължава до падането на Берлинската стена на 9 ноември 1989 г. А Николай доживя това време. Той си замина през 1999 г.

12. А за ролята на главния равин в София по времето на Учителя и спасяването на евреите - Даниел Цион, виж в „Изгревът”, том XVII, стр. 750 ÷ 751, както и стр. 751 ÷ 752.

13. Бяха ли правени опити да се провъзгласи истината за спасяване на евреите? Бяха правени, но безуспешни. Първият опит бе направен от Лидия Аладжем - еврейка, последователка на Учителя Дънов. Виж „Изгревът”, том XIII, стр. 543 ÷ 545. След това беше правен опит от мен, но също безуспешен. За него виж „Изгревът”, том XIIІ, стр, 545 ÷ 547. Беше направен опит да се измъкне от лъжите самият главен редактор на „Еврейски вести”, но също бе несполучлив, поради лъжата. Виж „Изгревът”, том XIII, стр. 547 ÷ 548.

14. А моят отговор бе даден в „Забележка на съставителя” в том XIII, стр. 548. Друг отговор не може да се даде.

15. А как ще се разреши въпроса с евреите от вчера, днес и утре, може да прочетете в Забележката на съставителя в том XVII, стр. 751.

16. И понеже в България днес са преродени тези евреи, които гонеха навремето Исуса Христа, то спасението ще дойде и за България, и за евреите, когато признаят, че Исус е Господ, че Исус е Христос, че Исус Христос бе дошъл в плът, и че Исус Христос е Синът Божий. Това важи и за българите, и за евреите от вчера, днес и утре. Това е първото възкресение на плътта.*

17. А Спасението на българския народ ще дойде само тогава, когато този народ признае, че преди 2000 години е дошъл Синът Божий в лицето на Исуса Христа, а сега е дошъл Бащата, дошъл е Бог-Отец-Саваот в лицето на Учителя Дънов. Това е второто възкресение чрез Духа Христов. **


Публикувано изображение
* Виж „Изгревът”, том ХІХ, стр. 907 ÷ 928. (бел. на съставителя Вергилий Кръстев)
** Виж „Изгревът”, том ХІХ, стр. 907 ÷ 928. (бел. на съставителя Вергилий Кръстев)
18. А Спасението на българския народ ще дойде, когато българите признаят, че Словото на Учителя Дънов е Слово на Бога, което трябва не само да се изучава, проучава, но и да се прилага. Това е трето възкресение – чрез Словото на Бога. Виж „Изгревът”, том XVII, стр. 823 ÷ 824.

19. А кои са изменниците на българския народ - виж в „Изгревът”, том XVII, стр. 824 ÷ 825.

20. Откъде ще дойде спасението на България - виж в „Изгревът”, том XVII, стр. 825.

21. Откъде ще дойде спасението на евреите днес по света и в самия Израел? Първо трябва да признаете кой е спасил евреите в България от хитлеристите. Всички на брой 48 000 спасени евреи още 1944 ÷ 1945 г. знаеха кой ги е спасил. Но мълчат. И крият. Изнесоха се в Израел. Но и там мълчат и се крият. И с това лъжат не себе си, а останалите около себе си, и тези, които ще дойдат след тях. А защо? Не признават Исуса Христа, не признават, че Христос е Господ, не признават, че Дънов е Всемировият Учител, и че в Него е и Божественият Дух, че и Христовият Дух, че и Господният Дух. Светата Троица на живия Бог е в Него. Това не признават. Не признават, че той ги е спасил, макар че всички това знаят.

22. Второ. Всички останали евреи в България, които не се изселиха, също знаеха кой ги е спасил. Знаят, но мълчат и вчера, и днес, и утре. Не искат да коленичат пред Духа Божий, пред Духа Христов и пред Духа Господен, Който е в Учителя Дънов и Неговото Слово, което е Слово на Бога. Повтаря се същият случай, както по времето на Исуса преди 2000 години. А случаят е следният, описан в Евангелието на Лука, гл. 17, ст. 12 ÷ 19. При влизане в едно село Го посрещнали 10 прокажени мъже, от които 9 са били юдеи, а един - самарянин, от друго племе, т. е. иноплеменник. Те извикват със силен глас към Исуса да се смили над тях и да ги излекува. Той ги изпраща да се покажат на свещениците и като тръгват, те се очистват и оздравяват. И само един от тях, изцелен, като славел Бога, се връща, пада по лице при нозете на Исуса и Му благодари. А той е бил самарянинът. А Исус го пита, нали са били 10, къде са останалите 9, а само този - иноплеменник, който не познава закона на Мойсея, той идва и въздава Слава на Бога. А другите - познаващи закона на Мойсея, не се връщат и не благодарят, Исус задава този въпрос. И никакъв отговор, че и досега го няма от евреите, които са спасени 48 000 души от смъртта чрез Учителя Дънов.

23. Накрая се намери един, който познава Учителя Дънов, че Бог е в Него и след срещата си с Него записва в резюме този разговор: „Откровение от Бога” и го разпространява навсякъде в София. Този един е Даниел Цион - еврейският равин в София. Да, той Го познава, но другите Го отхвърлят. И когато този един от 48 000 евреи, обречени на смърт - биват спасени чрез Учителя Дънов, то той, Даниел Цион, идва и благодари на Учителя и на Бога. Но само един. Добре, че се намери един, та да се повтори същата случка, описана в Евангелието на Лука в глава 17, ст, 11 ÷ 19.

24. Благодарността на Даниел Цион е документирана и всички тези, които са спасени, знаят, че съществува този документ. Този документ е написан и подписан от него във връзка с арестуването на Любомир Лулчев от комунистическата власт и даването му под съд от Народния съд. Този  документ е написан на 16.ХП.1944 г. и е адресиран до Председателя на Върховния Народен съд с входящ № 66 от 16.ХІІ.1944 г.*

Ето това е документът, който са чели всички обвинители, съдии, прокурори, журналисти. Всички знаят за него, но мълчат. Не го признават. Само един го признава, и това е Даниел Цион, че са спасени чрез Любомир Лулчев. И онези. 48 000 евреи също знаят, но мълчат. Този документ се намира сега в архив на МВР. И всички може да го прочетат и да го публикуват. Но не искат и не желаят. Не им изнася. Трябва да признаят кой ги е спасил. Трябва да признаят и Петър Дънов за Учител. А това не желаят и мълчат.
А аз го извадих на ксерокс, платих си и за таксата за публикация. В същото време извадих целия дневник на Лулчев на ксерокс по неговия оригинал, където на всяка страница се е подписвал. Извадих го, платих двойно, и за неговата публикация. Един трябва да се яви и да свидетелствува за истината. А този един е моя милост. Това е. Ето защо публикувам текстово и на скенер този документ, озаглавен: „Осветление”. Той осветлява събитията, но всички са с отворени очи, но не искат това осветление. Не го искат и го отхвърлят. А защо? Трябва да признаят Учителя Дънов. Те не искат да сторят това. Такава е истината за този случай.


25. Вчера, днес и утре евреите мълчат. Знаят кой ги е спасил тези 48 000 души, но мълчат. Мълчат от 1945 до 1990 г. Мълчат и сега, от 1990 г. до този момент. Какви ли не лъжи се изписаха по вестниците, радиото и по телевизията за заслугите на този и онзи. А всички знаят, че ги е спасил Петър Дънов, Няма нито един, който да не знае. Но лъжат, че не знаят. Ако има един, който не знае, той не трябва да пише за онова, което не знае. И това е престъпление. И накрая ще завърша с думите на Учителя Дънов: „Всяко едно престъпление може да се прости, но само едно няма да се прости - а това е хулата срещу Духът, Който е в мене.” А чрез този Дух се даде Словото на Бога, Чрез този Дух на Всемировият Учител на Вселената, наречен Беинса Дуно, се даде Словото на Бога на български език за човеците, коитотрябвада дойдат й да основат VI-та раса.

Амин.
________________________________
* Виж „Изгревът”, том VIII, стр. 636. Тодор Маринчевски отива при Даниел Цион за едно такова потвърждение, той го написва и го предава в Народния съд. То е съхранено и публикувано дословно. Вж. стр, 401 в настоящия том на „Изгревът”, (бел. на съставителя Вергилий Кръстев)


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ