НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

8. УЧИТЕЛЯТ ЗА БЪЛГАРИТЕ И ЗА ВОЙНИТЕ

ДА ГО ПОСРЕЩНЕМ: Беседа от Учителя, държана на 8.ІХ.1918 г„ София. - В: Да ви даде: [Неделни беседи от Учителя, серия XIII, т. 2]. София, 1938, стр. 1 ТОМ 21
Алтернативен линк

8. УЧИТЕЛЯТ ЗА БЪЛГАРИТЕ И ЗА ВОЙНИТЕ

ДА ГО ПОСРЕЩНЕМ: Беседа от Учителя, държана на 8.ІХ.1918 г„ София. - В: Да ви даде:

[Неделни беседи от Учителя, серия XIII, т. 2]. София, 1938, стр. 191.Методите, с които си служите за трансформиране на вашите състояния, не са нищо друго, освен математически формули. Приложите ли тези формули, непременно ще имате добри резултати. Тъй щото, не се страхувайте от гръмотевици и светкавици. Те дават възможност на хората да работят върху себе си. Когато Мойсей беше на Синайската планина, от небето се чуваха гръмотевици и светкавици, но чрез тях се изля голямо благословение върху еврейския народ. - Какво ще стане с България, която е изложена днес на толкова много гръмотевици и светкавици? - Чрез тях се излива голямо благословение. Бог търпи всичко, което става, и чака времето, когато българите ще съзнаят положението си. Той ще даде нови къщи, т. е. нови тела, на заминалите и убитите на бойното поле и ще вложи в тях нови мисли и желания, по-добри от сегашните. Мъчнотиите, които вие не можете да разрешите, Той ще ги разреши. Така постъпва всеки учител. Когато ученикът не може да реши задачата си, учителят я решава.

„Излязоха да Го посрещнат.” Излезте и вие да посрещнете Христа, да придобиете положителната наука. Тази наука е само за здравите. Напуснете болниците, за да се ползувате от религията и науката за здравите, която носи правилата за живота.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ