НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

2. ВЪПРОСИТЕ ЗА НАШИТЕ ПЕНСИИ ОТНОВО НА ДНЕВЕН РЕД

(В. „Инвалид”, г. XXIII, бр. 1019, София, 16.ІІІ.1942 г., стр. 1 ÷ 2) ТОМ 21
Алтернативен линк

2. ВЪПРОСИТЕ ЗА НАШИТЕ ПЕНСИИ ОТНОВО НА ДНЕВЕН РЕД


(В. „Инвалид”, г. XXIII, бр. 1019, София, 16.ІІІ.1942 г., стр. 1 ÷ 2)Преди една седмица бе внесен в Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на Наредбата-закон за пенсиите за инвалидност.

Този законопроект е плод на многократни постъпки от Съюза, както и на добрата воля на правителството, да се направи колкото се може повече и по-добре за уреждане въпроса за пенсиите на пострадалите от войните. Че това е така, най-добре личи от думите на министъра на финансите г- н Добри Божилов, които той спомена в хубавата си и прочувствена реч пред Народното представителство на 12 т. м., преди гласуването на първо четене законопроекта:

- В ред срещи с представителите на пострадалите от войните, аз можах да узная много добре тяхното положение и техните нужди.

Новият законопроект не представя цялостния проект, за който Съюзът и днес държи да бъде възприет. Новият законопроект обаче обгръща доста от нашите основни пожелания.

В мотивите на законопроекта се прави една много правдива и уместна преценка по положението на вдовиците от войните и родителите на загиналите през войните. Тези мотиви са така убедителни, така трогателно истинни, че самите те биха били достатъчни да предизвикат общото и единодушно приемане не само на сегашния, но и на всеки друг законопроект за пострадалите от войните.

Ето какво казва министърът на финансите в тези мотиви:

„Въпреки дадените през последните години увеличения на пенсиите на пострадалите от войните, все още пенсиите на известни категории пенсионери са твърде малки и недостатъчни за задоволяване на най-необходимите нужди.

Особено незадоволителни са размерите на наследствените пенсии на сама съпруга и на родителите на нисши чинове във войската (от редник до фелдфебел включително), налага се да бъдат те подобрени, толкоз повече, че вдовиците и родителите на убитите през време на войните са вече на преклонна възраст и не могат чрез собствен труд да увеличат доходите си.

От друга страна, необходимо е да се направят някои допълнения и изяснения в сега действуващия закон за пенсиите за инвалидност с оглед на настъпилите събития.”

Срещите, за които спомена г-н Божилов в своята реч, бяха придружени с участието в някои случаи и на министъра на войната г-н генерал-лейтенант Даскалов Теодосий и на нашите другари военно-инвапиди, народни представители, господата д-р Иван К. Вазов, Андро Лулчев, Димитър Кирев, Марко Д. Сакарски, Н. Логофетов и др.

Всичко това показва, че въпросът за нашите пенсии е поставен отново на дневен ред.

На 12. т. м. Народното събрание, след като изслуша с пълно внимание речите на двамата народни представители военноинвалиди, господата д-р Иван К. Вазов и Андро Хр. Лулчев (речите даваме на втора страница) и вдъхновената реч на министър Божилов, единодушно прие на първо четене законопроекта.

В парламентарната финансова комисия, под председателството на г-н Петър Кьосеиванов, ще бъде разгледан отново по-обстойно законопроектът, т. е. ще бъде разгледан и в същността му въпросът за пенсиите на пострадалите от войните.

Като имаме обещанието на министъра на финансите г-н Божилов, още сега и впоследствие правителството ще разшири мероприятията си, все в досегашната посока на подобрение участта на пострадалите от войните, ние се надяваме, че нашите искания с нашия законопроект в скоро време ще се осъществят.

Засега пострадалите от войните, чиято скромност подчерта г-н Божилов, с благодарност приемат грижите на правителството на г-н проф. д-р Филов към най-заслужилите български синове, грижи, които са и под близкото и бащинско бдително око на Върховния покровител на пострадалите от войните - Негово Величество Борис III, цар на обединена България.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ