НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

14. ВЕЛИКИЯТ ГОСТЕНИН (г. III, бр. 4, 9.ІІІ.1931 г.)

ТОМ 21
Алтернативен линк14. ВЕЛИКИЯТ ГОСТЕНИН (г. III, бр. 4, 9.ІІІ.1931 г.)


(В. „Ратник на свободата”, г. III, бр. 4, 9.ІІІ.1931 г., София, стр. 1)


„Старото е изиграло вече своята роля, сега иде новото, което

е закон за небето. Старото е закон за земята. Не се ограничавайте в

никакви стари вярвания, но се приготовлявайте за новото.


„Вие ще кажете: какво можем да правим ний тук? - Бог,

Който живее в нас, и ние, които изявяваме Неговата сила, всичко

можем да направим.”Всеки ден хората правят планове, проекти, сметки - често приличат на малки деца, които се забавляват с кукли. Изоставили вечните идеали на човещина и обич, болшинството от человеците на днешната култура треперят за ежедневния си хляб; със страх мислят за утрешния ден - сякаш зверове ги заобикалят, а не подобни на тях същества...

На кормилото на държавните кораби във всичките страни са най-способните... да мачкат и измамват своите братя-човеци...

Христос за милиони е още име без съдържание; за други - виси още разпънат на кръста; а за трети е в гроба още...

Но така мислят те само.

Христос е жив. Той е вече в света от хиляди години - и сега е!

Той внася в будните сърца обич и нов живот. Неговото слово и нов живот, Неговото слово и спомен оживяват мъртвите. От него трептят всичките зли духове и на земята, и в ада!

Той иде на гости на Европа - скоро ще прогърми словото Му и в нас:

- Що сторихте с братята си?

Какво ще отговорят каиновците?

Пристъпя Той - и бури се вдигат; огън из под стъпките Му излазя и ще пояде ония, които в безчовещина са живели, оскърбявали братята си, плюли на Божествените закони.

Новото ни носи той: животът на любовта, на изобилието, на радостта - живот на избраните!

А избраници са всички, които досега са страдали.

Будни бъдете, да посрещнете Великия Гостенин!


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ