НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

83. ПИСМО ДО „РАТНИЦИТЕ НА СВОБОДАТА” (бр, 23, 16.VI.1930 г.)

ТОМ 21
Алтернативен линк

83. ПИСМО ДО „РАТНИЦИТЕ НА СВОБОДАТА” (бр, 23, 16.VI.1930 г.)(В. „Ратник на свободата”, бр, 23, 16.VI.1930 г., София, стр. 1)„Който приеме богатството, ще приеме сиромашията; и

който приеме сиромашията, ще приеме и богатството.


Онова, което ти сам можеш да си работиш - то е

същественото.”Драги братя,

Писах ви за храната - и пак искам да ви припомня за нея.

Помислете - в света всичките животни, които ядат растителна храна: волът, конят, слонът - са животни кротки, които и работят; всичките месоядни животни са животни грабливи - живеят за сметка на другите.

Тоя, който може да убие заека, той може да вдигне ръка и върху човека. И ако ний нямаме здрави основи на своя живот - самият живот не може да бъде здрав.

Зная, вие всички страдате и мислите неправедно и тежко е, но както днешната храна, която ядете, ще определи вашето утрешно здравословно състояние, тъй и вашата мисъл ще роди днес вашата постъпка, а вашите постъпки са ежедневните тухли, от които се изгражда зданието на живота ни. И ако то е тъмно и мрачно, нехигиенично, не е само оплакването, което ще го поправи - нито само критиката, която ще го подобри.

Просвета ни трябва - не да учим ненужни неща, какво рекъл тоя или оня „учен” професор - който сам ходи да го лекуват, а да знаем правилно да дишаме, добре да се храним, разумно за използуваме светлината, добре да се отнасяме с околните си.

Никое дърво не дава изведнъж много плодове - то расте постепенно и увеличава количеството им всяка година. Неговите корени се забиват дълбоко в земята, неговите листа търсят слънцето и светлината.

Нека започнем и ние като това малко растение, което понякога става хилядолетен дъб, но отначало е тъй дребно наглед.

И в тая работа - ежедневният ни живот, какъвто и да е той - дали сте на служба из някоя канцелария, или приведен над ралото орач; студентът, който учи мъчни науки за бъдни дни и оная девойка, която чисти родната си къща - едно трябва да ни води - едно да помним: че в живота ни трябва истината, тъй както слънцето е необходимо за растението, въздухът - за човека.

Чистият въздух носи здраве – истината носи същото здраве.

Това, което знаем за истината, да е истина и за другия, когото обичаш; това, което знаеш да е добро - то е добро и за тоя, който те обича.

И никога не губете надежда, че не е имало нощ, която да се не е свършила. А сега наближава зазоряването.

Иде светлината, ще огрее слънцето - всичко ще освети - праведните да се радват на своята правда, неправедните да вкусят плодовете на своите престъпления. Сигурно четете вестниците - гледайте и около себе си, внимателно - във велико време живеем - дните са пълни със знамения - нека очите ви да са отворени, за да видите и разберете.

Тия, които са се наричали глави - са се вмирисали вече - Бог други ще постави - най-разумните - ще дойдат и няма да кълцат лозето безразборно, а ще го режат - и то ще даде плод за много.

Четете и мислете, мислете и помагайте си, молете се, които вярвате в силата на Твореца, работете и будни бъдете, защото иде часът, в който спящите ще бъдат събудени, а будните ще почнат работата си в Новата култура, която ще донесе светлина, мир, радост и любов на нашия народ и на цялото човечество.


С братски поздрав:

Любомир, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ