НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

79. ПИСМО ДО „РАТНИЦИТЕ НА СВОБОДАТА” (бр. 22, 9.VІ.1930 г.)

ТОМ 21
Алтернативен линк

79. ПИСМО ДО „РАТНИЦИТЕ НА СВОБОДАТА” (бр. 22, 9.VІ.1930 г.)

(В. „Ратникна свободата”, бр. 22, 9.VІ.1930 г., София, стр. 2)


„Най-първо човек трябва да разбере естеството на своя ум;

после той трябва да разбере основата на своето сърце и след това

да разбере силата на своята воля. Без тази наука, животът може да

има разумен израз, т. е. той не може да има никакъв израз, никакъв

смисъл за нас. Той ще бъде от единия до другия край пълен само с

противоречия и нещастия.”Драги братя,

В предпоследното писмо (последното е писано някога, а печатено сега) аз бях обещал да ви разкрия някои закони относно здравето, но тъкмо в тоя момент смъртта се косна до моята другарка по живот и ваша сестра - съратничка.

В своя свят живот тя нямаше врагове - и затова, види се, я уби приятелката й - дете на съвременния модерен и „културен” свят...

Но идейните хора не умират никога. Нейната душа ще бъде винаги с нас, хората на новото, за които убежденията не са само празни думи.

Светът вече е достигнал до един такъв момент на своето развитие, че старото няма да издържи, ще грохне и ще се струпа върху главите на тия, които го крепят.

А пред хората на новото се отварят възможности на градеж, на нова култура, основана на братство и обич между хората.

Но да дойдем на думата си.

Ратникът е человек на делото и, като такъв, трябва да е здрав човек. Само здравият може да мисли правилно, да чувствува правилно и да действува и да живее правилно.

Болният има изопачени схващания, лоши чувства и неправилен живот и става товар на своите околни - а понякога, без да ще - и вреден и на тях, и на себе си.

Околната природа упражнява влиянието си върху нас, като действува върху нашия стомах, бели дробове и мозък.

За да е здрав човек, неговият стомах трябва да е здрав, за да може да поема и смила храната, която природата му дава.

Затова здравата и чиста храна дава и здраве.

Ако правим къща, търсим тухли здрави и греди яки - с гнили греди не градим.

Вие днес плащате на докторите да ви познаят болестите и лекуват - и те не всякога могат да сторят това - а мислите ли, че животните, които ядете, са здрави? Те са тъй болни, както и хората, но няма кому да се оплакват. А при това има и друго - убиването на животните извиква в тях един ужас - спомнете си с какво мучение и дърпане се приближават добичетата към салханите - те разбират какво ги чака - и с този ужас те умират, С този ужас е пропито и месото им и човек, като го яде, внася отрицателни, разрушителни елементи в своята нервна система, които послужват за основа на много нервни разстройства и болести.

А при това спомнете си жалното блеене на овцете, на които сте взели агнетата, спомнете си за мукането на кравите, за техните телета и ще разберете, че и те страдат и се мъчат както и ние, хората!

Не са ли достатъчни млякото и вълната, които ни дават; работата, когато ги впрягаме, та трябва един вол, като е работил 20 години и изхранил семейството, да го продадат, за да го убият?

Не се безпокойте от въпроса, ако не ги ядете, какво щяло да стане - человек не яде и кучета и коне и много други животни, и те не са изпълнили света!

Ратникът трябва да яде повече чиста храна, а такава е растителната, в която всяко загниване се вижда и може да се отстрани.

Ратникът не трябва да пие, защото тоя, който пие спирт, не е господар на себе си, ратникът трябва да знае какво прави.

И тъй, градете вашата къща със здрав материал.

Който хубаво яде, той и хубаво работи. Днес хората страдат, защото ядат механически, трябва да ядат разумно.

Страданията, болестите показват, че човек се храни лошо, чувствува неправилно и действува недобре. А който спазва тия правила, е добър.

Добрият човек е весел, добре разположен, готов да направи добро, без да мисли, че го е направил, има отлично разположение.

Той има здрава дихателна система, здрава стомашна система и здрава мозъчна система. Разбойниците и убийците имат винаги нещо ненормално в своите системи.

Помнете, дайте на своите стомаси, дробове и мозъци съответствуващата храна - чиста храна за стомаха, чист въздух за дробовете; здрави, велики, пропити с човещина мисли за вашия мозък - и вие ще имате и правилна дейност - разумен живот!

Здрави бъдете - че работа ви чака!


С братски поздрав:

Любомир, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ