НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

65. ПИСМО ДО „РАТНИЦИТЕ НА СВОБОДАТА” (бр. 18, 12.V.1930 г.)

ТОМ 21
Алтернативен линк

65. ПИСМО ДО „РАТНИЦИТЕ НА СВОБОДАТА” (бр. 18, 12.V.1930 г.)(В. „Ратник на свободата”, бр. 18, 12.V.1930 г., София, стр. 2)


„Человекът - това е красивата мисъл, благородното чувство,

разумната воля.”Драги братя,

Хората учат сега много непотребни „науки”, но са пропуснали езика и закона на природата и често за пари и корист лъжат, че така изисквала природата, а друг път от незнание мислят неща неверни - за верни. Но както дърветата се познават по плода, дали са киселици или добри - така и законите на природата, когато са верни, са верни за всички при същите условия. Например лозата, да я насади и Иван, и Драган, и Пенчо, все грозде ще му роди, а не трънки - на един може малко повечко, защото по-добре е спазил закона; на други - малко по-малко, но във всеки случай ябълката дава ябълки и крушата - круши.

В природните закони адвокати няма. Там всичко става на везни. Ако туряш и прибираш, работиш правилно - везните се накланят към тебе; ако само приказваш и мамиш - хората можеш, но природата - не, както не можеш да накараш глада ти да престане, ако само разправяш на хората, че си ял, а не си турил трохица в устата.

Та, като разберете това, как действуват тия закони на живата природа - вие ще знаете и основните принципи на Новото Учение, защото те оттам са взети, събрани и изнесени за общо ползувание.

Може отначало да ви се виждат малко различни от старите - но затова са и нови. За да ги опитате, трябва да ги приложите - вий ще имате вече една опитност - а опитността е като ядението: другояче разправя тоя, когато е ял самият той, и другояче тоя, който е гледал и или му разправяли за някое ястие, което той нито помирисал даже.

И тъй, аз ви обещах да ви кажа какви са новите пътища за добиване здраве, богатство, сила и власт.

Ще ви кажа преди всичко, че това, което ще ви пиша, е опитвано и от мен лично и от много още хора - и винаги резултатите са били положителни - в смисъл - винаги е настъпвало едно подобрение на положението: в едни по-малко, в други повече - според усилията, вярата и стремежа точно да се изпълни това, което природата изисква от нас. Разбира се, вие всички знаете много от това, което ще ви пиша, защото то от хиляди години е практикувано на разни места в света - и сега само наново се възстановява - а има и неща нови наистина, които сега им е дошло времето да се кажат и приложат.

И тъй, ний ще започнем с това, което е най-важното, без което няма смисъл нищо друго, без което всичко останало няма отношение - самият ни живот.

Но животът ни има смисъл, когато се проявява в пълнота - това е здравето; а здравето се нуждае от знание, любов и свобода, за да се прояви растението, както зърното изисква светлина, топлина и влага, за да забогатее, сиреч от едно зърно да направи клас със стотици зърна.

Забогателият само може да прояви своята любов спрямо другите, да добие „власт” - но власт чрез Новото учение, а не днешната партизанска бясна власт, която едва ли е принесла някому добро, защото и тия, които я упражняват, не са много доволни, нито пък тия, които я чувствуват върху си - са много радостни.

Ще продължим.


С братски поздрав:

Любомир, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ