НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

63. ТРИ ПОЛОЖЕНИЯ ИМА (бр. 18, 12.V.1930 г.)

ТОМ 21
Алтернативен линк

63. ТРИ ПОЛОЖЕНИЯ ИМА (бр. 18, 12.V.1930 г.)


(В. „Ратник на свободата”, бр. 18, 12.V.1930 г., София, стр. 1)„Три положения има, които човек може да съпостави в

живота си: Първото положение е човек да придобива. Второто

положение е човек да запази това, което е придобил и третото

положение е да развие това, което е придобил.


При придобиванието в него има сила да разкрива - той е като

един следовател. При запазванието той туря нещата в ред и

порядък. А да развива - това е качество само на разумния, на

благородния, на възвишения човек. В развитието влиза благото на

всички. Благо е само това, което е благо едновременно за всички.

Само така може да има развитие.”Тоя народ или човек, който е схванал правилно смисъла на живота, има сполука в дейността си. И когато дойде несполуката, той разбира причините, отстранява ги, ако са му във възможността, или ги проучава по-дълбоко, по-добре, за да може да съобрази постъпките си с тях.

И всичките велики хора, и всичките велики народи по това се отличават от другите, че те са имали идеали, стремели са се да постигнат цели, които на обикновените, „нормални” хора са се стрували мечти, илюзии, празни приказки...

Някога така част от еврейския народ посрещна Христа: като лъжец; като към Богохулник се отнесоха с Него свещениците и князете - тия водачи, които бяха сами ослепели вече - и не даваха на другите да прогледнат. Исус им носеше един нов закон, защото със стария те се убиваха един други, предателствуваха пред Римляните, правеха въстания и се взаимно изтребваха.

Те, водачите народни - които го водеха само всред нещастия, скърби и мъки - видяха, че народът отива с Новото учение и поискаха на всяка цена да се справят с тоя водач на народите към новите пътища.

И Той бе разпнат.

И сега, който посочи Новото - но новото нанагоре - към общочовешките идеали, а не новото да се разголят до колените, да танцуват негърски танци - той рискува в най-щастливия случай да остане неразбран; в по-малко щастливия случай го чака преследване, че понякога и... да изчезне...

Но въпреки всичко това идеалите остават!

Годното върви напред, върховете се приближават, зората се зазорява и скоро слънцето на братството и Любовта ще се усмихне на всички будни, които го чакат с истинска радост и непоколебима вяра.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ