НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

61. ВАРНАВА ИЛИ ХРИСТОС (бр. 17, 5.V.1930 г.)

ТОМ 21
Алтернативен линк

61. ВАРНАВА ИЛИ ХРИСТОС (бр. 17, 5.V.1930 г.)


(В. „Ратник на свободата”, бр. 17, 5.V.1930 г., София, стр. 1)Братя,

Преди 2000 г. езическият управник Пилат, като видя, че Христос е невинен, поиска да Го освободи. Тогава първосвещениците и фарисеите подучиха тълпата и тя почна да вика: „Разпни Го, разпий Го!” В същото време имало задържан и един опасен разбойник на име Варнава. Пилат, като искал по всеки начин да освободи Христа, попитал кой да бъде пуснат на свобода за празника Пасха: Варнава или Исус - тълпата ревяла: „Варнава, Варнава ни пусни, а Исуса разпни!” И Христос - правдата, обичта, истината - биде разпнат на кръста, а Варнава - злото, рушветите, подлостта, измамата, убийствата - биде пуснат на свобода, за да може да се шири свободно по света. Това е станало преди 2000 г., същото се повтаря и днес. Ако някой дигне глас за правда между работника и работодателя, за обич помежду ни, той ще бъде подгонен и наклеветен от днешните фарисеи и ще бъде представен за опасен елемент - вреден за държавата, когато други, който избива своите братя българи, се счита за патриот, родолюбец, милеещ за България. Някой, потиснат от мизерията, откраднал, за да се нахрани - счита се за крадец; други, задигнал с милиони, него считат за злоупотребител; първият отива в затвора, а на втория се дава възможност да избяга, и разбира се, после всеки му сваля шапка като на богат, спечелил с „труд”. А днес е наша България това като че ли е на мода; обираме се сами, обират ни и чужденците.

Братя, не бъдете като оная невежа тълпа, която е разпнала Христа на кръста. Поставете се всеки, па какъвто ще и да си ти - работник, общественик, свещеник или чиновник, - на мястото на Пилат и осъди Варнава - тъмнината, лъжата, убийствата, безнравствеността и всичко зло, а пусни на свобода и да влезе в твоето сърце Христос - Светлината, истината, обичта, правдата, доброто. Намразете Мамона - възлюбете Бога, и тогава ще дойде раят на земята. Не убивайте своите братя, не ограбвайте своя ближен, събудете се, не оставяйте чужденци и свои да ви вземат и последното парче хляб, не оставяйте децата си да умрат гладни. Събуди се, Българино - презри всички фарисеи, оставете стария път на злобата, старите похвати на партизанщината - избиванията, безследно изчезването и др. Оставете старите партии като нещо архаично, минало и тръгнете по пътя на новото, което носят „Ратниците на Свободата”, а те носят: правда, истина, обич, любов помежду ни, социално равенство, мир на душите и радост на човеците. Дойдете при нас, „Ратниците на Свободата”, и нека помним, че имаме отговорност пред бъдещето. Елате, за да запазим Родината ей от външни и вътрешни разбойници и обирачи; нека да умъртвим в себе си Варнава - злото, а в сърцата ни да възкръсне Христос - доброто. Стига злоба и тъмнина - да бъде Светлина и любов между синовете и дъщерите на нашия народ.


Гълъбов

с. Яхиново, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ