НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

53. ОТ НАШИТЕ МИСЛИ И ЧУВСТВА ЗАВИСИ (бр. 15, 15.ІV.1930 г.)

ТОМ 21
Алтернативен линк

(В. „Ратник на свободата”, бр. 15, 15.ІV.1930 г., София, стр. 1)

„От нашите мисли и чувства зависи бъдещето ни. Неврастенията на съвременния свят се дължи на отровата на млекопитающите животни, които хората ядат. В животните има жажда за живот и при заколването в тях се образува една ужасна отрова.”


Много человеци разбират добре как да утоят едно животно за коледа, или как да отрастят един хубав сорт грозде, но да отгледат правилно едно дете, да се възсъздадат в него всичката оная вътрешна красота, която изобщо крие човешката душа в себе си - на това са способни твърде малцина.

Много человеци също така знаят, че от развалената храна боли стомах - но малцина са, които мислят малко по-дълбоко да разберат, че ако несуровата храна разваля стомаха, злото чувство, омраза, ненавист, алчност развалят човешкото сърце, а и лошата мисъл разрушава ума на човека по същия начин, както всяка отрова...Стр. 177/1036И затова всички ония гениални хора, които са идвали в света: Богочовеците, които са ставали отпосле родоначалници на религии, са се стремили тъкмо към това: да дадат на хората една здрава наука, една добра религия, която да ги учи, да им даде методи да развият добрите заложби, които се крият във всеки човек, да вземат те надмощието в неговата личност и да му станат ръководни начала в неговия живот.

Но както една храна, която не стои при необходимите условия, при които трябва да се спазва, се разваля - така и науки, под влияние на користолюбие, се изопачават, а религиите - отпадат от своята първоначална чистота и става нужда да бъдат подновявани чрез твореца на „нови завети.”

Всяка наука, която учи хората да се избиват, не е никаква наука и всяка религия, която разделя хората и ги кара да се мразят, не е никаква религия.
Не са важни вече фразите и красивите думи. Ако орежете коренчетата на едно дърво, то изсъхва.

Ако едно учение, ако една религия изгубват връзката с Истината, с живата природа, със страдащите хора, на които трябва да донесе напътствие, облекчение и светлина в пътя, това не са никакви учения, никакви религии, никакви науки!

Ако един капитан не знае да избегне подводните капани - и разбива кораба - той не е никакъв капитан.

Ако един лекар не може да лекува, ако един държавник не може да предвижда и жертвува себе си и да води другите с личен пример - никакъв водач не е - и от него нищо не може да се чака.
Изпитвайте дърветата - и то не по листата и по красивите им цветове, които понякога са ялови
- а по плода съдете за тях.

Достатъчно вече сте вярвали в науки, които са ви носили само страдания, достатъчно сте се молили на тия, които не могат да ви помогнат - и сте вървели подир слепци, които са ви водили към катастрофи, страдания, беднотия, нещастия!


Иде новото в света - дошло е вече и то, носи на всеки, който го е приел, любов към разумните, милост към немощните, здраве и богатство на всички.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ