НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

50. НОВИ ФРОНТОВЕ (8.ІV.1930 г.)

ТОМ 21
Алтернативен линк

(В. „Ратник на свободата”, бр. 14, 8.ІV.1930 г., София, стр. 2)

„В съюза „Родна Защита” снощи се състоя събрание на всички родолюбиви организации (кубратисти, запасни подофицери и др.).
Разискван бе въпросът за създаване срещу левите течения в страната общ фронт.”


(В. „Заря” от 30 март т. г.)
Събрали се родозащитници, кубратисти, юнаци и прочие „борци” и решават да отворят фронт на левичарските течения!

Но хората на левичарските течения, истинските - са по затворите и в чужбина емигранти повечето.

При това всяко идейно схващание подлежи на еволюция, а не е непогрешима догма. И левичарите, и десняците еднакво показаха, че обичат да си облизват пръстите, когато бъркат в меда...

Нов България има свобода на мнения и всеки порядъчен човек трябва да разбере това и да толерира противника си, ако не може да го обича, както изисква Христос - Тоя, с името на Когото всички се кичат и даже имаме патент: подписани и с печати подпечатани кръщелни свидетелства.
Но ако трябва и искат непременно да работят нещо - да се отваря някакъв фронт, то тогава нека това е фронт срещу лъжата, подкупите, нечестието, лицемерието, алчността, самозабравата в тия, които имат милиони и грабят още с две ръце, а други нямат и хляб достатъчно; срещу корупцията, която се е впила като гангрена във всички слоеве на обществото отляво и отдясно...

Отворете фронт на безнадеждието, което кара със стотици хора да посягат на живота си, да продават чест и съвест!

Отворете фронт на глада, който покруся млади души и крехки тела и ги хвърля в страшните обятия на мизерията и смъртта!

Отворете фронт, господа, ако е необходимо - отворете!

Въоръжете се със светлината, братолюбието, безкористието - и с личния си пример, със светлината на вашите велики цели, със себеотрицателни идеи и постъпки - накарайте да отстъпи злото и да надникнат щастливи дни и в нашата земя.

Не са виновни толкова хората, когато са недоволни, колкото причините, които ги тикат към това недоволство - и те, непросветените, лишени от по-високи идеали - се нахвърлят във взаимоизтребление...
Но и тия, които искат нови фронтове в страната, искат не доброто, а размирието, фронтове се отварят срещу врагове, а в България всички са българи - всички заедно бяха по фронтовете - но срещу чужденците.
Не стигнаха ли ни външните фронтове по всичките граници на страната ни, та трябват сега и вътрешни фронтове да се отворят?
Идеите, ако са глупави - умират от само себе си; движенията, ако да изкуствено родени - загиват с времето, но ако ги е извикал животът, ако те са една необходимост - напразни ще са всички борби и насилия - те само ще предизвикат излишни страдания и саморазправа.Стр. 174/1036Нека си спомним някогашното християнство, което, носено от десетина дрипави рибари, запали Европа, въпреки усилията на мощната Римска империя, която владееше тогава света и гореше живи факели от християни, да осветляват оргиите й...

Никой няма право да отнема мечтите на сиромаха за по-добър живот. Нека всички спазваме законите на страната, ний поне, които сме съгласни по принцип с тоя ред и строй!
Въоръжете се с великата любов на Тоя, Който и в последните си земни моменти се моли за прошка на Своите врагове!
Ето какво трябва нам, господа родозащитници, кубратиста, юнаци и прочие организации -
обич, а не борба; обич, а не преследвания, обич и обич!
Божествената любов е само, която може да изведе България на добър път. Това ви го каза и Н. В. Царят, това ви го говори разумността и предвидливостта на тия, които виждат малко повече и по- далеч от днешния ден!

Любовта, взаимна помощ и уважение, толериране мненията е една необходимост днес повече от всякога!

Пазете се, вие, които искате нови фронтове и насилия, да ви ги не отворят, когато ги не желаете и да ви премерят със същата мярка, с която искате вие да мерите сега!
Воювайте - и помнете: каквото правите на другите - това ще ви се направи и вам. Това е казал не някой политически мъж, който сменя своите програми заедно с годишните сезони, а Тоя, Който умря на кръста за Своите идеали - и оттогава заживя в милиони сърца!
А Неговите думи са самата Истина!Любомир Лулчев


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ