НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

47. ПИСМО ДО „РАТНИЦИТЕ НА СВОБОДАТА” (бр. 13, 1.ІV.1930 г.)

ТОМ 21
Алтернативен линк

Драги братя,(В. „Ратник на свободата”, бр. 13, 1.ІV.1930 г., София, стр. 2)
„Человек трябва да добие истината и свободата си.”

Зная, че много работи ви интересуват - и за много ви бих писал, ако мястото, което ми отреждат за тия писма, не бе тъй строго определено. Но нека е малко, та сладко.


Знайте, че скърбите и страданията са начини, чрез които се изпитва един човек доколко е силен в света.

Юнаците се познават доколко са юнаци по тежестта, която вдигат; учениците - чрез силата на своето знание; силният - чрез своята сила. А Любовта - чрез утешението, което ни дава, защото никой никого не може да утеши, ако не го обича.
Ако искате да научите нещо, трябва да знаете да мълчите.


Не чакайте в света да ви посрещнат с венци и хваления - я погледнете - онзи големия параход, като го пускат в морето, как го посреща то? Мислители, че то ще утихне заради него? Не, щом още излезе в открито море, всички вълни ще се нахвърлят върху него. Повдигат се ветрове, бури, хали, но той не се спира да се разправя стия вълни, той не се страхува от тях. Той смело се хвърля срещу им, руши ги - и следва своя път.

Имаш ли и ти път в своя живот - вълните на тоя живот няма да си играят с тебе. Но ако и ти сам не знаеш къде и защо отиваш, ще бъдеш като малка тресчица, с която ще се подиграват всичките ветрища.

Човекът на старото само вярва нещата - човекът на новото - и прилага.

Човекът на старото разправя какво му разправяли, как някъде яли някои и какво яли; човекът на новото си сее, мели, меси хляб, опича и яде сам - и от придобитата сила се ползва за себе си и да помага на братята хора, които са около него.

А сега нека завършим с малко политика. Ако някъде се стекат много врани - значи голяма е мършата, която чакат.

Вие всички сте привърженици на разни партии. На повечето от тях главатарите се карат и делят - делят ви.
Махнете мършата - властта.


Искайте партията да се управлява от старейшини - почетни длъжности, от разумни хора, които да ръководят идейното направление на партията, но да нямат право да заемат никаква държавна и общинска служба (политическа или административна - ни депутати, нито министри).

При това помнете: гнилите греди, и на мост да ги турите, и в къща да ги вградите - все гнили са си!

Където и да сте - събирайте се поне по двама-трима - четете си заедно нещо - и повечко мислете:
- капиталът на сиромаха е неговият разум. Сега много се не търси, но иде новото време - и то ще цени новите хора - разумните.

С братски поздрав:


Любомир, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ