НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

43. ОТВОРЕТЕ ПРЕДПАЗИТЕЛНИТЕ КЛАПИ! (бр, 12, 24.ІІІ.1930 г.)

ТОМ 21
Алтернативен линк

(В. „Ратник на свободата”, бр, 12, 24.ІІІ.1930 г., София, стр. 2)


Всеки парен котел има един предел на налягание, който може безопасно да издържи; след това вече, ако се усилва наляганието, възможно е пръсканието наказана.

За да предотвратят това, има направена предпазителна клапа, която в даден момент се отваря автоматически, изпуща излишната пара и с това спасява цялата машина от разрушение.

Общественият живот на една държава е като такава парна машина. Понякога огънят се повишава, налягането вътре става по-силно и по-силно. Едно избухване е възможно. Последиците му, макар и когато е частично, не могат да бъдат в полза на българските трезви граждани.
Налага се да се пуснат да действуват предпазителните клапи, които невежи политици се мъчат да задръстят съвсем, като по тоя начин най-неразумно подготвят тежки дни за себе си и своите околни.
На мнозина в устата е вече възгласът:

Нова власт, нови хора.

Това е добре, правилно и естествено. Но трябва правилно да се схване от всички, че ако сега е Хасан напред, а след него е Осман, а утре Осман напред, а Хасан след него - това не ще рече нито нови хора, нито нова власт - това е само хабене думи и пръскане енергии, претрупване и без това забатачена сметка.
Нови хора значи хора преди всичко на нови ценности, на нови методи, които да отричат политическото насилие и нетърпимост като похвати за достигание и крепение на власт.
Нови хора значи преди всичко братски разположени спрямо своите съграждани, които еднакво отричат правото за насилие и диктатура както отляво, така и отдясно.
Нови хора са хората на обичта, на взаимоуважението, на човещината.
Тия, които са били вече, народът ги знае; видя какво разбират, могат и правят - това за него не ще е ново, а стара власт с всичките си грехове.
Нека дойдат наистина нови хора, за да проявят не силна власт, а законност, справедливост и човещина - от това има нужда народът!
Отпуснете предпазителните клапи, докато е време!
Стр. 166/1036


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ