НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

36. ЕДНА БЛАГА ДУМА (бр. 10, 12.ІІІ.1930 г.)

ТОМ 21
Алтернативен линк

(В. „Ратник на свободата”, бр. 10, 12.ІІІ.1930 г., София, стр. 1)


„Една блага дума струва хиляди пъти повече, отколкото хилядите горчиви думи, които можете да кажете на хората.”


Всичките нещастия на съвременните хора и народи се дължат на тяхното желание да поставят своята воля, своите идеали, своите планове, своите изопачени от егоизма схващания като ръководни начала в живота.
А животът в своята цялостна проява, независимо от тия, които го живеят, носи своите закони в себе си като някоя велика голяма река, която сама дълбае и прави своето корито.
И тия Великите люде - свръхчовеците, са идвали от време на време в света да посочат пътя, истината и живота на хората.

Те почти винага не са бивали разбирани от своите съвременници. Тях са наричали обикновено злосторци, разрушители на съвременен ред, луди (гледай Евангелието от Йоана, гл. 10, ст. 20), за да ги заведат, когато могат, на самата Голгота и там да им докажат нагледно до какво нравствено падение и беззаконие може да достигнат водачите на един народ, който и някога, преди хиляда години, пъшкаше, пъшка и сега, еднакво обезправен, но все надяващ се да дойде един Месия - Спасител, който да му проправи пътя към царството на изпълнените мечти...

И те са идвали и идват, тия спасители - жал е само, че заслепените водачи сами не са влизали, и другите са спирали да влязат в царството Божие. Слепи водачи на нещастен народ!
А време е народът да остави слепите да следват своя път, а той да прогледне с очите си и потърси новия път.
Т
ози нов път съществува и по него вървят хиляди хора от всичките страни на света.
Те с любов се гледат, братя се наричат и си помагат един други. Те не делят земята, Божията земя, не преследват братята си, почитат своя общ Баща - Бога.


Те вярват в доброто - и го правят, обичат всички - и обичани са.
Това са новите хора - те, които изпълняват Волята Божия тук, на земята, в които има човещина, и които са готови да ви приемат всякога при тях. Те са, които носят новия, светлия живот на всички страни в света - и на нашата земя също.
Няма ли да се наредите при тях?


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ