НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

25. НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ (бр. 7, 17.ІІ.1930 г.)

ТОМ 21
Алтернативен линк

Вестник „Пладне”, 11.ІІ. т. г.:

(В. „Ратник на свободата”, бр. 7, 17.ІІ.1930 г., София, стр. 1)


Според съветските вестници правителството е решило до 1935 година да се съборят всички черкви в Русия и след тази година в Русия няма да има нито една църква.
Вестник „Мир”, 10.ІІ. т. г.;
Черквата „Света Параскева” на ул. „Мария Луиза” предстои да бъде срутена, като на това място ще бъде построено едно голямо доходно здание. Произведен е вече конкурсът. Първа премия получава арх. Ст. Босолов, втора - арх. Ив. Бояджиев и трета - арх. Винаров...

Разбирам да събарят черквите в Русия, но сред София, една от най-старите исторически черкви да се руши - Божи храм, за да се строи доходно здание - не разбирам.
Как да си обясним това съвпадение на управата на нашата черква с управата на безбожна
Русия?
Там - в Русия, не признават Бога, не признават черкви. Там обичта към ближния не знаят що е.


Стр. 147/1036


Там градят своята държава върху материализма и щика. Там избиват християните и верующите в Бога.
Там неверующите управляват, нямат ни владици, ни патриций, но там, там е Болшевишка
Русия, а тук е България.
Тук, където в това болно време всичко е ударило да търси ресурси и нашите духовници са ударили да събарят черкви, да съграждат доходни здания.
Защо?Ник. Николов


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ