НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

8. ПИСМО ДО „РАТНИЦИТЕ НА СВОБОДАТА” (бр. 2, 11.І.1930 г.)

ТОМ 21
Алтернативен линк

8. ПИСМО ДО „РАТНИЦИТЕ НА СВОБОДАТА” (бр. 2, 11.І.1930 г.)   (В. „Ратник на свободата”, бр. 2, 11.І.1930 г., София, стр. 2}

„Колкото тъмнината е по-голяма,

толкова светлината е по-ценна.”


„Ум без мисли, сърце без чувства, воля без

постъпки - безплоден живот.”

Драги братя,

В живота си, кой да е от нас все си избира един път и тръгва. На един пътят е междуселски, едва се върви по него: кален, прашен, пълен с трапчинки, на други се пада да върви по шосе. Някой върви в тъмнина - спъва се и пада често, сблъсква се с хората и се сърди; други си има фенерче - свети си - и по-малко пада. Това фенерче е днешното знание: - тоя, който има да си го купи - палва си го, ходи с него и по-рядко се спъва, по-малко се мъчи в живота. А има и такива хора - слепородени, на които все им е нощ... Това са невежите, изоставените - мислете и за тях!

Новият живот, за който ви поменуваме, е като кога изгрее слънцето. Тогава всеки ще ходи по пътя си, но ще му бъде по-леко, защото ще вижда всичко ясно.

Фенера може да ти го угаси някой и да те остави в тъмнина, но да попречи на слънцето да грее - такъв юнак се не е родил още. Това е разликата между новото и старото. Новото не се гаси, дава светлина за всички: и за богати, и за бедни, за здрави и болни.

Но както от слънчевата светлина се раждат и зреят и лозята, и житата, и трънаците - така и разумните хора ще използват даровете на природата за нещо разумно - а неразумните - за неразумно.

Не сте доволни от живота си сега, но какво сте направили да го подобрите? Ако тече плевнята ви - туряте нова слама на покрива; ако кравата ви е слаба за оране - търсите и впрягате друго добиче; ако брашното ви се развали и хлябът стане горчив - друго брашно си купувате.

А сега, ето животът ви е станал горчив - тъй много, че едва го търпите - ново трябва да потърсите.

Това ново е около вас - ще го научите и ще го живеете.

И ако сегашните ви знания и сегашните водители, които са ви водили, не са могли да дадат това, което чакате от тях - ще ги смените; но помнете едно: често и водачът е като тоя, който го е избрал: ако ний сме умни, и той ще е; ако ний послъгваме, той - повечко от нас.

И тъй, ако станем пък честни, добри и умни, тогава и водачът, който ще изберем, ще бъде по- честен от нас, по-умен, по-добър. Да направим честни, умни другите изисква и време, и закони, а да направим себе си това, което искаме, зависи от нас самите. Пък помнете: Злото със закон се не унищожава и Любовта, обичта - с насилие се не насажда.


С братски поздрав:

Любомир, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ