НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

1. ВЕЛИКИТЕ МИСЛИ (бр. 1, 1.І.1930 г.)

Любомир Лулчев ІІІ Вестник „Ратник на свободата” Б. Година ІІ - 1930 г. ТОМ 21
Алтернативен линк

Любомир Лулчев

ІІІ

Вестник

„Ратник на свободата” Б. Година ІІ - 1930 г.


1. ВЕЛИКИТЕ МИСЛИ (бр. 1, 1.І.1930 г.)


(В. „Ратник на свободата”, бр. 1, 1.І.1930 г., София, стр. 1) Великите мисли са дотолкова велики, доколкото дават разрешение на належащи въпроси.

Отпреди хиляди години още българските царе, велможи, военачалници и боляри са се стремили да направят България велика. Те водили много войни, създавали закони, трудили се неуморно - но резултатите им били много краткотрайни - те не успявали даже си отпочинат от едни нещастия, когато други ги настигали...

Всички те, не че са нямали добри желания и големи стремежи, но очевидно методите, които бяха употребили, не можеха да ги приближат до поставената цел. Те имаха твърде кратковременни постижения - ясно е, че нещо не им е достигнало.

След освобождението ни, вече петдесет години, българските царе, държавници, началници и общественици правят съществени усилия да постигнат по-добри дни за страната, да дадат радост, щастие и успех на синовете на тая земя, да я възвеличат, за да може всички да се радват на спокойствие и мир. И тям не са липсвали никога стремеж и желания, но изглежда употребените методи не са били такива, каквито трябва да бъдат, пътищата им не са били вярно избрани, защото не са завели до поставената цел; средствата им не са били правилно използувани, защото не са дали очакваните резултати.

Какво е положението днес - всички го знаем.

Но ако старите могат да седят до огнището, болните - да охкат в леглата си, недъгавите - да проклинат съдбата си - здравите трябва ли да чакат със скръстени ръце?

Ако една кола се е обърнала или затънала някъде, трябва ли само да се окайваме и оплакваме? Тези, които могат, трябва да се заловят да я оправят или извлекат, а след това да търсят причини и отговорности - ако има нужда.

Ако параходът потъва - безумие е да търсиш в тоя момент погрешките в тия, които са видимите виновници на това нещастие.

По-важно е да се разбере, че новият мост, който ще направим над реката вместо съборилия се, не трябва да има гнили греди, отколкото с часове и дни да спорим защо се е съборил и с това изгубим ценното за творчество време.

Днес българите и държавниците ни си служат със същите прийоми, стари похвати и методи, с каквито са си служили и в миналото - и резултатите са налице: те са същите, както и в миналото.

Много естествено е, че ако ний искаме да получим други резултати, трябва да употребим и нови методи, които да са в съгласие с разумната природа, която ни заобикаля, та да внесем нещо ново в сегашното, както на един болен дават по-силна храна или лекарство, за да му помогнат.

Израз на това ново ще се помъчим да бъдем. Доста дълго мълчахме в печата, без да престанем да работим, защото нашият принцип е, че делата са, които говорят, а думите само потвърждават или отричат.

И затова ний знаем, че будните ще ни чуят, гладните и жадните ще ни разберат, а свободните и силните души ще присъединят своите безкористни усилия в благородната работа да се донесе истинска светлина, вярно братство и щастлив живот на нашия избран народ.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ