НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

60. ПОЛИТИЧЕСКИ ИЛЮЗИИ (бр. 22, 9.VII.1924 г.)

Любомир Лулчев III. Вестник „Ратник на свободата” ТОМ 21
Алтернативен линк

60. ПОЛИТИЧЕСКИ ИЛЮЗИИ (бр. 22, 9.VII.1924 г.)


(В. „Ратник на свободата”, бр. 22, 9.VII.1924 г., София, стр. 1)


Хората днес живеят с илюзии. Това не е лошо във всеки случай, но в някои спъва доста. Тези илюзии биват различни видове и не е наша работа да говорим за всички, но понеже най-голямата днес е политическата илюзия - за нея ще кажем няколко думи. Тя е общо разпространена в света, и не е само България, която прави изключение. В какво се състои тя? На едно място в държавата, наречено „Народно събрание”, „Парламент”, се събират 200 ÷ 300 человека, избрани божем [не] с народна воля, а по път, който всеки един от нас добре знае. След това те се ограждат със стражари, детективи и започват да законодателствуват, сиреч започват да коват закони уж божем за ред, а този ред е тъкмо такъв, какъвто изнася тям, а понеже те не са бедни хора, то много естествено е, че в този „ред” бедният има право само да плаща данъци. Там тези „избраници” се карат, често даже бият, помежду си ред не могат да турят, а България ще нареждат! Тези, които сега са на власт, наричат своите предшественици: вагабонти, крадци, разсипници; гонят ги, затварят ги, а понякога ги и убиват. И това се повтаря от четиридесет години вече. Всеки разумен човек, който е видял да се повтаря тази комедия, ще си каже: „Какъвто е бил по-първият, такъв си и ти - един дол дренки!” Но други е въпросът. Оправи ли се по този начин нещо досега? Ако човек вземе една река или градина, за 5 ÷ 10 години я оправя и подрежда - би се оправила. България я управляваха четиридесет и седем години все „учени” глави - и къде стигна?

Нека си видим сметката. Имаме учени хора - но учени как да те излъжат по-добре. Имаме много черкови и владици, но народът не стана по-християнски от някога, напротив - той сега като че ли е по-материалист, отколкото някога бе, когато го учеха „прости” даскали вроде на Левски и „полуграмотни попове”, но с народни души... Убиваме и сега, колим се както и под турците. Имаме ли политическа свобода? Имаме и 3 ÷ 4 милиарда дълг - не сме ли икономически роби вече за едно столетие, ний и потомците ни?

Днес пресата хвали едни и напада най-лошо други - утре, когато паднат от власт едните и дойдат другите, ролите ще се разменят - това ли е разумното начинание на печатното слово? И вчерашните „гениални” български държавници днес се наричат изверги, разбойници, хайдути - утре същите епитети ще се разменят, фабрикуват се закони и закончета от „избраници”, които утре ще лежат по тюрмите или изобличим като най-долни хора... Ако те са такива, могат ли им бъдат свестни законите? Ако не са такива - с подобни методи на взаимно ругание и непочитание, може ли да не стигнем освен до катастрофи?

Време е всеки да помисли, и то малко по-дълбоко и по-зряло, че струва ни се, нови бедствия идат в света и както винаги, май и сега сиромахът ще плаща счупените чинии по банкетите на богаташите.


Т. Пазарджик

Националист, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ