НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

42. ЕДНО Е НУЖНО! (бр. 17, 19.V.1924 г.)

Любомир Лулчев III. Вестник „Ратник на свободата” ТОМ 21
Алтернативен линк

42. ЕДНО Е НУЖНО! (бр. 17, 19.V.1924 г.)


(В. „Ратникна свободата”, бр. 17, 19.V.1924 г., София, стр. 1)


Днес българският народ повече от всякога се нуждае от умни водачи във всичките области на своя живот.

Разумните хора-водачи са тия, които могат да бъдат силни, без да насилят; да побеждават, без да убиват; да завладяват, без да пленяват. Техните оръжия са милост и благост. Те обичат и враговете си - тъй както сами себе си.

Закон ли правиш - мисли - за себе си го правиш! Насиляш ли - за себе си съдба сутрешна приготвяш!

Убиваш ли - веч мечът, който ще се забие в тялото ти, е негде изкован и чака своя час! Гониш ли брат си - тебе ще гонят; мразиш ли - ветрища сееш - бури ще женеш!

Търпи небето, ала не забравя Творецът. Кръвта на Авела вика към Него...

..............................
Стига омраза, стига проклятия, стига гонения! Ний братя сме всички! В едни окопи бранихме родната земя, за нея мряха нашите близки.


Днес враждници, изправени с люти закани на уста един срещу други, се дебнем ний... Стига - едно е нужно нам, едно ни не достига: братска обич - човещина!

Опомняне трябва - стига раздори, стига насилия!

Ний братя сме всички!

Ратник, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ