НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

28. ПРИНЦИПИТЕ ВАЖАТ (бр. 12, 8.ІV.1924 г.)

Любомир Лулчев III. Вестник „Ратник на свободата” ТОМ 21
Алтернативен линк

28. ПРИНЦИПИТЕ ВАЖАТ (бр. 12, 8.ІV.1924 г.)


(В. „Ратник на свободата”, бр. 12, 8.ІV.1924 г., София, стр. 1)


Принципите важат за ония хора, които ги разбират. Можем да разделим хората на три категории - физически хора, учени, образовани хора и божествени хора. Всеки от тях има свои разбирания за средата, в която живеят. Едната от големите погрешки е, че искаме на физическото и ученото да турим божествен етикет. Божественият човек носи абсолютната разумност. Той може и да не е философ - философията е необходима за физическия човек.

Великите добродетели раждат малките добродетели, а последните носят всички радости. Нашите малки индивидуални погрешки докарват дисхармонията в живота ни. Малките камъни правят големите къщи и от тяхното качество зависи тя преди всичко, а след туй - и от майстора.

В света всичко, в което живеем, ни е дадено даром - и въздухът, и водата, и храната - но на хляба хората нарк са турили - и с това съвременните хора са изопачили живота. Господ пари на света не е дал - те са човешки изобретения, - но бюджетът - храна е предвидил и дава както за човека, така и за най-малката буболечка. Вятър е това - казва съвременният умен човек. Да, има вятър, но не всичко е вятър; и вода има, но не всичко е вода; и земя има, но не всичко е земя. Има едно нещо, на което хората не знаят името. Въздухът граници няма. Водите на Тихия океан, отнесени от вятъра, като пари напояват далечни страни, земята се състои от хилядите телца на живи същества. Има нещо повече от огъня, водата, въздуха и земята - това е оная разумна връзка, която свързва всичко в едно. Здравието е необходимо за физическия, знанието - за учения, а любовта - за божествения човек. Всичко в него трябва да е обсебено от нея. Тогава тя е извор, от който може да пие целият свят, която всичко свързва и ги прави доволни - тя е, която организира. При сегашните условия обществото не може изведнъж да се оправи. Ако имаш един метър сняг, можеш ли да ореш? Снегът е омразата - нашите печки не могат я стопи, но слънцето може. Снегът не е лош - но парализира, изстудява и замръзва. Богатите человеци свободни идеи не приемат, но като обеднеят, разбират ги.

Във всички проявления в живота си трябва да бъдем умни. Ако синовете искат да разделят богатствата на баща си - те няма от това да станат щастливи. Човешки трябва да се отнасяме помежду си. Съвременният свят и без това има толкова болести, та имена не може вече да им намерят. Неврастениите са повече от 400 вида! Неврастенията се ражда от неестествен живот. Оставете един човек гладен, когато има апетит - и той ще стане неврастеник. Когато се изгуби същественото в живота - става се неврастеник. Една е - Божествената любов, която лекува моментално. Човешкото лекуване иска време. Политическото положение на един народ зависи от тия малко хора, които са се посветили и служат Богу. Рим бе велик, докато не бе взел да избива своите съграждани християни. Когато Египет изгуби своите мъдреци, загуби и своята държава. Асирия, Вавилон - също. Англичаните днес владеят, защото имат истински набожни хора. Величието им се дължи на вътрешни закони. „Законът на природата е закон на Англия” - казват те. Всяка несправедлива постъпка има своя реакция. Най-големите сили в природата действат мълчаливо. Абсолютно никакво насилие не трябва да се прави - то е човешко; да любим е божествено - ще разбереш, че себе си насилваш. Божествената любов ще стопи всички грехове. В света има една абсолютна правда спрямо всички хора и животни. И разумните хора навсякъде трябва дай служат.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ