НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

25. ПОЛИТИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД (бр. 11, 2.IV.1924г.)

ТОМ 21
Алтернативен линк

25. ПОЛИТИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД (бр. 11, 2.ІV.1924 г.)
(В. „Ратник на свободата”, бр. 11, 2.ІV.1924 г., София, стр, 2)

Нашите стари политически партии бяха хетерогенни (нееднородни) - до лихваря и богаташа стоеше и бедният; до чифликчията - и ратаят; до банкера - и чиракът; обединени, едни от идеята, че Иван еди-кой си, като стане министър, ще оправи България, а другите - че тоя Иван ще им даде възможност да напълнят кесиите си по-добре. Четиридесет и няколко години тия партийни водачи тикаха България по един път, към края на който сме днес. Какво е положението, всекиму е ясно. Тия стари политически партии, пред перспективата да се изплъзне веднъж завинаги политическата власт от ръцете им, създадоха с чужда помощ 9-ий юни*, от който логически последваха и септемврийските дни.†

Докогато красивите фрази бяха всичко, което можеше да се дава на очакващите, „сговорът” криво-ляво съществуваше, макар че всеки ден все за сговор се говореше, т. е. затова, което липсваше. Но когато се мина към дела - дисхармонията между думите и тях стана още по-очебиюща и част от партиите се дръпнаха настрана. Радикалите се разделиха. И не е мъчно да се предвиди какво ще стане по-нататък. Който управлява, той се хаби. Трудовата партия заедно с комунистическата, преследвани така усилено, ще минат като радикали и демократи по неволя, а може би и гонените земледелци; ще подкрепят временно Малинов и съдружие за един преходен кабинет, който всеки ден става все по-необходим. Първите избори още ще покажат голямо числено надмощие на недоволниците от днешното правителство. И тогава пред него ще се изправи кръстопътят - да си върви или да мине в открито насилие - диктатурата. Обаче с насилие и бруталности нищо трайно се не постига - това нека се помни от всички.


* На 9 юни 1923 г. е фашисткият преврат, с който е свалено правителството на Александър Стамболийски и той е убит. (бел, на съставителя Вергилий Кръстев).
† На 22 ÷ 23 септември 1923 г. е Септемврийското въстание, повдигнато от комунисти и земеделци, и потушено и окървавено (бел. на съставителя Вергилий Кръстев).


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ