НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

17. ЕДИН НАРОД, КОЙТО СЕ САМОУБИВА (бр. 5, 16.ІІ.1924 г.)

ТОМ 21
Алтернативен линк

17. ЕДИН НАРОД, КОЙТО СЕ САМОУБИВА (бр. 5, 16.ІІ.1924 г.)


(В. „Ратник на свободата”, бр. 5, 16.ІІ.1924 г., София, стр. 1)

Да не мислите, че ще пиша за някое умиращо от уиски и бренди червенокожо племе на Америка или за диваците, открити в централната част на остров Цейлон, които се ядат помежду си и намаляват постоянно - не, аз ще ви говоря за нашия народ. Помислете само: в неговия къс свободен живот - що значи половин столетие в страниците на историята? - вижте какво е правил. Изпъди два царя, прави четири войни, починаха около четвърт милион хора, убихме десетина държавни мъже и министри, съдихме и затворихме почти всичките паднали от власт кабинети и най-после, венец на всичко - избихме се помежду си! Наистина, русите казват: на войводата - първата чаша, но и първата тояга! Но нашият народ прави нещо повече: той замахва тъй силно, че вместо да удари - убива! Несъмнено ний сме това, което са нашите водачи - но и те са едничките възможни, изникнали над почвата ни, растения. Добри или лоши - ако ний така лесно се разделяме с тях - ще се самоизядем. Старите водачи, които и да било те, имаха поне това, което нямат още някои млади: горчивата опитност да бъдат на върховете, да чуват „осанна” от хиляди, които на другия ден също тъй охотно ще им викат „разпни го!” Това ги направи донякъде по-мъдри, да не се лъжат във вечността на властта, да разбират суетността на насилието, когато се касае да се преследват живи идеи, и безполезността на предприятия и закони, в основата на които не е легнала истината, понеже с гонение и убийство нищо се не доказва. Днес ожесточението е голямо Близкото минало е пълно с колективни братски убийства. Енергията, която съвременният българин охотно би разпилял в приказки, събрания и писание, поради забрана от властта, се скрива дълбоко в душата му и като я разяда, нарушава и без това нездравото му равновесие. И най-малката рекичка, която е преградена, един ден ще прелее своята преграда. И тогава наново ще изядем главатарите си, както и досега. Това е народно самоубийство. В името на добре разбрания национализъм, ний трябва да треперим над всеки българин, а камо ли така щедро да се разделяме с най-първите си хора, само затова, че не мислят като нас! В народа и заедно с него растат и бъдещите му водачи. Атмосферата, в която се отглеждат днес, е взаимната ненавист на идейните противници. Тежки ще бъдат идните дни!... Българи, ценете се помежду си - ний сами се лишихме от цяла дивизия! А колко време трябва да се роди един държавник? И не е ли признак на неразумност фактът, че когато са на власт, ги намират, че са толкова добри, а после, когато паднат от власт, ги изкарват едва ли не идиоти и полуумни? И всеки държавник ще изостане от времето си, защото ний нямаме между нас ония големи характери и интелекти, които имат народите, от векове били свободни. И когато той, държавникът, е най-лошият, той е винаги едничкият възможен, който условията в даден момент са извикали към живот. Махнете му условията, и той, като риба, извадена из водата, ще бъде премахнат, но не чрез оръжие, не чрез насилие, не чрез убийства, защото ний като народ се самоубиваме. И тия, които са начело днес, нека се не самооблощават, нека се учат от съдбата на предшествениците си и да не правят това, което те правиха, ако не им харесват съдбата. Благородство, человещина към всички - ето какво трябва да проявят наследниците на миналия режим, дошли за работа в името на целия народ. А народът не ще рече само членовете на една партия, колкото и да е голяма тя.

Пловдив Един националист


Б. Р. Даваме място на горното за здравите мисли на един, изглежда любящ земята си, българин. Опомняне трябва. Богатите да си спомнят, че бедните са българи, силните - че слабите са хора; власт държащите - че няма вечно - и съдбата на предшествениците им, с тяхното твърдение, че 20 години ще властват!


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ