НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

8. ЕДИН НЕОБХОДИМ ЗАКОН, ЗА КОЙТО НЯМА ДА ИМА РАЗНОГЛАСИЕ (бр. 2, 26.І.1924 г.)

ТОМ 21
Алтернативен линк

8. ЕДИН НЕОБХОДИМ ЗАКОН, ЗА КОЙТО НЯМА ДА ИМА РАЗНОГЛАСИЕ (бр. 2, 26.І.1924 г.)


(В. „Ратник на свободата”, бр. 2, 26.І.1924 г., София, стр. 1)
Закон - това е волята на болшинството от обществото, изказана по един или друг начин. Може да се спори доколко тоя или оня начин изразява реално гласа на народа, но за задължителността на законите според всички партизани на съществующия строй - това не може и да се разисква. Гласува се вече закон за защита на държавата. Това добре - грижат се хората за своето отечество, защо има хора, които да не харесват реда в него. Може би и те са прави - и затова не спорим - не сме съдии. Но заседаващите в парламента претендират, че изразяват волята на народа, който ги е избрал. Това - още по-добре. Може би тоя народ има сериозни причини да се бои, че отечеството му е в опасност. И може да са прави - други идеали за „ред и законност”, в които тия, които са горе, ще бъдат долу; и тия, които са долу, ще бъдат горе (най-после може би да им е дотегнало да са все долу) се изнасят на жизнената сцена. Нека дадат право на част от народа да мисли и по-различно, отколкото избраниците народни и техните гласоподаватели. Но ако за строя и държавното управление има спор, ако може да има препирни дали земеделци и комуниста са разумни или разрушители, а другите партии са „творци и спасители на отечеството”, та по това да се разделя народът напротивни лагери, по един въпрос обаче всички тия избиратели (без разлика на убеждения) не се ни най-малко различават - защото, като никога, всичките са на едно мнение: скъпотията расте, животът става мъчен, охолниците пръскат луди пари, новите богаташи са още по-арогантни от старите. На това трябва да се тури край. Е, добре, ако всички мислят така - а това е факт, - то пита се: преди да се прекарват закони за вардене на България от българи, не трябва ли да се прекара закон да пази оскъдните кесии на българите от забравили, че са българи? Ако за първия закон - за защита на държавата, - както казахме, има значително разномислие - по тоя, втория, 90 % от народа би се напълно съгласил и с все душа подкрепил. Лично ний не мислим, че с вънкашни закони ще се оправи светът, но понеже парламентът трябва да „работи”, сиреч да кове закони, ний му посочваме един от тия, за които би го подкрепил цял народ, и който закон при малки усилия би дал много по-добри резултати, отколкото Законът за защита на държавата със затвори, пушки и бесилки, защото с грижите си за бедните - а те са огромно болшинство от народа, - тая държава би се явила като истинска - майка на своите деца - а добрите майки нямат нужда от закони, за да бъдат почитани от чадата си. A-s


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ