НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

9. ДВЕТЕ ДОБРОДЕТЕЛИ: Утринно слово от Учителя, дър жано на 24.ІІІ.1935 г., София - Изгрев. - В: Ценната дума. София, 1941, стр. 150 ÷ 151

ТОМ 21
Алтернативен линк

- 9. ДВЕТЕ ДОБРОДЕТЕЛИ:

Утринно слово от Учителя, дър жано на 24.ІІІ.1935 г., София - Изгрев. - В: Ценната дума. София, 1941, стр. 150 ÷ 151


Като ученици на Великия живот, вие трябва да бъдете здрави, да водите чист и нормален живот, свободен от всякакви противоречия. Многото желания внасят големи противоречия в живота. Това виждаме в живота на Соломона. Той имаше много желания, които прояви външно в събиране на много жени около себе си. Соломон имаше 300 жени и 900 наложници, чрез които се натъкна на големи противоречия. - Отде дойдоха тия противоречия? - От ограничаването на жените. Той нямаше право да ги ограничава. Да имаш 1200 жени и да не можеш да се справиш с тях, това е все едно да имаш 1200 английски лири и да не знаеш как и за какво да ги употребиш. Еднобрачие се изисква днес. Една жена или един мъж трябва да имаш, да можеш да се справяш с положението, в което се намираш. Мъжът трябва да разбира жената, а жената - мъжа. Жената е извор, от който тече Божието благословение. Чрез това благословение се проявяват всички жени, По-добре е да имате една чешма, който постоянно блика, отколкото да имате хиляди чаши, пълни догоре с вода. Да имаш една жена, това подразбира, да имаш една идея за Бога, като носител на живот, на знание и на светлина, на свобода и простор, отколкото да имаш хиляди жени, т. е. хиляди идеи за Бога, които носят всичкото нещастие и зло. Следователно, ако имаш една идея за Бога, ти си в еднобрачния живот; ако имаш две идеи, ти си в двубрачието; три идеи подразбират трибрачен живот и т. н. Стремете се към еднобрачието, което осмисля живота и поставя човека в правия път.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ