НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

(139) Среща с принц Кирил в Стоянови от 8 без четвърт до 9 ч сутринта на 2.XI.1943 г.

ТОМ 20
Алтернативен линк

(139) Среща с принц Кирил в Стоянови от 8 без четвърт до 9 ч сутринта на 2.XI.1943 г.


Пет дена бях в Чамкория и затова не бяхме се виждали след връщанието му от Германия и Хитлер.

Започна с това, че ми даде едно писмо, подписано  от баща му, до него (писано от други, а само подписано). Аз се загледах в  подписа и взех да му казвам какво е мислел, като се е подписвал. Кирил  взе да се смее.

- Прочетете го. Тъкмо това е писал.

Прочетох го. Беше, че праща генерал Ганчев, за да  уредял работите... Божилов му казал, че вече му искал пари, и то да  бъдели в крони словашки. Казах му, че той и по-рано беше искал, и то в  швейцарски франка, но да се не дават много, защото миналата година беше  дал 120 000 на Дочо Христов за Националните легиони...

Разправи ми, че много се страхували (при  пътуването) и двамата с Филов, на който очите му станали като черти...  но напразно. На гарата ги посрещнал Хитлер и бил много внимателен, а  също и Рибентроп. Приели ги на два пъти, говорили много меко...

- И аз, като виждах, че това му е приятно, даках -  казва Кирил, - и той стана още по-мек и внимателен. Следобед имаше и  генерали, но пак не беше опасно. Не иска нищо, освен да сме будни и да  бдим и към Адриатическо и Бяло море.

Когато разправяше втория път, от генералите,  Йодъл беше по-сериозен и като че никак не беше съгласен с това, което  говореше Хитлер, а другите само клатеха глави... Изглеждат като  фигури... Първични хора ми се видяха...

Тук той каза още някои работи, които не ми се  иска да запиша, за да не попаднат в чужди ръце. (Каза: «Видяха ми се  луди хора.» Смях се много.)*

Хитлер говорел, че ще се бие, докато изтече кръвта на мечката.632  -Това е английска теза, внушена му, и той там ще се разсипе... - казах аз.

- Във всеки случай, те са много спокойни и  уверени. На какво се надяват, не зная, но така е. При това ние вървяхме  със специален трен и аз гледах по гарите, но никъде не видях фигури като  у нас в 18-а година... Хората са по-спокойни и няма муцуни... Изобщо,  върнах се по-обнадежден, отколкото отидох. Там те работят, а спят денем  до 11 часа. Вечерта бяхме 14 човека на вечеря. Беше и Химлер. Той прави  гримаси, като говори - и той го имитира.

Казах му, че това е липса на вътрешно равновесие и че не говори хубаво за неговата психика.

На вечерята са били 14 човека. После го е викал и  Рибентроп на вечеря, но там бил съвсем други свят - сив от  далавераджии... Рибентроп му говорил все против Англия, от автомобила до  изпращанието на гарата...

- Той всецяло е под влияние на Англия и, като не  знае закона, се свързва постоянно и по тоя начин е проводник на техните  идеи - му казах аз и му обясних някои закони за психическо влияние. Той  слушаше внимателно.633

Кайтел се интересувал от соята и разпитвал за нея, дали може да се отгледва.

- Нулеви личности - каза Кирил.

Казах му, че когато има личност в човека, той не  търпи силни хора наоколо си и по тоя начин най-после остават нули... По  тоя повод му напомних някои работи, преживени с брат му.

Заговорих му за вътрешната политика, защото тя  продължава да не е добра. Брашното го дават 22 лева, а житото го вземат  10. Вълната - 50-60 лв., а обработена я дават 1000 лв. и пр. му наредих  много такива работи и му казах да внимава, защото на селяните се вече  говори, че ще станем велики от Урала до Адриатическо море и че селянинът  все ще си оре, а да му мислят господата...

По тоя повод си поговорихме и той се съгласи, че  трябва да се работи в това направление, за да има по-добри резултати.  Припомних му, че банкерите искат да обсебят и че Аладжов е техен орган,  защото той не получава пари от държавата, а от банката, на която служи, а  това е много опасно и пр.... работи, които и по-рано съм говорил на  царя и сега в по-елементарни форми трябва да говоря и на Кирил. Той  трябваше да отива на меса-панихида, задушница католическа, та не можеше  повече да говорим. Той ми честити рождения ден със закъснение, понеже не  знаял, и пр.

Като се върнах, казах на Учителя разговора и той ми говори доста, но записах малко:

«Възпитанието зависи от бащата. Той ще научи как  да се отнасят децата с него - както той самият се е отнасял с тях! Тъй  ще се оправи и светът чрез тия отношения; а сега най-напред почва с  абсолютна монархия, а като порастат синовете - стига се до демокрация.  Злото и доброто, като ги разделят, те се умножават и с ... не се  побеждават. Силата на злия е в множеството. Доброто, колкото по се  разделя, става по-силно. Злото е отдалеч ценно, отблизо е зло. В него  всички искат да бъдат големи, а в доброто могат да бъдат малки. Малкият,  той е силният, а в злото всички големи не могат да бъдат. Боата, като  глътне една сърна, изгубва за една неделя силата си. Сега и те, силите,  ще омекнат.»

Кирил искаше за това в Беломорието да правел  инспекция на войските. Казах му да не извозва пътници излишно, че се  съставя [милицията] и войските, а също да почака 5-6 дена, защото всички  [?] с Божилов и Шишманов [на свиждане с Хитлер?] и тук София. Не трябва  да остава така. Той се съгласи.**

_______________________
* Забележката в скоби е добавена на ръка от Любомир Лулчев. (бел. М.И.)
** Последният абзац е написан от Любомир Лулчев на ръка и трудно се разчита. (бел. М.И.)


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ