НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

(134) ПИСМО

ТОМ 20
Алтернативен линк
(134)1. При определяне от кметовете произведеното  количество храна от декар земя, не са взели предвид неурожая тази  година. При първото нареждане от гражданската мобилизация да се изземе  храната, като се остави на селския стопанин по 900 г на човек, базирайки  се на тия сведения, прибраха се храните, без да се предвиди един запас  за ония стопани, на които не им достигаше по 900 г. След няколко дни  последва нова наредба: да се изземе 1/3 от оставеното количество,  изчислявано върху 900 г - на 300 г на човек. По тоя начин, вместо да се  остави по 600 г на човек, остава много по-малко. От останалото, като се  махне заплащането на разни услуги с жито от селския стопанин - но  непризнавани от комисията, чуждицата, която стига до 15% и повече, и  триците, става ясно, че и до м. февруари няма да стигне храната за  повечето стопани.

2. Малко преди тия наредби г-н министър Габровски даде изявления, че в България всеки може да яде хляб колкото иска.

3. За птиците се предвижда да се хранят с  остатъците от храната на хората. Понеже храната за хората е  недостатъчна, ясно е защо се прибягва към масовото клане на птици.  Резултатът от това е ясен.

4. Следва да се уреди въпросът с покупката на  свинете, тъй като свиня, тежаща под 100 кг, се купува по 28 лв., а над  100 кг се купува по 32 лв.

5. Определеното количество за изхранване на едрия  рогат добитък царевица по 200 кг не е достатъчно, поради което напролет  добитъкът и конете не ще бъдат годни за полска работа.

6. По нямане на храна за овцете, и тях в село са  ги обрекли на заколване, с което стопанството ще се лиши от приплода,  млякото и вълната.

7. Големи пространства земя остана незасята, въпреки официалните статистики.

8. Поради късното засяване, кълняемостта и вкореняването на храните закъсня и настъпилият студ измрази доста храна.

9. Раздадените за продажба в селата цървули от  гума са негодни и се пукат на първата седмица, а обущата се късат като  мешина - независимо от голямата цена.

10. Търговците не продават стоките, защото чакат да мине 1 януари и се даде новата цена за стоките.

11. Същите отказват да продават с фактури, освен между четири очи, без фактура, на двойна и тройна цена.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ