НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

(130) Среща с Царя на 21.III.1942 г. във Враня от 9 без 10 до 10 и 20 сутринта

ТОМ 20
Алтернативен линк

(130) Среща с Царя на 21.III.1942 г. във Враня от 9 без 10 до 10 и 20 сутринтаПреди да се срещнем, още вечерта Севов ме търси  да ми каже, че царят ще заминава за Германия и да бъда на местата си,  защото ще иска да ме види.

В четвъртък бях на екскурзия целия ден и той ме  търсил да ми покаже нещо, дадено му от царя. Вечерта, като се върнах,  отидохме към Бистрица и той ми показа един портрет на Багрянов от  «Зора», в който той досущ приличаше, след направената му от царя брада,  на Фердинанд... Също и две писма картички - едничкото, което бе получил  от него от 9.IХ. 1941 г., в които пише, че би писал, ако не се боял...

Преди да отида при царя, се видях с Учителя,  който ми каза, че сега е време той, ако има съзнание за работата и ако  има радост, а не насила, да се разговори с Хитлер за мир, защото сега  светът се обърна на болници и няма смисъл това унищожение.626  Трябва да разберат, че в Божественото всичко печели, а в човешкото и  когато наглед печели, то е само наглед - докато бащата е силен, се  налага, а после синът връща по същия начин. Ако те приемат това, което  има [да] казва, после ще им се каже и един план толкова лесен, че и  малките разумни деца ще могат да го изпълнят. Човешкото и големите  мъдреци не могат го изпълни, а Божественото и малките разумни деца могат  да го изпълнят. (Най-напред Учителят беше казал: «Децата ще го  изпълнят», а после ме викна и върна от пътя и прибави: «Разумните деца -  за глупавите ние не се интересуваме.»)

Царят, въпреки че отидох по-рано, с намерение да  го почакам аз, той пак беше дошел и надничаше към градината. Той ми  посочи снега и като се ръкувахме, каза:

- Ами това какво е?

- Бяло знаме за мир - казах аз весело.

- Ха! - се изненада той и зарадва (сняг беше валяло доста от снощи и днес).

Седнахме веднага и започнахме разговора. Масата  бе приготвена с моливи и книги (ние двамата си сядаме до писалището, а  това бе кръгла маса, в средата на която обикновено седяха книги, а сега  беше ги приготвил да приеме след мен Филов, Даскалов, Попов и Габровски  за наставление).

Започнах да му говоря това, което Учителят бе ми  казал - че е време да се направи опит за разбиране, преди да се пролее  кръвта на толкова стотици хиляди хора, които ще паднат в тая офанзива.

Нека Хитлер покаже, че обича народа си, и преди  офанзивата да направи друга офанзива, както някога я направиха с 14-те  Уилсънови точки. Ако тогава, лъжливи, те имаха един такъв ефект, нека  сега да бъдат истински и да покажат разликата между тогавашния свят и  нова Европа.627 Ако Англия, която е антипод на болшевиците,  можа да се разбере с тях, колко повече тези два революционни народа.  Сега така, както говори Хитлер, той поставя интересите пред мисълта, че  ще се бие до унищожение, и това ги ожесточава. По-добре е да се кажат  при какви условия минимални той би прекратил войната. По тоя начин той  ще повлияе и върху другите и ще има съюзници и между самите други  народи. Това ще му помогне. Той трябва да говори като водач, а не като  пълководец. Той е мистична натура и има избухвания, които не трябва да  се знаят от всички. Между него и машината трябва да има амортизатори.  Ако той обижда генералите си, ще убие техния подтик и те ще станат  нерешителни. Съдбата на Браухич ще бъде пред очите на всеки от тях. При  това Хитлер ще се изхаби, а той е последният резерв на Германия. Трябва  да му се говори смело, че мирът е необходим. Че се превърнаха страните  на болници, че това съсипва храбрите народи. Че Германия ще... Нова  Германия е много по-велика в мирна работа, отколкото във война, и че те  трябва да залеят Европа с работа, а не с кръв; че ако има излишна  енергия, тя трябва да иде в работа, а не в борби; че една велика Русия  не може да остане във веки веков осакатена и че когато и да е, ще си  вземе мястото и че по-добре е сега да се разберат. Ако и съветска Русия  продължава плановете на царска Русия, то показва кое е по-силно; трябва  разум, а не озлобление. Ако плутокрацията намери допирни точки, и  Германия трябва да ги намери, но не по пътя на Англия, която жертва  народите - Хитлер трябва да предложи не чужди земи, както е направила  Англия, а да се тури други принцип - справедливостта, като и малките  братя имат достатъчно права, дори повече от големите, защото големите  сами си пазят правата, а [на] малките трябва да им ги пазят. Трябва  Хитлер да не ламти за Малорусия, защото това значи да се ползува от  чужди земи и да изпълва един английски план, който тика Германия там, за  да не иска колонии, а тя трябва да се ползува заедно с всички държави  от суровите материали на света.628 Това трябва сега да се  каже, и то под приемлива форма - една дипломатическа офанзива, преди  другата, защото стане ли и тя, ще има много разноски, а за да се  компенсират, ще се искат чужди земи, а това ще даде едно онеправдание на  народи, т.е. старото положение и условие за нови войни. Справедливост  трябва да се сложи в основата на нова Европа и то да се подчертае ясно.  Това ще го кажете на Хитлер насаме.

- Но той винаги има при себе си хора.

- Нищо от това, Вие ще поискате за частен личен  разговор и той ще Ви даде. Той е изгладнял за умен човек и ще се  разговаря внимателно. Може да възразява, но то ще е само формално. Той  иска същото и с тая дипломатическа офанзива той нищо няма да изгуби, а  може много да спечели, защото при един успех ще има поддръжката и на  враговете си, които е навреме предупредил за последиците, като честен  човек.

- Чудно е, че аз, цар, съм заобиколен с нищожества, а той има много истински царедворци - каза царят.

- Всички парвенюта чувстват нужда от това - и Наполеон...


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ