НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

(71) Срещи с Учителя и с царя

ТОМ 20
Алтернативен линк

(71) Срещи с Учителя и с царя4.II.1940 година, преди да тръгна за Варна

Учителят казал на Андро да не отивам, но той не ми каза и когато приказвах с него, аз не знаех, че желанието му е било да не ходя никъде.

«Теоретически не се учи. От погрешките ще опитате нещо, което другаде не сте могли да (научите) опитате. Грешките се допускат, защото сме свободни. Доброто е от Бога, а страданието е от нас.

1874-1876. Англия се отклони, като се свърза с България485 с една погрешка - тя разпокъса Сан-Стефанска България и поддържаше Турция.486 Страданието на България се дължи на Англия; чрез Турция тя искаше да заплаши Русия сега.487 Ако беше оставила Сан-Стефанска България, нямаше да има... щеше да изпълни Божественото. В 1914 година България искаше да тръгне с Англия, но тя я изпратиха със Съюза, за да има бариера между Русия и Цариград - не си изправиха погрешката и сега няма да бъдат победители.488 Първа заповед е * На стр. 806 и 807 прилагаме, като документация, снимани на скенер две оригинални страници от анализите, правени от Любомир Лулчев по почерци и портрети. (бел. на съставителя на «Изгревът» Вергилий Кръстев) - свободата на всички народи и има Божи Промисъл, което не може да се измени. Те (англичаните) станаха причина за болшевизма и да паднат 2-3 милиона руси жертва.489 Английската политика е на кръстопът и трябва да се изправи. Еврейският народ бе избран народ, но като не послуша... Англия трябва да даде хода на християнството и сега се намира в големи противоречия. Ако беше създала Сан-Стефанска България, щеше да има благословия. Англия насъсква славяните (чехи, Полша и др. ...)490»

На 4-и тръгнах, на 5-и бяхме с Андро във Варна, беше пролет, много хубаво и на 6-и се върнах в София. На 11 -и ме вика царят, а преди това ми изпрати по Севов писмото на Багаров, с което псуваше Багрянов и Недев, и писмото на Багр[янов], с което си казва мнението за положението. Виждах се с Багрянов на 10-и и [с] Недев на 11-и вечерта тук, [у] дома.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ