НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

(68) Писмо от Любомир Лулчев до Цар Борис III от 25.ХII.1939 г.

ТОМ 20
Алтернативен линк

(68) Писмо от Любомир Лулчев до Цар Борис III от 25.ХII.1939 г.


Ваше Величество,

Изпращам:

една английска книга, която, ако обичате,  прегледайте, когато имате повечко време, и после ми я върнете. Тя  съдържа някои сведения за Учителите;464 няколко резюмета от  последните лекции и беседи на Учителя. Турете си ги в джоба и когато Ви  остане малко свободно време, прочетете нещичко от тях. Макар твърде къси  и непълни, те, ако се четат внимателно, събуждат мисълта на човека, а това е твърде полезно;465

скромен дар от сърце, който също моля да приемете  - новата ми книга «Вечният извор», излязла тия дни без мое знание -  сюрприз приятен и за мен самия. Вътре има приказки, но не за деца.  Отделете няколко минути да я разлистите, когато нямате друга работа.466

Само разумният инженер може да направи и разумна конструкция. Здрав Дух ще твори и здраво тяло.

Повдигайте мислите си над дребнавостите на  всекидневието. По-малко деформирано и по-точно се вижда това  всекидневие, като се гледа по-отвисочко.

При него трябва да се слиза да се работи и помага, но човек трябва да си има, като кораб - свое пристанище.

Душата си отдъхва в простора на Духа.

Съзнателно дръжте в ума си светли мисли; в сърцето - висши чувства, и благородните постъпки ще дойдат като резултат.

Сега повече от всякога ще е потребно да бъдете  силни, за да издържите. Силата иде от волята, а волята се крепи на Духа и  Любовта.

Както една коза не може да роди агне, а ражда пак козле, така и насилието не може да роди друго освен насилие пак.

Напразно чакат ония, които се надяват, че с  насилието ще «оправят» света. Само Любовта е в състояние да отвори очите  на хората, за да видят достатъчно ясно, че светът е оправен и че  безредието в него се внася само от безлюбието на самите хора...

Знанието на недостатъците на хората, на техните простъпки не е никакво знание. Злото не е знание. То е миналото.

Доброто е, което твори новото, защото излиза от Бога. Злото само повтаря нещата.

«Земята ще остане само за добрите хора. Лошите  хора ще отпаднат и ще се изтощят. Засега лошите хора управляват земята.  Но това е до време. Било е време, когато животните са я владели и  управлявали. Сега я управлява човекът-животно. Но иде време и дошло е,  когато «кротките ще наследят земята и ще я управляват.» (От «Учителят  говори»)

Искате ли да станете силни - служете на Бога!

От все сърце пожелавам в идните дни да бъдете радостни и доволни! На домочадието Ви пожелавам живот и здраве.

С най-искрен поздрав: Любомир Лулчев

25.ХII.1939 г., Изгрева - София


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ