НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

(12) Бележки по срещите и работите

ТОМ 20
Алтернативен линк

(12) Бележки по срещите и работите15.XII.1938 г.

Преди два дена Рилски62 изпрати Над. [Надежда]63  да ми донесе едно писмо от царя, в което тя му пише на френски,  английски, италиански и български, че ще се връща. 2. Че [е] спряна една  чета, която е искала да мине в Добруджа. 3. За Преславски64. 4. За това, че английският представител Рен[дел]65е казал на Кьосето, че за съжаление Англия не може да даде никакви надежди засега за Добруджа.

Писах му писмо, в което му казах между другото:

Царицата е много афектирана, да бъде внимателен. Положението в Румъния вътрешно е такова, че те пей*  биха дали да се намери някой сега да отвлече вниманието навън и да е  слаб, да може да си извадят гнева. Ако потърпим, положението им ще  стане такова, че те сами ще ни поканят. Това е въпрос на нерви и  търпение. Писах му да повика Недев66 и да се разберат. Н. [Надежда] ми каза, че Рилски е болен от два дена. Вчера, когато говореха със СС67, дойде Надежда и ми каза, че днес ще посреща Царицата, и ми изпраща една телеграма, да я прочета. Тя гласеше:

«Цар Борис може да си отиде.

«Стар», 7.XII., бр. 15756, под горния надслов помества следното съобщение:

Потайните слухове между дипломатическия свят, че  цар Борис може да абдикира, съвсем не са невероятни, но са безсъмнено  преждевременни. Говори се, че цар Борис бил уморен от тревожните въпроси  около границата между България и Югославия и ако му се удаде случай, би  бил твърде наклонен да се откаже от трона си.

Такава смела стъпка към българо-югославското  умиротворение би била направена само ако двете страни се обединят под  една династия. Това развитие е горещо желано от по-младите политически  личности на двете страни, но засега по-старите политици се задоволяват с  нещата тъй, както са - с изключение на онези в България, които вдигат  страшен шум за ревизия на границата.

Този въпрос бе една от причините за посещението на княз Павел68  в Лондон, откъдето сега се завръща.»

Горната телеграма е производство на стар политик, и то от тия, които не викат за Добруджа, и то засега...

Забелязват се три центъра: 1. Кимон69 [и] Петър Тодоров70,  който прибира недоволните и уволнени офицери. 2. Луков, който се мъчи  да стъпи пак на краката си чрез Скаути и пр. други организации, като  търси досег с Цанков71 и др. 3. Стойчо Моше72 и Кожухар Илийчо73,  които са най-дейни с държавни средства. Царят се държи, както винаги,  нерешително. Казах на Н. [Надежда] да му каже: 1. фактите не са лоши,  въпрос е на нерви. 2. Да се срещне преди 16-и с Недев. Сещам, че няма да  го направи, но пак му писах - казах, защото банкерите ще минат в атака и  може би първата им жертва ще бъде Недев... или аз самият... Тя обеща да  му каже и ми каза, че (по повод [на] работата на Амелия) италианското  представителство пет пари не дава за ходатайството на царицата и даже  самоволно съобщавали новини в странство за пътуването й, та трябвало да  се намесва дворецът и [да] ги спира... Те пет пари не дават, че тя е  италианска княгиня - те си вършат каквото им предписва фашиото...


____________________
* пей (тур.) - разг. предплата. (бел. М.И.)


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ