НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

(8) Среща с царя на 23.VII.1938 г.

ТОМ 20
Алтернативен линк

(8) Среща с царя на 23.VII.1938 г.
На 23 юли се виждах с царя във Враня. Говорихме  от 10 до 12 и три четвърти. Сутрин[та] Генчев беше много официален, но  му казах да се не занася. Царят беше внимателен и любезен. Интимен. Като  ме видя облечен със сив хубав костюм, но без връзка и без шапка, той се  засмя и ми каза (понеже винаги ходех при него много небрежно облечен):

- О, Вие сте сега «а л'англе»*.

- Е - рекох, - и аз да се докарам малко.

Заразпитва ме за Рила. Казах му, че дъждове валят.

- Е, малко сушата се оправи - каза той.

- Щом разбрахте за какво е наказанието, и престанаха да Ви бият. А по-рано Ви биеха, защото не искахте Божието благословение.34 Но ще дойде и нещо повече, ако предизвиквате.

Говори ми за приема в двореца на депутатите.  Казах му, че всички са доволни. Той много майсторски изолирал всички  стари от разговорите. Казал, че искал да поговори с младите (новите)  депутати. Разправи ми какви отделни разговори е водил с Пастухов35 и Драндаревски36,  с ... не помня още кои, но много ми хареса това, което беше говорил.  Казах му, че е роден за миротво-рец, че всички му са се радвали, че за  него е миротворството, а не войната, че му предстои да внесе мир в  държавата и между другите държави, че е срамот-но сега, когато хората  правят договори с чужди хора, народи, и се разбират, той и своя да дели37... Говорил със сливенския депутат, му харесал; с Недялко Атанасов38,  и бил мек и пр. Говорихме по положението. Аз го посъветвах да се чака,  да не прави сега смяна, защото е опасно. Нека като се върне от Европа,  ще бъде по-добре ориентиран. Той се съгласи с това, но казах му, че  Николаев е истерик и не може да остане на това място, защото може да  направи глупости.

- Да - съгласи се царят и ми предаде един разговор, който Николаев е водил с Лекарски39,  който е безобразен по държание, или по-право - по без-принципност.  Тогава ме запита кого да турим министър на вътрешните работи. Казах му  пак, че за Кимона и Луков е още рано много, те трябва да се школуват  малко. Установи се той:

- Пак «четината» Красновски40 да туря?

- Той е добър - казах му. - И да знаете, че ще го  намерите там, където бяхте го поставили. Спомнете си само каква  декларация беше направил при уволнението си.

- Да, това е вярно - съгласи се царят.

- Той или други, но устойчив човек, а не тоя  истерик, за когото уж Генчев гарантираше, а сега, когато му казвам, той  вика: «Е, майната му, да го сменим...» Така не върви.

Тогава царят ми показа една листа, направена от Генчев, и взе да ме пита за някои от писаните в нея лица. Спомена Омарчевски41.  Казах му, че пие и не е годен. Разправих му за жена му, която идеше  всеки ден да се оплаква от Омарчевски, а после как дойде да иска да го  правим министър.

______________________
* а л'англез: a I'ainglaise (фр.) - по английски маниер. (бел. М.И.)


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ