НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

4. Прокламация към българския народ

ТОМ 20
Алтернативен линк


4. Прокламация към българския народ

Българи,

Днес, 28 август 1943 г., Негово Царско Височество  Престолонаследникът Симеон Княз Търновски, любимецът и надеждата на  българския народ, съгласно чл. 34 от Конституцията, встъпи на Престола  на българските Царе под името Симеон II, Цар на българите.

Поради малолетието на Негово Величество Цар  Симеон II, и на основание на чл. 151 от Конституцията, Министерският  съвет поема управлението на Царството до отреждане на предвиденото в  Конституцията Регентство.

В този съдбоносен за страната ни момент  призоваваме всички българи да се сплотят още по-здраво около Престола на  Негово Величество Цар Симеон II, за да могат с вяра в светлите бъднини  на нашия народ и с упование в Бога да продължат светлото дело на  България.

Да живее Негово Величество Цар Симеон II!

Да живее България!

Да живее българският народ!

София, 28 август 1943 г.

Министерски съвет:

Председател на Министерския съвет, Министър на външните работи и на изповеданията: Проф. Д-р Богдан Филов;

Министър на вътрешните работи и народното здраве: Петър Габровски;

Министър на народното просвещение: Проф. Д-р Борис Йоцов;

Министър на финансите: Добри Божилов;

Министър на правосъдието: Д-р Константин Партов;

Министър на войната, генерал-лейтенант: Никола Михов;

Министър на търговията, промишлеността и труда: Никола Захариев;

Министър на земеделието и държавните имоти: Инж. Христо Петров;

Министър на обществените сгради, пътищата и благоустройството: Инж. Димитър Василев;

Министър на железниците, пощите и телеграфите: Инж. Васил Радославов., , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ