НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Любомир Лулчев IX. Реактивните идеи на Тайните общества на новите хора

I. А. ПСИХИЧНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ И РЕАКТИВНИТЕ ИДЕИ ТОМ 20
Алтернативен линк

IX.


Любомир Лулчев


Реактивните идеи

на

Тайните общества

на

Новите хора


I. А. Психичното въздействие и реактивните идеи
(от Стефка К. Стойчева [Любомир Лулчев], 1928 г.)

Б. Библиотека «Народни будители»

II. Тайните общества и тяхната роля в политическия
и обществен живот на Европа
(от Д-р Г. Трифонов - псевдоним на Любомир Лулчев)

III. Нови хора (от Любомир Лулчев, откъси)
I. Карнавалът на смъртта в казиното

II. Нишката, чрез която се разплита целият чорап

III. Защо атентатът помогна на противниците му

IV. Новите хора за новото време

V. Послесловие
I. А. ПСИХИЧНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ И РЕАКТИВНИТЕ ИДЕИ(Стефка К. Стойчева*. Психичното въздействие и реактивните идеи.
София: Печатница «Независимост» А. Д. - Гурко 32, 1928.

-Библиотека «Народни Будители» (Би На Бу) № 4, стр. 1-45)Съвременните страдания не са нищо друго, освен  

горчиви уроци, за да дойдем към онова вътрешно познание,

от което  произтича животът.Посвещава се на учащите се и техните родители.

Идейното въздействие. Вътрешният мир. Динамически  взаимоотношения. Среди и индекси. Реактивните идеи. Доминиращата идея.  Човешката дейност и природните закони. Нещастието на днешния свят.  Новото възпитание. Вечно преодолеюще начало. Съществени реформи.  Идейният хаос в позитивните науки. Науки - търговска стока. Академическа  каша в главите на студентите. Необходимият синтез. Творци на живота.

БИБЛИОГРАФИЯ

При написването съм се ползвала с извадки от трудовете на:
W.James. Pragmatism, 1905.
A. Pluralistic Universe, 1910.
W. Windelband. Ein leitung in die Philosophie, 1914.
E. Becher. Naturphilosophie, 1914.
H. Husserl. Idlen zu einer reinen Phänomenologie und phänom Philosophie I,1923.
E. Spranger. Lebensformen, 1922.
H. Bergson. L'Energie spirituelle, 1920.
O. Spengler. Unterganz des Abendlandes II, 1922.

НЯКОЛКО НЕОБХОДИМИ ДУМИ

Проблемът за идейното въздействие, в тясна смисъл  засягащ възпитанието; основните елементи на това въздействие, новите  методи и насоки, ненормалните условия, при които е поставена днес  учащата се младеж поради царствуващия идеен хаос, неминуемите тежки  последици от това положение и необходимите усилия, които будните души  трябва да предприемат - всичко това е обект на бързия преглед, който  правим в следващите страници.

Огромният материал, който тук се само  повърхностно зачеква, е предмет на много по-обширен труд, който поради  ред причини не може да види белия свят засега. Но ние вярваме, че  повдигнатите въпроси заслужават сериозно внимание и грижи на всички  ония, за които бъдещето на България - идейното формирание на нейните  синове и дъщери - не е само празен звук или казионна тема,  с която според плащането й ще се занимават... Ний мислим, че чакахме  достатъчно дълго да чуем глас, издигнат в защита на истинската наука и  възпитание, за да бъдем обвинени от коя да е страна в прибързване. Всяко  безпристрастно мнение ще се съгласи напълно с нас, че днес повечето от  жреците на науката са изменили на своето призвание. И самата наука в  много случаи е станала търговска стока!... Това констатираме със скръб  на душата, без да искаме да обидим когото и да е. Напротив, ний молим  вниманието на всички, които се интересуват от голямата задача на  идейното въздействие, новите методи и насоки на възпитание и тяхното  приложение в практичния всекидневен живот, да отделят малко от своето  ценно време, за да посочат и те, изхождайки от своята опитност и знание,  някои нови пътища - или погрешките на старите такива. С благодарност  ще се отнесем към всяка забележка и упътване, защото и ний, както всички  други, които работят, може да грешим в похватите и констатациите, но не  и в своето искрено желание да бъдем полезни на своите колеги със  скромните си познания и опита, който имаме. И ако тия грешки са  значителни, нека това наше искрено желание да послужи, ако не за  извинение, поне за обяснение на смелостта, която сме имали да се появим с  настоящата си статия в печата.

При трудните сегашни условия на живот и настъпилите дни на обезверявание на интелигенция и народ, ние смятаме, че всяко усилие и помощ, макар и в най-малки размери, има своята смисъл -  и ние с готовност я поднасяме със следващите страници. Дано те попаднат  в сгодна почва и като плодни семена, дадат своя резултат.

София, 28.VII.1928 г.

___________________________
* Удостоверява Светозар Няголов: Тази книга е написана от Любомир Лулчев и е сложил за псевдоним името на майка ми Стефка К. Стойчева, за което Учителят му се е карал. 9 януари 2003 г. (Подпис: С. Няголов)


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ