НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

20. В светлината на Учителя

(Сп. «Житно зърно», г. XVII, 1943 г., кн. 6, стр. 184) ТОМ 20
Алтернативен линк

20. В СВЕТЛИНАТА НА УЧИТЕЛЯ


(Сп. «Житно зърно», г. XVII, 1943 г, кн. 6, стр. 184)

Любомили

Не мисли, че ако си гребнал вода от океана в едно  корито, океанът е корито. Нито пък, ако си схванал нещо от един учител -  че той е тъкмо това, което ти си схванал!

Безсмислен е животът на невежия всред една  библиотека. Дори и ученият, ако не знае езика, на който са написани  книгите, ще гледа само техните картинки.

И сега мнозина в природата гледат само картинки, без да подозират даже съществуването на текста.

Само онзи, който жертвува, може да научи истината - за другите тя е органически недостъпна.

Цената, която даваш за нещо, показва как ти  мислиш за него. Затова някога Христос каза на богатия син: «Иди раздай  иманието си и тръгни подире ми!» Богатият обичаше богатството си повече  от Христа, но видя това едва след като го накараха да го раздаде.

Истината, за която можеш да пожертвуваш доброволно живота си, е истина, която си разбрал.

Чрез ума се работи и учи, но не може да се обича.  Той иска да обоснове, да разбере, да пресметне - тъкмо тогава, когато  любовта, въпреки всяка сметка, се жертвува.

Отделяй злото от човека. Изобличавай злото, но обичай човека!

Желанието е велика река, която и да спреш  временно, пак най-после ще прелее бента. Умният не се бори с желанието, а  се ползува от енергията, като променя само обекта: гладът може да стане  от физически - духовен; жаждата - също.

Добро е онова, което те завежда при Бога.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ