НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

17. В светлината на Учителя

(Сп. «Житно зърно», г. XVII, 1943 г., кн. 3, стр. 86) ТОМ 20
Алтернативен линк

17. В СВЕТЛИНАТА НА УЧИТЕЛЯ


(Сп. «Житно зърно», г. XVII, 1943 г, кн. 3, стр. 86)

Любомили

Не направените погрешки, а Любовта трябва да определя отношението на человеците помежду им.

Една храна може да съществува от много време, но  добива смисъл и значение, когато ти лично си я ял - тогава само  разполагаш със силите й. Една идея може да си я чувал отдавна, но само  когато я разбереш органически - да стане плът от плътта ти и кръв от  кръвта ти - и я приложиш в една постъпка на живота си - тогава само  можеш да знаеш истински нейното значение за твоя живот.

Люби - това е Великата тайна!

Не е важно, че тоя, когото любиш, е такъв или  онакъв; моделът преминава - картината остава; временното си отива,  вечното пребъдва!

А вечното - това е Любовта!

Радвай се на всичко, което може да я събуди, защото тя остава в тебе и живот ти носи, от който можеш и на други да даваш.

Когато някой те вдъхнови и напишеш книги -  книгата остава - и твоята любов, която е родила книгата. А дали «това»,  което те е вдъхновило, е било точно такова, каквото ти си го мислил и  обичал, не е важно. Ако е имало повече - радвай се, че ще има какво да  видиш в него и в бъдеще. Ако е имало по-малко - ти си го накичил с  цветовете на собствената си душа - нищо не е изгубено.

И макар нещата да се не повтарят, едно утешение има - че те с любовта могат да станат в бъдеще по-хубави!

Веднъж Учителят ми говореше за важни неща.  Някаква оса влезе през горния отвор на прозореца и след малко започна да  се бие по стъклото, като искаше да излезе. Учителят стана и много  внимателно я хвана и пусна да си изхвръкне. Навярно съм го погледнал  учудено - една оса не си струва толкова труд и грижи, - защото той ми  каза:

- Не осата, а животът, който е в нея, е свещен и заслужава грижите!


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ